Meningsmålinga som vi presenterte tidligere denne uka, viser det som har ligget i kortene ei god stund: Senterpartiet har kraftig vind i seilene. Det har partiet hatt helt siden vi i fjor gjennomførte ei tilsvarende lokal måling. Da kom det også klart til uttrykk at Johan Petter Røssvoll ville komme til å bli en kraftig utfordrer til dagens Arbeiderparti-ordfører Geir Waage. Den samme tendensen har vært gjeldende gjennom alle målingene vi har gjennomført.

Likevel må det være en solid kalddusj for Waage og Ap når de som for fire år siden fikk svimlende 46,1 prosent oppslutning på det nærmeste er halvert. Nå sier bare 23,3 prosent av ranværingene at de vil stemme på dem. Når målinga i tillegg viser at 32,2 prosent av respondentene foretrekker Røssvoll som ordfører, mens 26,0 prosent foretrekker Waage, kan inngangen på den siste valgkampuka ikke være annet rimelig utfordrende for et parti og en ordfører som gjennom mange tiår har vært det desidert største partiet i kommunen.

Og ikke bare kan MDG få to kommunestyrerepresentanter, de kan ende opp med å komme på vippen

 

Mens Arbeiderpartiet er bakpå, er situasjonen definitivt motsatt for MDG, nykommeren på den politiske arenaen i Rana. Partiet stiller liste for første gang, og kan allerede ved første forsøk få to representanter i kommunestyret. For i likhet med Sp har MDG vind i seilene. Av de spurte i meningsmålinga, har 4,3 prosent svart at de vil stemme MDG. Det er opp 1,7 prosentpoeng sammenligna med målinga InFact gjorde for oss i juni.

Og ikke bare kan MDG få to kommunestyrerepresentanter, de kan ende opp med å komme på vippen. For med denne meningsmålinga som utgangspunkt, får skoleopposisjonen 19 av de 37 representantene i kommunestyret og dermed flertall. Arbeiderpartiet, Høyre og SV – skoleposisjonen – ligger an til å få inn 16. Det vil si at det skal små bevegelser til før Miljøpartiet de Grønne havner helt på vippen og faktisk avgjør hvem som blir ordfører i Rana de fire neste årene.

Nyjordet er både overraska og glad for det gode resultatet på meningsmålinga

 

Det er kanskje ikke helt det Olav Nyjordet, MDGs toppkandidat, så for seg. For en fersk politiker i et nystartet MDG må jo det være en ønskeposisjon, samtidig som det nok kan bli en bratt lærekurve. Jeg vil anta opptil flere, fra begge sider, allerede har gjort sine hoser grønne hos ham og partiet hans.

Nyjordet er både overraska og glad for det gode resultatet på meningsmålinga, og han er raskt ute med å understreke at MDG er et blokkuavhengig parti. Det skal bli interessant å se hvordan han og MDG i så måte skal manøvrere all den tid Rana-politikken lenge har vært preget av to helt klare blokker: Skoleposisjonen og skoleopposisjonen.

Allerede for et drøyt år siden gjorde Sp, Venstre, Frp, Rødt og KrF det klart at de går samla til valg i skolesaken. Og de fem partiene støtter Johan Petter Røssvolls ordførerkandidatur. Det er riktignok det eneste de er enige om. Hvordan de ellers skal styre sammen, hvis de får flertall, skal bli mer enn interessant å se.

Det er på denne politiske areaen MDG nå får sin debut

 

Omkvedet er at de skal styre fra sak til sak, og at det sikkert kommer til gå fin, fint. Det skal det angivelig gjøre, fordi de har stemt sammen i mange saker siden skolevedtaket ble fattet våren 2017. Mulig de rimelig raskt vil oppdage at det er en himmelvid forskjell på å være i opposisjon og i posisjon. Faktisk å måtte finne økonomisk dekning for vedtak som gjøres og bli stilt til ansvar for dette, er noe helt annet enn bare å fremme forslag en kan enes om under ei avstemming, i ei populistisk visshet om at det aldri vil måtte settes ut i livet.

Det er på denne politiske areaen MDG nå får sin debut. I samme åndedrag som Nyjordet sier til oss at MDG er blokkuavhengig, slår han på et folkemøte fast at det er uaktuelt å røre den nylig lagte skolestrukturen.

Det er klare ord for pengene

 

– Vi ville ikke ønsket denne skolestrukturen, men nå er skolene bygd og det dummeste vi kan gjøre nå er å stoppe denne prosessen, endre alt tilbake og bruke penger på det. Rana trenger barneskoler i bydelene, og vi skulle gjerne sett at det var mulighet til å ha ungdomsskoler der og, men kommunen står foran flere utfordringer og investeringer blant annet knyttet til dypvannskai, sykehus, batterifabrikk og flyplass. Om vi nå skulle begynne å kullkaste vedtakene som er gjort, går vi med ryggen inn i fremtiden, sier Nyjordet ifølge Rana No.

Det er klare ord for pengene, og så langt fra blokkuavhengig som det er mulig å komme når skolefrontene er sylskarpe og skolesaken er den saken som kan føre til at Geir Waage må overlate hjørnekontoret på rådhuset og ordførerkjedet til Johan Petter Røssvoll.

Med to klare politiske blokker samt en uerfaren nykommer som kan avgjøre hvem som blir ordfører, hersker det liten tvil om at går mot en valgthriller i Rana på mandag.

God helg og godt valg.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad