Det er behov for en periode med konstituering i topplederstillinga. Styret har spurt medisinsk direktør Hanne Frøyshov om å påta seg dette. Hanne Frøyshov har takket ja til oppdraget, som medfører en del flere omrokkeringer i organisasjonen i konstitueringsperioden, melder Helgelandssykehuset i en pressemelding.

Her er det som blir nytt. Det presiseres at nye roller er en midlertidig organisering:

Konstituert administrerende direktør: Hanne M. Frøyshov fra 01.07.22 og frem til 31.12.22

  • Konstituert sykepleiefaglig direktør fra 01.06.22 og fram til 31.12.22: Elin Grønvik, klinikksjef for kirurgisk klinikk, får denne rollen. Det er i prinsippet medisinsk direktør sin plass i organisasjonskartet, men med litt andre oppgaver.
  • Konstituert fagsjef fra 01.06.22 og fram til 31.12.22: Hege Sjåvik, smittevernoverlege, får denne rollen frem til Arpad Totth kommer i august. Sjåvik konstitueres i 70 prosent av sin stilling, i 30 prosent er hun fremdeles smittevernoverlege.
  • Konstituert klinikksjef, kirurgisk klinikk fra 01.06.22 og fram til 31.12.22: Rose Rølvåg, områdesjef kirurgi Sandnessjøen, blir klinikksjef.
  • Konstituert assisterende klinikksjef, kirurgisk klinikk fra 01.06.22 og frem til 31.12.22: George Andre Milne, avdelingssykepleier operasjon Mo i Rana får denne rollen.

Alle konstituerte vil fremdeles ha oppgaver i sin opprinnelige stilling fram til høsten slik at det skal gå mest mulig smidig i månedene framover, samtidig som organisasjonen får gjennomført oppgavene på alle nivå.

Hanne Frøyshov gir i pressemeldinga ros for innsatsen som nå gjøres for å få kabalen til å gå opp.

-Tusen takk til alle som har sagt ja til konstituering og til alle dere andre som nå bidrar litt ekstra for å få lederlinjen til å fungere inn i denne fasen.

Les også

Ny medisinsk direktør Hanne Frøyshov ser fram til å bli bedre kjent på, og med Helgeland: – Jeg skal pendle fra basen min i Harstad, har hybel i Sandnessjøen og vil være mye å se på alle lokasjonene