Det er umulig å fortsette som ingenting har skjedd. Arbeidstegningen er ikke lengre den samme

Helgelandssykehuset avdeling Rana..

Helgelandssykehuset avdeling Rana.. Foto:

Av

Helgelandssykehuset 2025 må utsettes

DEL

LeserbrevHele verden står midt oppe i en pandemi vi ikke har sett maken til i moderne tid. Smitten har på bare noen uker blitt en verdensomspennende pandemi, og ingen, selv ikke verdens fremste spesialister vet hva utfallet vil bli.

Helseminister Bent Høie må derfor pålegge Helse Nord å stanse arbeidet med Helgelandssykehuset 2025, og utsette alt arbeide med minst et år. For det første må all energi og ledig kapasitet i helseforetaket rettes inn mot pandemien, og for det andre kan pandemien og konsekvensene av denne snu fullstendig opp ned på forutsetningene som er lagt i vedtakene så langt.

Corona utsetter landets helsearbeidere for fare. I Italia er flere tusen sykehusansatte smittet, og selv om de fleste vil overleve, er risikoen stor for at mange ikke vil vende tilbake i arbeid. Italienerne har også måtte avbryte mange studenters utdanning, og satt de unge helsearbeiderne inn i arbeid på sykehus og pleiehjem. Allerede for fire dager siden var flere enn tusen helsearbeider i Oslo satt i karantene.

– Italia vil aldri bli det samme som før, sier en italiensk journalist til VG i dag. Han frykter mest for at turistene skal utebli og at industrien skal knekke ryggen. I Sør-Italia, som på sett og vis er Italias svar på vårt Troms og Finnmark, er de engstelige for hvordan de store byene i nord vil trekke til seg tapt arbeidskraft om pandemien lar seg overvinne.

Dersom den norske helseministeren og Helsedirektoratet blir tvunget til å hente ressurser hos våre universiteter, både studenter og undervisningspersonell, så er ringvirkningene alvorlige og langvarige. Blir personell- og ressursmangelen uhåndterlig er risikoen til stede for at noen av landets sykehus vil måtte stenge for å skape sterkere fagmiljøer, og for å beskytte de ansattes helse.

Det er også stor sannsynlighet for at bosettingen på Helgeland vil endres dramatisk om viktige arbeidsplasser i industrien og primærnæringene forsvinner.

Bent Høie må ta ned stillaset og stanse arbeidet med ny sykehusstruktur på Helgeland. Det er umulig å fortsette som ingenting har skjedd. Arbeidstegningen er ikke lengre den samme.

Øystein Bentzen, potensiell pasient og pårørende

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags