Bitfury, som er et av verdens ledende teknologiselskap innen blokkjede-teknologi, har valgt å etablere sitt nye energieffektive datasenter i Mo Industripark. Det er store dimensjoner på denne etableringa. Bitfury har lagt 274 millioner kroner på bordet for å bygge opp datasenteret.

Selskapet har også inngått det som så langt er Helgeland Kraft sin største kontrakt. Kraftselskapet skal årlig levere 350 GWh basert på 100 prosent fornybar vannkraft til Bitfury. Bitfurys produksjon er uhyre kraftkrevende, til sammenligning bruker Elkem Rana årlig 800 GWh.

Med tanke på de enorme kraftmengdene Bitfury nå har fått hånd om, er ikke 30–35 arbeidsplasser isolert sett mange

 

Foreløpig er det ikke like store dimensjoner på antallet arbeidsplasser denne etableringa medfører. Bitfurys inntog i Norge og Rana representerer 30–35 nye arbeidsplasser. Med tanke på de enorme kraftmengdene Bitfury nå har fått hånd om, er ikke 30–35 arbeidsplasser isolert sett mange.

Når administrerende direktør Valery Vavilov i Bitfury Group i det øyeblikket den symbolske snorklippinga er unnagjort, understreker at de ser for seg å øke antallet lokale arbeidsplasser raskt, så er det lovende og gode signaler. Likeså lovnaden om at Bitfury skal opprette et utdanningsprogram for kryptovaluta og blokkjedeteknologi lokalt i Rana.

Og i Rana har altså Bitfury nå tilgang på en enorm kraftmengde

 

Oppbygginga av datasenteret representerer helt klart ei verdiskapning og har allerede gitt ringvirkninger til blant andre Momek. Likevel tillater vi oss å være en smule avventende med tanke på hvor store ringvirkningene etter hvert vil bli, og til om Bitfurys etablering virkelig er begynnelsen på det MIP-direktør Arve Ulriksen beskriver som et nytt industrieventyr her, og det ordfører Geir Waage mener er starten på en moderne industriell æra.

Bitfury skal grave etter kryptovalutaen bitcoin. Bitcoin lages ved at alle utvinnerne i verden konkurrerer om å finne et begrenset antall digitale mynter. Sjansen for å finne dem, øker jo mer datakraft utvinneren har. Og i Rana har altså Bitfury nå tilgang på en enorm kraftmengde. Hvorvidt det er rett å bruke betydelige mengder rein energi til å grave etter en kryptovaluta, med ei høyst usikker framtid, er det derfor grunn til å stille spørsmål ved, selv på en dag med snorklipping.

Når betydelige mengder kraft brukes, må ei tilstrekkelig lokal verdiskapning sikres

 

Det er ikke uten grunn at Bitfury-direktøren trekker fram rein kraft som utslagsgivende for etableringa her. Tilgangen på fornybar og rein kraft i regionen er utvilsomt et uhyre sterkt konkurransefortrinn. Da er det av vesentlig betydning at ei tilstrekkelig verdiskapning sikres lokalt når krafta omsettes.

Når det er sagt, så fortjener selvsagt de som har lagt til rette for den foreløpig siste industrietableringa her, honnør for den jobben de har gjort for å få Bitfury til Norge og Rana.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad