Mdg Rana ønsker å basere sine standpunkt på kunnskap og fakta for å unngå å bli populistisk. Det er velgerne som skal stemme på et politisk parti og ikke omvendt.

Vi har derfor sagt at vi ikke er prinsipiell i forhold til vindmøller fordi all klimavennlig produksjon av energi vil i prinsippet fortrenge produksjon av fossil energi.

Å utnytte energien i vinden er derfor en av forutsetningene for å nå målsettingen om å begrense klodens oppvarming med 1,5 grader.

Det er likevel ikke bare å sette opp vindmøller der det er vind. Det er alltid mange hensyn å ta både i forhold til naturmangfold og mennesker. Hvis det skal settes opp vindmøller i et område må vi derfor følge nasjonale retningslinjer og avgjørelsen må skje lokalt.  

For å skaffe kunnskap har vi gått gjennom tidligere konsekvensutredninger for vindmøller på Sjonfjellet, og NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. 

NVE har pekt ut 13 områder i Norge som de mener kan egne seg for utnytting av vindenergi på land. De har konkludert etter en omfattende vurdering av virkninger for miljø og samfunnsinteresser. Sjonfjellet erikkeinnenfor noen av konsesjonsområdene.  

Med bakgrunn i dette er Mdg imot at det settes opp vindmøller på Sjonfjellet.

Olav Nyjordet 

Ordførerkandidat for Mdg Rana