Gå til sidens hovedinnhold

Men når arbeidstiden til de aller fleste foreldre står kontraktsfestet til 8 timer, klarer vi da oss med en åpningstid i barnehagen på 7 timer? Svaret gir seg selv

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barnehagen er en viktig pedagogisk virksomhet i samfunnet vårt, og de spesielle månedene med Covid -19 har gjort dette enda mer tydelig for både småbarnsforeldre og arbeidsgivere.

Den 19. juli kunne man lese i Rana Blad om foreldre som er opprørte over at barnehagene ikke får til å utvide åpningstidene igjen, og reagerer på kommunens håndtering av situasjonen.

Barnehagesjefen forklarer samme dag at regnestykket med krav til smittevern og antall ansatte ikke går opp dersom en utvider åpningstiden. De har ikke ressurser til å utvide åpningstiden dersom de skal ivareta de ansattes arbeidsbetingelser.

I samme avis den 21. juli kan vi lese om Helgelandssykehuset som har behov for utvidet åpningstid for flere av sine ansatte med samfunnskritiske funksjoner, men som opplever det utfordrende å finne løsninger på dette sammen med Rana kommune. Næringsforeninga uttaler samme dag at desto lengre tid reduserte åpningstider vedvarer, desto større blir konsekvensene for næringslivet.

Les også

Å få ja til utvidet åpningstid er som å passere et nåløye: – Det er opp til oss å vurdere hvilke funksjoner som er samfunnskritiske, ikke barnehagen

I dagens samfunn, der de fleste husholdningene er avhengig av at begge foreldre er i fulltidsjobb, er vi som privatpersoner, arbeidsgivere og samfunn avhengig av at denne pedagogiske virksomheten har åpningstider som står i stil med de krav som stilles og avtaler som foreligger i arbeidslivet. Vi har vært tilpasningsdyktige, men bedriftene har behov for arbeidskraften de har inngått en avtale om for å kunne levere sine varer og tjenester, og samfunnskritiske funksjoner må bemannes. Men strikken begynner å bli slitt nå. Og vi må fortsette å forholde oss til Covid-19 flere i måneder fremover, og kanskje år.

Derfor stilte Rana Senterparti allerede i kommunestyremøtet den 8. juni spørsmål om hva vi som politikere kunne bidra med for å kunne øke åpningstiden i barnehagene. Svaret fra barnehagesjefen var at det var ingenting vi kunne gjøre pr nå, men at dette eventuelt måtte hun komme tilbake til senere når de hadde avklart et eventuelt behov.

Allerede da hadde vi fått signaler om at den nye barnehagehverdagen opplevdes positiv for mange barn, ansatte og foreldre.

Forstår jeg at barna er med fornøyde med mindre grupper, flere voksne pr barn og kortere dager i barnehagen? Selvfølgelig. Det er flott at barna trives enda bedre og får god pedagogisk oppfølging i hverdagen sin.

Men når arbeidstiden til de aller fleste foreldre står kontraktsfestet til 8 timer, klarer vi da oss med en åpningstid i barnehagen på 7 timer? Svaret gir seg selv.

Det dreier seg om ressurser.

Les også

Liss-Hege om åpningstid i barnehagen: – Vi må ta debatten om hva som er best for barna, men ikke ut fra behovet til foreldre og næringsliv

I kommunestyremøtet i juni fikk vi presentert en rapport fra Agenda Kaupang som hadde gjort en analyse av effektivitet og barnehagebehov i barnehagetjenesten i Rana kommune. Der kunne vi lese at Rana kommune har en svært effektiv barnehagedrift. Kostnadene i barnehagetjenesten i Rana er nesten 12 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kostragruppe 13. Utgiftene Rana kommune har til barnehage i dag vanskelig kan bli lavere. Det er vanskelig å øke effektiviteten. Det eneste grepet de ser kan være aktuelt vil være å redusere overflødig kapasitet i kommunale barnehager.

Som politiker ser jeg at bemanningsfaktoren i barnehagene i Rana ligger på lovens minimum. Samtidig omtales det i rosende ordelag at vi bruker mindre penger på barnehage enn sammenlignbare kommuner. Om Rana hadde brukt mer penger på barnehage, hadde vi hatt bemanning nok til å holde normale åpningstider nå?

Tidlig innsats er blitt et viktig mål i oppvekstsektoren Det brukes langt mindre til tidlig innsats med styrkingstiltak i barnehagene i Rana enn i de andre kommunene. Ifølge rapporten til Agenda Kaupang er det få barn med vedtak i Rana. Faktisk bare halvparten av gjennomsnittet i kostragruppen, og lavest av sammenligningskommunene. Det er vanskelig å vurdere om de lave utgiftene til styrkingstiltak skyldes lave ambisjoner om tidlig innsats, effektiv drift, lave behov eller en større pedagogtetthet i barnehagene enn i sammenliknbare kommuner.

Skal vi fortsette å bruke 12 millioner mindre på barnehagene enn sammenlignbare kommuner? Og hva vil da konsekvensenene bli på sikt?

Posisjonen har den 20. juli sendt en bestilling til rådmannen om å utrede hvordan andre kommuner har løst drifta knyttet til åpningstider i barnehagen, hvordan Rana kommune kan oppnå dette og komme med forslag til tiltak for hvordan dette kan løses i drifta. I Rana kommune skal det gjøres en reduksjon i 7-8 årsverk i barnehagene i perioden 2020-2023. Gruppelederne i posisjonen uttaler at de ønsker å ta en grundig vurdering på hvordan barnehageutviklinga skal være i Rana gitt en forventet positiv befolkningsutvikling i forbindelse med etablering av ny flyplass, batterifabrikk m.m.

Vi står nå i den situasjonen at Rana kommune har ca 70-80 mill i merkostnader grunnet Covid-19 uten at vi får fullkompensert dette fra staten. Vi har også fått skissert at drifta i kommunen må tas ned med ca 50 millioner i budsjettet i 2021 pga fremtidige investeringer som vi har forpliktet oss til. Det er 50 millioner i tjenester til oss innbyggere som det må kuttes i.

Barnehagesjefen er tydelig på at det ikke er ressurser til å øke åpningstidene. Og barnehagene trenger følgelig mer ressurser for å utvide åpningstidene på kort sikt.

Vi bruker 12 millioner mindre på barnehage enn sammenlignbare kommuner samtidig som vi skal gjøre store nedtrekk i tjenestene de neste årene. Hvilke løsninger for barnehagesektoren får vi egentlig da? Om vi ikke tilfører ressurser må barnehagene bli mer effektive. Og i Rana har vi tilnærmet ingenting å gå på når det kommer til å øke effektivitet.

Les også

Ellinor (35) og Reneé (37) spør hva som er så spesielt i Rana siden barnehagene ikke får til å utvide åpningstidene: – Det går utover jobb og tid til familie

Rapporten til Agenda Kaupang har allerede i juni skissert opp alternativ for oss for hvilke alternativer vi har for mer effektiv drift: Noen av barnehagene er i en så dårlig teknisk stand at det ikke vil lønne seg å renovere dem. Dersom en skal kunne drive mer effektivt må dette gjøres ved strukturgrep. Det vil si at enkelte barnehager legges ned og barn overføres til barnehager med ledig kapasitet, eller at vi bygger nyere og større barnehager som er mer effektive med tanke på drift av bygg.

Er vi i ferd med å få nok en debatt som gjelder hverdagen til barna våre der kvalitet og tilgjengelighet i tjenesten blir underordnet økonomiske prioriteringer og struktur?

Er det ikke på tide at vi nå tar debatten om ressursbruk og kvalitet i barnehagene nå? Om hvilken barnehage vi vil ha for barna våre her i Rana?

Ellers ender vi fort opp med at diskusjonen om hvilken barnehage vi vil ha her i Rana begynner og slutter i et budsjettmøte i desember der det meste vil dreie seg om gamle barnehagebygg og strukturendringer.

Høres det kjent ut?

Hilde Lillerødvann

For Rana Senterparti

Kommentarer til denne saken