Gå til sidens hovedinnhold

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset: – Nordlandssykehuset har ikke kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp kreft krever

– Jeg er også bekymret for dette med tarmkreftkirurgien som ble flyttet fra vårt sykehus uten noen konsekvensutredning og mot vedtaket i dette styret.

Slik reagerte styremedlem i Helgelandssykehuset, Eva Monica Hestvik på orienteringa som medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred A. Mürer ga styret i helseforetaket torsdag.

– Det har skjedd en endring for Helgelandssykehuset der pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft er utslagsgivende. Vi har en gjennomføringsgrad på 52,5 prosent, men kravet er 70 prosent. Dette er utviklingen siden nyttår, etter endringen i stedet der kirurgien for tykk- og endetarmskreft utføres, informerte medisinsk direktør Fred A. Mürer.

Les også

Tre styremedlemmer tok protokolltilførsel i foretaksmøtet med Helse Nord: – Vi mener det ikke gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset har dermed lavest andel i Helse Nord. Andelen for hele 2020 var 60 prosent, mens andelen for 2019 var 65 prosent.

Informasjonen kom fram som en del av gjennomgangen av virksomhetsrapporten, med utfyllende opplysninger som medisinsk direktør la fram i styremøtet.

Les også

Eva Monica Hestvik: – Har den dårlige utviklinga i pakkeforløp kreft i Helgelandssykehuset sammenheng med flytting av tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset, vil jeg adressere en bekymring

Tett dialog

Pakkeforløp kreft var også tema i styremøtet i april der styremedlem Eva Monica Hestvik ville vite om flyttingen av tarmkreftkirurgien i oktober i fjor var årsaken til den dårlige utviklingen for pakkeforløp kreft i Helgelandssykehuset.

Da kunne ikke Mürer svare, men undersøkelsene som er gjort de siste ukene viser at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å ta unna den økte mengden operasjoner som tarmkreftpasientene fra Helgeland utgjør, innen de fristene som pakkeforløp kreft krever.

I styremøtet til Helse Nord i april, stilte også styremedlem Sissel Alterskjær spørsmål knyttet til samme tema, og fikk til svar at dette ville bli tatt opp på fagsjefmøtet.

– Vi har en tett dialog med Nordlandssykehuset og Helse Nord. Pakkeforløp kreft var også oppe på fagsjefmøtet nylig, der vi gikk nøye gjennom dette, orienterte medisinsk direktør.

Fra beslutning til operasjon

Det er flere tidsintervaller i pakkeforløpet som pasienten går gjennom. Det som vises i tallene som ble referert i styremøtet er det totale pakkeforløpet (OF4).

– Vi deler også dette opp i undergrupper. OF2 er den tida som går fra henvisning til det tas en beslutning om behandling. OF3 er tida fra beslutning om behandling er tatt til behandling iverksettes, forklarte Fred A. Mürer og la til:

– Den største årsaken til reduksjonen i gjennomføringsgraden, er den tida det tar fra beslutningen er tatt til operasjon er gjennomført.

Vurderingstida for henvisninger i Helgelandssykehuset oppgis å være god. Nasjonalt krav er at henvisninger skal være vurdert innen ti dager.

– Stort sett vurderes henvisninger til oss innen tre dager. Det gjenspeiler også disse tidsintervallene i pakkeforløpene der vi ser at i det første tidsintervallet har vi en gjennomføringsgrad på nesten hundre prosent på alle pakkeforløpene, forklarte Fred A. Mürer

Les også

Helse Nord: Flytter all tarmkirurgien midlertidig fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø

Situasjonen bekymrer

Flere styremedlemmer uttrykte bekymring for situasjonen.

– Jeg er bekymret for pakkeforløp, som jeg også nevnte på forrige møte. Har vi sett til Helse Midt eller andre eksterne helseforetak? Noen gjestepasientutgifter vil vi unngå, men andre er kanskje helt nødvendig, kommenterte styremedlem Jonne Kalstad.

Foreløpig har ikke Helgelandssykehuset tatt kontakt med helseforetak utenom Helse Nord.

– Det har tatt litt tid å få klarlagt de egentlige flaskehalsene, spesielt innenfor tarm. Det er noe vi må vurdere, men foreløpig mener jeg vi ikke er kommet så langt at det ikke er mer å hente på tiltak internt i regionen, sa Fred A. Mürer.

Styreleder Arne Benjaminsen ønsket flere kommentarer knyttet til effekten av at all tarmkreftkirurgi nå utføres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Vi kan kommentere situasjonen fra oktober i fjor, sa administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir før hun igjen overlot ordet til sin medisinske direktør.

– Det vi ser fra oktober er at det har skjedd en nedgang i gjennomføringsgrad for tarmkreftforløpene for pasienter fra Helgeland. Når man går inn og analyserer nærmere, ser vi en liten nedgang i gjennomføringsgraden for den delen av pakkeforløpene som vi selv står for, altså vurderingen hos oss, forklarte Fred A. Mürer og fortsatte:

– Den største årsaken til reduksjonen i gjennomføringsgraden er den tida fra beslutningen er tatt til operasjon er gjennomført, rett og slett fra beslutningen er fattet til pasienten er operert. Nordlandssykehuset har måttet øke sitt operasjonsvolum for denne typen pasienter mellom 50 og 70 prosent. Flaskehalsen er knyttet til operasjonskapasitet.

Les også

Helse Nords kreftplan, med betydning for tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, kommer tidligst i november: – Vi må bruke nødvendig tid

– Og hva skjer videre?

Eva Monica Hestvik gjentok bekymringen hun løftet fram på styremøtet i april, men ville også vite hva som skjer framover.

– Jeg er også bekymret for dette med tarmkreftkirurgien som ble flyttet fra vårt sykehus uten noen konsekvensutredning, og mot vedtaket i dette styret, kommenterte Eva Monica Hestvik med adresse til Helse Nords midlertidige flytting av tarmkreftkirurgien fra Helgelandssykehuset i oktober i fjor, som skjedde plutselig og uten forvarsel.

Les også

Flytter tarmkirurgien bort fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø: – Vi har hatt kompliserte saker før, men da har sykehusene fått ordne opp i eget hus

12. oktober 2020 vedtok administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir å samle tarmkreftkirurgien i helseforetaket til sykehusenheten i Mo i Rana, en ordning som skulle gå fram til uke 2 i 2021. Det fikk hun støtte for i Helgelandssykehusets styre. Like etter svarte Helse Nord med å flytte alle tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset og til Nordlandssykehuset, også det en midlertidig løsning.

Uka i forveien hadde Helsetilsynet vært på stedlig tilsyn ved sykehuset i Sandnessjøen, med bakgrunn i den eksterne fagrevisjonen knyttet til tarmkreftkirurgi for 2016 til 2020, som konkluderte med at det var funnet alvorlige avvik ved sykehuset i Sandnessjøen, og at «den høye dødeligheten gir grunn til bekymring». Rana Blad publiserte konklusjonene 31. august 2021, som resulterte i at forholdet ble meldt til Statens Helsetilsyn 4. september.

Les også

Dette er vurderingene til Helse Nords toppleder Cecilie Daae for å anbefale midlertidig flytting av tarmkirurgien fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø

– Vet vi når rapporten fra Statens helsetilsyn kommer? Helse Nord skulle komme med en kreftplan, men den skal være forsinket og det blir sagt at ingen avgjørelser blir tatt før den nye planen foreligger. Er det mer å si om dette, ville Eva Monica Hestvik vite.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir hadde følgende svar å gi:

– Når det gjelder rapporten fra Helsetilsynet har vi ikke hørt noe ennå, og vi har ingen signaler om når den vil foreligge. Når det gjelder tarmkreftkirurgien går kvalitetsarbeidet som vi fikk i oppdrag i foretaksprotokollen, etter planen. Styret vil få resultatet i juni. Da vil vi i Helgelandssykehuset være ferdig med vårt oppdrag, og vil be om å få tilbakeført tarmkreftkirurgien.

Les også

Helse Nords Cecilie Daae: – Det er ikke dårlig dialog mellom meg og administrerende i Helgelandssykehuset. Det betyr ikke at vi nødvendigvis er enige i løsninga som ble etablert

Helse Nords vedtak

  • 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
  • 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
  • 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
  • 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
  • 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
  • 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
  • 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.