Når kommunen ikke evner å kvitte seg med ei pølsebu engang, er det på tide å ta grep

IKKE mer pølsevev: Den gamle og nedslitte pølsebua på Sagbakken blir ikke Mo ILs eie. Rana kommune skal bruke den selv. Foto: Trond Isaksen

IKKE mer pølsevev: Den gamle og nedslitte pølsebua på Sagbakken blir ikke Mo ILs eie. Rana kommune skal bruke den selv. Foto: Trond Isaksen

Artikkelen er over 4 år gammel

Rana Blad mener måten byggdrifta i Rana kommune er forvalta på så langt, umulig kan være et eksempel til etterfølgelse.

DEL

Dagens lederÅ fortsette og skrive ut samme resept og forordne samme medisin til en pasient som ikke responderer på behandlinga, eller som til og med blir dårligere av den, vil vel de fleste ha ei bestemt oppfatning av ikke er spesielt smart.

Det er hevet over enhver tvil at behovet for en oppgradering av den kommunale bygningsmassen i Rana er stort. I mange tilfeller også prekært. Vedlikeholdsetterslepet er enormt og beløper seg til svimlende summer i hundremillioners klassen. Forfallet har vedvart over år, og er ikke noe som har satt inn den siste fireårsperioden med Høyre-ordfører Kai Henriksen ved roret. Murpussen datt heller ikke av veggene utelukkende da Arbeiderpartiets Geir Waage holdt i ordførerklubba, ei heller da SVs Inge Myrvoll gjorde det.

Syndene er mange og gamle og når kommunale bygg må saneres fordi de råtner på rot, er det for oss åpenbart at måten politikerne velger å forvalte kommunens omfattende bygningsmasse på ikke er spesielt konstruktiv og framtidsretta.

Rådmann Robert Pettersen skisserte nylig for kommunestyret at det ligger innsparingspotensial innafor kommunal byggforvaltning på 8,5 til 17 millioner kroner. Forutsetningen er at Rana kommune evner å optimalisere drifta og ta ned antall kommunale kvadratmeter i størrelsesorden det sammenlignbare kommuner har. Det evner man åpenbart ikke gjennom dagens organisering.

De 37 som sitter i kommunestyret er politikere, ikke eiendomsforvaltere med kompetanse på feltet. De klarer kanskje ikke alltid å ta de beste valgene. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de har for mange politiske hensyn å ta

De 37 som sitter i kommunestyret er politikere, ikke eiendomsforvaltere med kompetanse på feltet. De klarer kanskje ikke alltid å ta de beste valgene. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de har for mange politiske hensyn å ta. Når kommunen ikke evner å kvitte seg med ei pølsebu engang, er det på tide å ta grep.

LES MER (RB PLUSS): Pølsebod-floken er løst

Det grepet flertallet i kommunestyret har bestemt skal tas, er å etablere et kommunalt foretak. Det skal ha ansvar for forvaltninga av eiendomsmassen. Dette er på ingen måte ei frykta privatisering, eller en måte å gi fra seg den offentlige styringa av denne sektoren på. Likevel slår den sosialistiske opposisjonen på stortromma og gir klar beskjed om at Rana Byggdrift KF skal avvikles dersom de kommer til makta. Etter vår mening er det mange andre saker de bør beskjeftige seg med om Waage igjen inntar ordførerkontoret.

Måten byggdrifta er forvalta på så langt kan umulig være et eksempel til etterfølgelse. Da å skrive ut en ny resept mener vi er klokt. I motsetning til de røde politikerne i Rana tror ikke vi at pasienten dør av det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags