Lover å gi støtte til utbedring av fylkesvei 17

Svein Eggesvik (Sp) lover å støtte Meløys krav om midler til utbedring av fv. 17 Spildra – Setvik.