Finnes det vilje til å legge til rette for studentboliger på Meieritomta?

FORTSATT UBEBYGD:  Meierikvartalet ligger som et sår midt i byen. Hvorvidt Trio Eiendomsinvest klarer å realisere byggeplanene der, er høyst usikkert. Foto: Øyvind Bratt

FORTSATT UBEBYGD: Meierikvartalet ligger som et sår midt i byen. Hvorvidt Trio Eiendomsinvest klarer å realisere byggeplanene der, er høyst usikkert. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 5 år gammel

Rana Blad mener man bør se på mulighetene for å bygge studentboliger hvis de eksisterende planene for Meieritomta skrinlegges.

DEL

Dagens lederEtableringa av Campus Helgeland har vært en udelt suksess. Med et stadig utvida studietilbud trekkes stadig flere studenter til Mo. Det er bra. Men med flere studenter kommer også behovet for flere studentboliger. Skal Mo i Rana bli den studentbyen vi alle gjerne vil, er det ikke nok at studietilbudet øker i omfang, det må legges til rette for studentene på andre områder også, og da særlig for boliger.

De siste åra har det vært lansert forskjellige prosjekter, men så langt er ingen realisert. Verken ideen om studentboliger i Strandgata eller i Langneset var gjennomførbar, og like før sommeren ble også planen om å ta ei kommunal tomt ved Kirketunet barnehage i bruk for å bygge en studentbolig med 50 enheter, parkert.

LES MER (RB PLUSS): Slik ser det ut snart ti år etter at det gamle meieribygget ble jevnet med jorda

LES MER (RB PLUSS): - Det er ikke akseptabelt å skulle la Meierikvartalet se slik ut i nye ti år

Den tomta hadde Studentsamskipnaden i samarbeid med administrasjonen i kommunen blinka seg ut etter at de hadde sett på flere andre alternativ. Kommunen stiller nemlig ei gratis tomt til disposisjon.

Advarslene fra opposisjonen da foten ble satt ned for å gi anledning til å fremme et reguleringsplanforslag var, i tillegg til at en nå ikke vil få en reell mulighet til på vurdere om Kirketun-tomta er egna til studentboliger, at det kan være fare for at samskipnaden da ikke vil bygge i det hele tatt. Det synes som et noe søkt argument at samskipnaden, som altså skal få ei kommunal tomt fritt og franko, skal kunne sette helt spesifikke betingelser på hvilen tomt de skal ha eller kan tenke seg å bygge på.

Å ha studenter i sentrum, ikke bare på forelesningene, vil bidra til å skape en levende by

Får de ei kommunal tomt, er det ikke opp til Studentsamskipnaden å bestemme hvilken. Det samskipnaden bestemmer er hvorvidt de vil bygge eller ikke på den tomta kommunen stiller til disposisjon. At Studentsamskipnaden, og ikke minst studentene, helst vil ha ei sentrumsnær tomt er likevel forståelig og vi mener det er riktig at Rana kommune strekker seg langt for å få det til. Å ha studenter i sentrum, ikke bare på forelesningene, vil bidra til å skape en levende by.

LES LEDER: En indrefilet skal være attraktiv og slik Meieritomta nå ligger er den ei skam for sentrum

Hvis det viser seg at utbyggingsplanene i dagens form på Meieritomta skrinlegges, har både Sps ordførerkandidat Johan Petter Røssvoll og Høyres ordførerkandidat Anita Sollie vært på banen og tatt til ordet for at Rana kommune må gå i tett dialog med tomteeierne for å se på mulige løsninger for utnyttelse Meierikvartalet. Sollie har sågar vært helt konkret på at det må sees på mulighetene til å bygge studentboliger på denne tomta. Vi vet at kommunen ikke eier Meierikvatalet, men med god vilje finnes gode løsninger og Meierikvartalet bør i alle fall være sentrumsnært nok – også for Studentsamskipnaden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags