Det er ikke sagt at tilbudet de eldre får i dag ikke er verdig og godt. Spørsmålet er mer om det er verdig nok og godt nok

Ramma: Omsorgssjef Ann Jorid Virik (t.v.) og leder for omsorgskontoret Julia Gruben er tydelig på at verdighet og faglighet alltid skal være ramma i omsorgstjenesten. Foto: Øyvind Bratt

Ramma: Omsorgssjef Ann Jorid Virik (t.v.) og leder for omsorgskontoret Julia Gruben er tydelig på at verdighet og faglighet alltid skal være ramma i omsorgstjenesten. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 5 år gammel

Rana Blad mener verken de eldre eller pårørende fortjener å bli utsatt for mer belastning enn nødvendig når behovet oppstår.

DEL

Dagens leder 

Omsorgstjenesten i Rana er under hardt press. Behovet for sykehjemsplasser og ikke minst hjemmesykepleie og hjemmetjenester vokser raskt. Det er en naturlig konsekvens av flere forhold, men først og fremst av at vi lever lengre. I tillegg spiller den spesielle demografiske utviklingen i Rana en stor rolle. De store generasjonene med mennesker som i sin tid flyttet til Rana for å bygge opp industrien og byen har begynt å nå sine siste leveår. Det er de harde fakta.

For oss er dette en varslet og ventet utvikling. Utfordringen ligger i at Rana kommune nå går med overforbruk på omsorgstjenester som en konsekvens av utviklingen. Det viser seg vanskelig å budsjettere presist, og helt åpenbart enda vanskeligere å oppnå hardt tiltrengte besparelser for kommuneøkonomien ved å kutte i tilbudet til pleietrengende eldre.

I fjor ble 18 sykehjemsplasser kuttet i kommunen for å spare. Pengene har gått til å dekke økte behov på sykehjem og i omsorgsboliger. De som har ansvar for disse tjenestene i Rana kommune skal ha berettiget ros og kredit for at de gjør så godt de kan med de midler de får stilt til rådighet over kommunens budsjett. Men de kommer seg ikke unna overforbruk, og vi kan vanskelig se hvordan de skal kunne unngå det.

LES OGSÅ (RB PLUSS): I løpet av fire måneder var det 78 dødsfall på sykehjem i Rana

Vårt håp er at politikerne som styrer Rana tar situasjonen på alvor og finner økonomisk rom til å gi omsorgstjenestene de rammene som kreves for å gi de eldre og syke et verdig og godt tilbud.

Omsorgssjef Ann Jorid Virik forteller om beboere i sykehjem som er mer hjelpe- og pleietrengende enn før. Videre en hjemmetjeneste som møter de samme utfordringene i sitt arbeid enten det er i bosentre eller hjemme hos eldre privat. I tillegg kommer behovet til ressurskrevende unge pleietrengende der sykehjem definitivt ikke skal være et alternativ.

Vårt håp er at politikerne som styrer Rana tar situasjonen på alvor og finner økonomisk rom til å gi omsorgstjenestene de rammene som kreves for å gi de eldre og syke et verdig og godt tilbud. Dermed ikke sagt at tilbudet de eldre får i dag ikke er verdig og godt. Spørsmålet er mer om det er verdig nok og godt nok.

En utvikling der terskelen for å få sykehjemsplass blir for høy er ingen tjent med. Verken de eldre eller pårørende fortjener å bli utsatt for mer belastning enn nødvendig når behovet oppstår. Det er vel og bra med hjemmebaserte tjenester, og et riktig og godt prinsipp at de eldre og syke skal få bo hjemme så lenge som mulig. Men skal det fungere tilfredsstillende, er forutsetningen at det finnes ressurser å sette inn når behovet er der. For oss høres det som om omsorgstjenestene i Rana begynner å nærme seg grensen for hva de klarer å hanskes med innenfor rammene av det som er definert som verdighet og faglighet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags