De landskjente ordførerne sør for Korgenfjellet, de såkalte «De12», begynner nå å nærme seg sitt kyniske og lenge planlagte nådestøt, fjerningen av enda en sykehusdirektør

Av

Brevet er hårreisende lesestoff, - ikke bare på grunn av de rystende påstandene, men også at noen maktet å signere. Å over flere år observere hvordan tolv folkevalgte ledere opererer som en lukket menighet hvor ikke en eneste tør tre til side eller se sin virksomhet fra avstand, er skremmende i et vestlig land i 2020, skriver Øystein Bentzen.

DEL

LeserbrevSå ble den iverksatt, - aksjonen som har lagt i kortene siden før jul. De landskjente ordførerne sør for Korgenfjellet, de såkalte “De12”, begynner nå å nærme seg sitt kyniske og lenge planlagte nådestøt, fjerningen av enda en sykehusdirektør, denne gang Hulda Gunnlaugsdóttir.

Pent innpakket i noe ordførerne kaller en bekymringsmelding til Helse Nord, gis Hulda Gunnlaugsdóttir en manipulerende omtale som er ment for å skade og såre et dyktig og hardtarbeidende menneske. Kynismen er så kraftig dimensjonert at det vil være frekkhetens nådegave om en av disse ordførerne noen gang skulle makte å møte Hulda Gunnlaugsdóttir ansikt til ansikt.

I det karakterdrepende brevet til Helse Nord karakteriseres Helgelandssykehusets direktør som en leder med uetisk framferd, og som en person som det er umulig å stole på. I setning for setning tegner tolv norske ordførere et bilde av en offentlig ansatt leder som uten skrupler trenerer alle andre syn enn sitt eget. Ikke én setning i brevet er tilfeldig, - alt er kynisk og bevisst satt sammen for å manipulere Helse Nord til en ønsket handling.

De tolv kommunenes fremste talspersoner beskylder Gunnlaugsdóttir for å operere i ledtog med en annen person i ledelsen som heller ikke er etterrettelig eller eier nødvendig moral, Helgelandssykehusets eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen. Ifølge brevet er to direktørene i ferd med å danne en ondskapsfull liten intern gruppe som sammen med en sekretærfunksjon skal utforme prosessinnrammingen, eller prosjektforberedelsene. For ordførerne er det uforståelig at den skruppelløse Bjørn Bech-Hansen «nærmest alene skal være den som fører prosessinnrammingen i pennen». I brevet som er offentliggjort i rekke aviser beskrives Bech-Hansen som «en av de mest omstridte administrative ressursene som arbeider i dagens Helgelandssykehus».

Det vanvittige brevet er en oppsummering av hva Helse Nords nye direktør, Cecilie Daae ble fortalt under sin reise i Sandnessjøen og Mosjøen i forrige uke.

Brevet er hårreisende lesestoff, - ikke bare på grunn av de rystende påstandene, men også at noen maktet å signere. Å over flere år observere hvordan tolv folkevalgte ledere opererer som en lukket menighet hvor ikke en eneste tør tre til side eller se sin virksomhet fra avstand, er skremmende i et vestlig land i 2020.

Ageringen fra De12 illustrerer hvordan ukontrollert og manisk hat, og dertil mangel på selvkritisk sans, kan ende som et selvforsterkende ekkokammer. Det finnes intet filter, ingen varsellamper tennes, og forfatteren av det famøse brevet møter ingen kritisk motstand. Ikke en eneste en av de tolv ordførerne valgte å reservere seg. Å signere og attpå til offentliggjøre et brev som baseres på usannheter og ødeleggende mistenkeliggjøring, er en oppførsel som ikke er til å fatte.

For å gjøre sin enestående konspirasjonsteori komplett, har ordførerne også involvert sykehusets styreleder, Dag Hårstad, direktøren for organisasjon og administrasjon, Sissel Karin Andersen og kommunikasjonssjef, Tore Bratt. Innholdet i brevet forteller at samtlige i Helgelandssykehusets ledelse er blottet for moral, de opptrer på siden av Helseforetaksloven og langt utenfor sykehusets etiske standard. Ordførerne sør for det berømte Korgenfjellet forteller at de ikke tør snu ryggen til sykehusledelsen så lenge den befinner seg i Mo i Rana.

Et av verdens mest anerkjente revisjonsselskap, KPMG, la nylig fram andre del av sin rapport etter gjennomgangen av de angivelige varslingssakene. Den uhildede konklusjonen var at hvert eneste av de 22 varslene var uten rot i virkeligheten. I følge KPMG var to av varslene i strid med kravene til både sykehusets varslingsrutiner og til Arbeidsmiljøloven. KPMG skriver i sin rapport at varslene har medført alvorlige konsekvenser for foretaket og ikke minst for personene det er varslet om.

Til tross denne krystallklare konklusjonen fra KPMG, velger de tolv ordførerne å repetere innholdet i påstandene, bare til en annen adressat. Innholdet i “bekymringsmeldingen” er nesten identisk med “varslingene”. Og som så mange ganger før er det Gunnlaugsdóttir og Bech-Hanssen som primært henges ut for å utføre sitt arbeid på uetisk vis.

Det er ufattelig at det ikke finnes organer hverken hos Fylkesmannen, Sivilombudsmannen eller i Straffeloven som kan slå ned på slike skånselløse karakterdrap av enkeltpersoner ansatt i en offentlig stilling. Alt hviler nå på Helse Nords direktør, Cecilie Daae, som sammen med statsråd Høie må forlange folkeskikk fra de tolv folkevalgte, og avvise brevet uten videre behandling. Helseforetaket på Helgeland og de ansatte i ledelsen har nå vært utsatt for nok mange ødeleggende angrep.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags