Oppskyting av fyrverkeri fra Jernverkskaia på Mo er blitt en fast tradisjon på nyttårsaften. Klokka 18 søndag kveld går de første rakettene til værs, til glede for de mange tusen menneskene som pleier å ta turen for å få med seg dette flotte skuet.

Det er imidlertid ingen selvfølge at små og store kan glede seg til, og over, å gå et nytt år i møte med en skikkelig felles-smell. Det kan de takke et gavmildt næringsliv, Rana kommune og ikke minst fyrverkerientusiastene Håkon Dehlin og Tom Kristiansen for.

De to pyroteknikerne har de siste åra vært de som har trukket i trådene for å få dette til.

De overtok stafettpinnen fra Eve Rødfjell, som for fire år siden tok initiativ til et spleiselag for et fellesfyrverkeri etter at Rana kommune av økonomiske årsaker ikke lenger så seg i stand til å bidra til nyttårsfyrverkeriet. Da også Ranaregionens Næringsforening, som tidligere bidro til formålet, strakk våpen, kom Rødfjell på fyrverkeribanen og startet en innsamlingsaksjon.

Aksjonen fenget og endte til slutt med at Verket Musikkfestival tok hele regninga for å sende ranværingene inn i 2014 med et heidundrende smell. Verket tok på seg spanderbuksene for å avslutte markeringa av femårsjubileet sitt.

Midlene som kommer inn rekker i år til 140 kilo krutt, noe som borger for ei flott oppskyting og ei verdig markering av inngangen til det nye året.

 

Når inngangen på 2018 skal markeres, er Rana kommune igjen kommet på lista over bidragsytere, som ellers i all hovedsak består av bedrifter. Privatpersoner bidrar også, men i beskjeden grad.

Midlene som kommer inn rekker i år til 140 kilo krutt, noe som borger for ei flott oppskyting og ei verdig markering av inngangen til det nye året.

At det skjer noen timer før 2018 er her, er etter vår mening fornuftig. Det første året rakettene gikk til værs på ettermiddagen, avstedkom det heftige diskusjoner og et voldsomt engasjement.

Protestene mot å markere et nytt år seks timer før det nye året er her, har imidlertid stilnet etter hvert som tradisjonen har befesta seg, og folk i flott fellesskap trekker ned til området for å få med seg dette.

Vardetenninga og fyrverkeriet er utvilsomt med på å skape fellesskapsfølelse og tilhørighet for oss som bor her

 

Oppskyting på ettermiddagen er fornuftig. Det gjør at folk fra alle deler av kommunen, og ikke bare de som bor i byen, har mulighet til å få dette med seg. Det gjør også at mange flere barn kan glede seg over fyrverkeriet, enn tilfellet ville vært om det hadde gått til værs ved midnatt.

En annen tradisjon som også holdes i hevd, er vardetenninga på Mofjellet. Også dit valfarter folk på nyttårsaften. Dette og fyrverkeriet er utvilsomt med på å skape fellesskapsfølelse og tilhørighet for oss som bor her. Det er vi glade for.

Takk til dem som får dette til å skje. Godt nyttår!