Skal Rana vokse med mange tusen innbyggere må det åpnes for at mulige verneverdige bygg blir revet

Artikkelen er over 4 år gammel

Rana Blad mener eierne av Vallagården må få rive den.

DEL

Dagens lederDet siste Mo i Rana som by trenger er en rekke tilårskomne bygninger stående tomme og ubrukte i sentrumsnære områder i påvente av avklaring om de skal vernes. Vallagården i Petter Dass gate er i så måte et glimrende eksempel.

Gården ligger inne i en verneplan for Rana som ifølge fortidsminneforeningen lokalt er gått ut på dato og trenger å revideres. Det betyr at gården ikke er vernet per definisjon, men er et mulig objekt for vern hvis, om og når vernemyndighetene anført av riksantikvaren finner det betimelig å gjøre sin vurdering av vern.

Når sameiet Vallagården nå har søkt om å få adgang til å rive gården, så mener vi at søknaden skal innvilges. Årsaken til det er blant annet at bygget i seg selv er i såpass dårlig forfatning at eierne verken ser det som fornuftig eller lønnsomt å starte et restaureringsarbeid.

Skadene bygget ble påført i form av setningsskader som en konsekvens av byggingen av nabobygget «Oasen» er for store til det. Eierne er dessuten sterkt tvilende til om det er mulig å skaffe seg nok midler i form av offentlig støtte til rehabilitering som vil løse den massive oppgaven de står overfor.

Å verne bygg for ettertiden er viktig, i et historisk perspektiv. Også av bygg av nyere dato som representerer en viktig del av byutviklingen i Rana.

Men så lenge det er uavklart om bygget faktisk er verdig et varig vern, kan det ikke etter vårt skjønn være slik at byutvikling og eiernes mulighet til å selge eller gjøre noe med det de eier, forhindres.

Videre er det slik at Rana, som mange andre kommuner, har mer enn nok med å ta vare på det som allerede er vernet. Vi vet, som fortidsminneforeningen påpeker, at det finnes støtteordninger. Utfordringen er at disse støtteordningene langt fra er dimensjonert til å dekke behovene. Fortidsminneforeningen peker selv på at allerede vernede bygg i Rana står i fare for å ramle ned.

Behovet byen vår har er frigjorte arealer til utvikling av bynære boliger. Tomta som Vallagården ligger på er et slikt areal. Skal Rana vokse med mange tusen innbyggere må det åpnes for at mulige verneverdige bygg blir revet.

Det handler altså om å prioritere hardt hva som skal vernes, men verne nok til å ta vare på vår historie, også når det kommer til byutvikling.

At det skal innebære vern av alle bygg som står på vernelista fra 2002 anser vi som en dårlig idé. Det finnes garantert langt viktigere og bedre bygg å verne i Rana enn Vallagården. Viktigst er uansett å ta skikkelig vare på de som allerede er vernet.

Når sameiet Vallagården nå har søkt om å få adgang til å rive gården, så mener vi at søknaden skal innvilges

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags