Gå til sidens hovedinnhold

La lærerne få lov til å tilpasse skolen til elevenes behov og ikke tving dem til å tilpasse elevene til skolens behov

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Galskap» svarte hun da jeg spurte den erfarne læreren om hva hun syntes om at 6-åringene må begynne på skolen. Etter å ha besøkt nærmere 150 grunnskoler de siste to årene, har jeg møtt utallige lærere som svarer det samme. Nasjonale undersøkelser bekrefter resultatet; en nesten enstemmig lærerstand uttrykker skepsis til at 60.000 barn i alderen 5 til 6 år hver høst begynner på en skole som ikke er tilpasset elevene.

Bør utredes for ADHD

«De sier at han bør utredes for ADHD», svarte en mor da jeg spurte henne hvordan det gikk på skolen med hennes snart 6-årige sønn. «Jeg strever med å få han på skolen hver eneste morgen», forsetter hun med fortvilelse i stemmen.

I over 20 år har det vært obligatorisk skolestart for 6-åringene i Norge. Målet var at vi skulle skape mer skoleflinke elever. Målet er ennå ikke nådd. I fotsporene finner vi derimot tusenvis av små barn som har møtt en skolehverdag de ikke er modne til å takle. Dette er elever som hver dag opplever nederlag og en følelse av å være utenfor. I tillegg finner vi foreldre med dårlig samvittighet og med følelse av å mislykkes i foreldrerollen.

«Det er ikke et eneste læringsmål som skal nås etter første klasse. Vi har god tid på oss til å nå målene. Det viktigste er å få alle elevene til å trives, at de får lærelyst, være motiverte og klare for læring». Dette forteller en erfaren nordlandsrektor når jeg spør henne om hvordan hun tenker om 6-åringene i skolen.

Fordi hun er 5 år

«Om et barn ikke klarer å oppføre seg, har konsentrasjonsvansker eller ikke kan sitte stille, kan det rett og slett være fordi han eller hun er fem år og de andre barna er seks», skriver professor Todd Elder om hvorfor noen førsteklassinger ikke klarer å tilpasse seg skolehverdagen.

Mye av førsteklasselærerens tid går til praktiske gjøremål som å knytte skolisser, finne matpakker og å kvesse blyanter. Mye av lærerens fokus og energi må brukes til kroppslig disiplinering av gutter som ikke kan sitte i ro i et klasserom med kun plass til pulter og stoler.

Fra politisk og administrativ ledelse på alle nivå opplever læreren et stadig press om økt læringstrykk, bedre faglige resultater og gode rapporter som viser at vi er bedre enn alle andre og resultater som kan postes på Facebook. Den kortsiktige løsningen for læreren er ofte å søke diagnoser for de umodne elevene. Dette gir ressurser til flere voksne i klasserommet. Alternativet er for mange en sykemelding.

La læreren være lærer

Skolene har stor metodisk frihet. Sterkt politisk og administrativt press har over år tatt fra læreren friheten til å velge de metodiske grep de vet vil fungere; en mer lekepreget, elevtilpasset og trivselsfremmende inngang til barnas 13-årige skolegang.

Nå er tiden moden for å høre på lærerne. La de få lov å skape en førsteklassehverdag der de henter det beste både fra barnehagen og skolen, slik planen opprinnelig var. La dem få lov til å tilpasse skolen til elevenes behov og ikke tving dem til å tilpasse elevene til skolens behov. La læreren være lærer.

Knut Berntsen

Kommentarer til denne saken