Rått, Raus og Inkluderende reiseliv for alle

Helgeland har et rikt tilbud av naturbaserte opplevelser. Mange av disse opplevelsene er ikke tilgjengelige for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Hvordan kan vi gjøre noe med dette – og hvorfor er det lurt?

Nordlandsforskning har, sammen med Nord Universitet og Hemnes kommune, ett prosjekt hvor vi har tatt tak i denne utfordringen med mål om å få til et mer inkluderende reiseliv. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Nordland. Vi har jobbet med kommunen og lokale aktører for å se på hvordan tilbud og opplevelser kan gjøres tilgjengelig for flest mulig. Rana Utvikling, som leder en masterplan for reiseliv i regionen, har også vært involvert.

Her deler vi noen av erfaringene fra prosjektet vårt. Kanskje flere bedrifter kan se de mange mulighetene som et mer inkluderende reiseliv bringer med seg.

Et reiseliv som er tilgjengelig for så mange som mulig vil ikke bare bidra til deltakelse og inkludering i samfunnet – det er også smart for økonomien. Uten tilrettelegging går det faktisk tapt enorme summer. I 2014 viste forskning at europeiske reisemål gikk glipp av hele 142 milliarder euro på grunn av manglende tilrettelegging.

Mennesker med behov for tilrettelegging finnes i alle livsfaser, i alle markedssegmenter, og rundt 20 prosent av befolkningen har en funksjonsnedsettelse. Men det er også perioder i livet der vi alle kan ha behov for tilrettelegging, for eksempel hvis man bruker barnevogn eller humper på krykker. Med bedre tilrettelegging vil reiselivet kunne nå ut til større deler av markedet, inkludert lokalbefolkningen.

Mange sier at selve reisen er en del av opplevelsen. Alle bruker jo ikke bil, og kollektivtransport er viktig for et vellykket reiseliv. Dessverre er de offentlige transporttilbudene på Helgeland foreløpig ikke gode nok, og det er stort potensiale for forbedringer. Dette kan fikses ved å se på helheten i tilbudet. For eksempel tilbyr de færreste bussrutene en "sømløs" reise - med samordningsmuligheter mellom ulike destinasjoner eller med andre transportmidler, som tog eller ferge. I tillegg må man ofte bytte transporttjeneste underveis spesielt når man reiser mellom kysten og indre-Helgeland eller over lengre avstander. Dessuten er det ingen fast bussrute mellom Helgeland og Sverige, og flyplassene i regionen har dårlig tilknytning til kollektivtransporten. Denne situasjonen er krevende for alle reisende, men ekstra utfordrende for de som ikke ser, som reiser med barnevogn, eller som bruker rullator eller rullestol.

Men betyr dette at alle som ønsker å tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser må ha universell utforming i alle kriker og kroker? Sammen med Hemnes kommune arrangerte vi et seminar med Sunnaas-stiftelsen for å finne ut hva et inkluderende reiseliv egentlig innebærer. Etter å ha testet surfing i Lofoten og scooter-safari i Finnmark, kom to mentorer fra Sunnaasstiftelsen, som begge bruker rullestol, til Hemnes for å teste tilbud og opplevelser og gi tips og råd. Både forskningen vår og de understreker viktigheten av ærlig informasjon som er lett tilgjengelig og oppdatert. For eksempel er det nyttig å vite bredden på døråpninger, hvilke parkeringsmuligheter som finnes og om underlaget er grus eller asfalt. Selv om for eksempel en dør ikke oppfyller kravet for universell utforming, så vet personen med funksjonshemming selv hvor bred døren må være. For noen rullestoler er 70 cm døråpning nok, for andre ikke.

Utstyr for tilrettelegging slik at rullestolbrukere kan delta, trenger ikke å være komplisert eller dyrt. Flyttbare ramper og lavere dørhåndtak på toalettene kan være kjekt å ha. For personer med nedsatt syn er kontrastfarger viktig. En stripe maling på strategiske plasser kan være alt som trengs i noen tilfeller. Hvis du tilbyr en opplevelse som involverer en busstur eller en båttur, gjelder det samme prinsippet: Gi enkelt tilgjengelig informasjon. Da kan folk med funksjonsnedsettelser selv avgjøre om det er gjennomførbart for dem eller ikke.

Det beste rådet ekspertene fra Sunnaasstiftelsen har, er: Tenk på hva som må til for å gjøre tilbudet og aktiviteten mer tilgjengelig – alt behøver ikke alltid være helt perfekt, men gi god, detaljert og lett tilgjengelig info i forkant.

"Ingen skal utelates" er sentralt prinsipp for FNs bærekraftsmål. Det handler om å behandle alle rettferdig. Dette prinsippet fremmer likhet, menneskerettigheter, inkludering, sosial harmoni og bærekraftig utvikling. Det handler om å skape et samfunn der alle blir verdsatt og har muligheten til meningsfulle liv.

Når det i tillegg er et stort potensielt marked blant de som trenger ekstra tilrettelegging, og mye er relativt lett å få til, så er det bare å sette i gang. Med små steg kan vi få til stedsutvikling som er rå, raus og inkluderende. Da blir Helgeland et bedre sted for alle.

God lørdag, og god sommer!