Det pågår en aldri hvilende kampanje sør for det «berømte» fjellet i den hensikt å oppnå at det ikke blir noe sykehus nord for fjellet

Av
DEL

LeserbrevOrtopedien må flyttes fra Rana

Det pågår en stadig vedvarende og aldri hvilende kampanje sør for det «berømte» fjellet i den hensikt å oppnå at det i framtida ikke blir noe sykehus nord for fjellet, og at dersom det blir et sykehus der, skal det inneholde minst mulig aktivitet.

For at Rana Blads lesere bedre skal kunne forstå hva det er vi nord for det «berømte» fjellet kjemper mot når det gjelder den stadig pågående kampen ledet av krefter sør for fjellet, er det nødvendig å løfte fram seks likelydende (serieproduserte) brev til styret ved Helgelandssykehuset, presentert for styret i Helgelandssykehuset i møtet 26. mars, og sendt inn av seks forskjellige personer sør for fjellet. Hvilken «geriljagruppe» de representerer går ikke fram av brevene.

Kandidat til styreverv

En av brevskriverne, Kari Rødli Rønning fra Sandnessjøen, ble for øvrig av Helse Nord godkjent som en av flere kandidater til valget av nytt styre i Helgelandssykehuset. Det framgår av styresak 30/2020 til Helse Nords styremøte 26.02.2020. Rønning ble til syvende og sist ikke valgt inn styret ved Helgelandssykehuset. Navnene på brevskriverne ligger åpent tilgjengelig for offentligheten gjennom saksdokumentene for styremøtet i Helgelandssykehuset i dag 26.3.

De fem andre brevskriverne er:
Heidi Vollan, Bindal
John Åge Rønning, Bindal
Anne Porsvik, Sandnessjøen
Mads Johnsen, Sandnessjøen
Jon‐Kåre Olufsen, Sandnessjøen

Ortopedien må flyttes fra Mo

En kortversjon av innholdet i de seks likelydende brevene er at minst mulig bør gjøres når det gjelder alt vedtatte utbygging av operasjonsstuer og nødstrømsystemet ved sykehuset i Mo i Rana, utbygginger som er vedtatt for å holde pasientsikkerheten på et nødvendig og tilfredsstillende nivå. Pluss at aktiviteten ved et framtidig sykehus på Mo bør være minst mulig.

Egentlig burde hele brevet presenteres for offentligheten av Rana Blad slik at folk får se hva vi nord for fjellet egentlig strever med. Jeg skal i dette leserbrevet nøye meg med å ta med siste avsnitt i de seks likelydende, serieproduserte brevene til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord.

De seks brevskriverne er fanatisk opptatt av at man har startet den vedtatt utbyggingen av operasjonsstuer i Rana og oppgradering av nødstrømsystemet ved sykehuset på Mo. Om det skriver de, sitat:

«Pga beløpene som her kanskje hives ut av vinduet, så ville det være slik jeg oppfatter det, på sin plass å innkalle til ekstraordinært styremøte slik at det kan stanses før entreprenører setter i gang med arbeidet. Etter Høyes beslutning om hovedsykehus, er det merkelig dersom Hovedsykehuset ikke skal inneholde ortopedi Håper at styret tar med seg dette viktige momentet, slik at hovedsykehuset blir et fullverdig traumesykehus. Avdelingen på Mo I Rana kan utføre dagkirurgi og andre planlagte operasjoner på dette området og være en støttefunksjon til Hovedsykehuset.».
Sitat slutt.

Med andre ord: Det jobbes aktivt og målbevisst i miljøer sør for fjellet for at ortopedien, som skal betjene store deler av Nord-Norge i tillegg til Helgeland, flyttes fra Mo.


Gustav Arne Nyborg,
samfunnsengasjert

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags