En kniv i ryggen på Nord-Norge

Andreas Dyrkjær, kommuneoverlege Lurøy

Andreas Dyrkjær, kommuneoverlege Lurøy Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Regjeringen i Oslo holder på å forpasse en gylden mulighet for å unngå at Coronasmitten brer seg over hele landet. Nord-Norge har så vidt klaret å holde spredningen på et minimum, bl.a. med omfattende karantenetiltak.

Mens smitteoppsporing i sør er umulig og der formentlig er mange fler smittede end vi ennå kjenner til, har det i nord fortsatt vært mulig å gjøre effektiv smitteoppsporing – i Bodø har der for eksempel ikke vært noen nye tilfelle den siste uka.
Allikevel ser man nå et stigende og sentralt koordinert pres mot de mange nord-norske kommuners smittevernstiltak for å minimere spredning av Corona fra sør til nord. Nå mener justisminister Meland, FHI og næringsorganisasjonen NHO, at kommunene i Nord-Norge bør opphøre med tiltakene.

FHI mener at tiltakene ikke har noen effekt på grunn av innenlandsk spredning nå er så stor. (kilde: Oppdatering om covid-19 – andre brev fra FHI til kommuneleger 19.3.2020) Så mens statsministerens i sin tale til det norske folk 12.03 nå «iverksetter drastiske tiltak i håp om å stanse viruset» mener FHI åpenbart ikke at spredningen kan stoppes.
Det er jeg som smittevernslege fullstendig uenig i - og finner det svært uheldig og ansvarspådragende at der ikke har vært gjennomført tiltak fra sentralt hold for å redusere spredning i Nord-Norge. Med de hittil relativt få tilfelle i nord burde der fra sentralt hold ha vært gjort tiltak for nettopp å stanse den innenlandske smitte – i stedet er dette arbeide blitt overlatt til et stort antall kommuneoverleger, der i nord har tatt ansvar og iverksatt drastiske og virksomme tiltak – tiltak som man nå forsøker å stoppe!

Jeg tror dessverre dette henger sammen med at der sentralt ikke finnes planer er om å stanse spredningen - men at man ønsker å fordele sykdomstilfelle over tid i et naivt håp om at sykehusene vil kunne følge med – en mitigasjons-strategi. Denne mitigasjons-strategi er man ikke veldig tydelig på i offentligheten - det er kanskje årsaken til det ikke forsøkes å begrense smitten geografisk i Norge – men at man i stedet fra sentralt hold nå forsøker å ødelegge de nord-norske kommuners forsøk på å stoppe spredningen?

Mange innvendinger imot tiltakene er også ganske usaklige omkring begrensning av arbeidstakere og transport - men vedtakene fra kommunene inneholder mange unntak der nettopp gjør at næringen kan opprettholde produksjonen og transport ikke begrenses – der er nesten så mange unntak at effekten reduseres – og jeg tror dessverre ikke at man skjønner at ved å begrense spredningen av viruset gjøres den økonomiske byrden på sikt mye mindre.

I andre lande med held med bekjempelsen av Corona-viruset (lande med en elinimasjonsstrategi) forsøker man å oppdele landet i røde og grønne områder. I Italia hvor man nå opplever at mitigasjonsstrategien feiler og en nedsmelting av sundhetssystemet forsøker man også med geografisk oppdeling og eliminasjon. I Vò, en by i Italia med 3000 tilfelle gjennomførte man strategien i 14 dage og lykkes å stanse spredningen fullstendig og vi har sett det samme i enkelte kommuner i Norge. En oppdeling av Norge i røde og grønne områder ville for eksempel også gi mulighet for å bruke respiratorkapasitet og helsepersonale fra mindre påvirkede landsdeler til å redde flest liv i de røde områder og dele erfaringer i takt med at sykdommen evt. spreder seg.

Det er viktig, på grunn av smittespredningens eksponentielle natur at tiltak gjøres så fort som mulig – venter man en uke risikerer man 2-3 gange så mange smittede – og venter man 2 uker kanskje 5-10 gange så mange smittede – og effekten av tiltak ser man første etter flere uker.

I Norge mener justisminister Meland, at hun har mer forstand på sykdomsbekjempelse end den samlede stand av kommuneoverleger og smittevernsleger i Nord-Norge og prøver derfor å uthule og forhindre begrensningen av smittespredningen til Nord-Norge i stedet for å utnytte det forsprang der ennå er i nord ifht. å holde sykdommen ute..
Min anbefaling er derfor at man fra FHI og sentralt melder klart ut dersom strategien er en fortsatt spredning av sykdom – da effektive tiltak da ikke lenger gir mening.

Mener man omvendt at vi skal forsøke å eliminere spredningen og sykdommen ønsker jeg i stedet støtte og hjelp til å gjennomføre effektive strategier for å stoppe smittespredning nasjonalt og regionalt og sentrale føringer der reduserer mobiliteten fra Corona hotspots for å beskytte de store områder med få eller ingen smittede.
Ovenstående er mine personlige holdninger.

Andreas Dyrkjær, kommuneoverlege, Lurøy, Nordland

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken