Sandberg velger å støtte Røkke og de andre kvotebaronene framfor sine egne og kystbefolkningen

TIl utlandet: Allerede i dag selges alt for mye av fisken direkte til utlandet uten at den bearbeides, mens fiskeindustrien blør, skriver Gunnvald Lindset.

TIl utlandet: Allerede i dag selges alt for mye av fisken direkte til utlandet uten at den bearbeides, mens fiskeindustrien blør, skriver Gunnvald Lindset.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LESERBREV Ved utgangen av 2015 ble Per Sandberg utnevnt til ny fiskeriminister. Flere uttrykte at valget av Sandberg var spennende bl.a. fordi FrP i Nordland, Troms og Finnmark har gått mot å fjerne leveringsplikten som bl.a. er pålagt Røkkes trålere til navngitte landanlegg.

Regjeringas forslag skapte sterke reaksjoner i de tre nordligste fylkene både blant fiskerne, i fiskeindustrien, i et bredt spekter av organisasjoner og i de politiske partiene, inkludert Frp. Også fylkestingene i nord har gått mot regjeringas forslag.

På en konferanse for de tre nordligste fylkene i desember vedtok FrP at å oppheve leveringsplikten var «å gå feil vei», og at de frykter færre arbeidsplasser knyttet til videreforedling av fisk skal bli resultatet. De tilføyde at hvis trålerne ikke kan utføre samfunnsoppdraget de er tildelt, må kvoten flyttes over til andre fartøytyper som kan gjøre jobben.

Regjeringa tar sikte både på å fjerne både leveringsplikten og bearbeidingsplikten. Allerede i dag selges alt for mye av fisken direkte til utlandet uten at den bearbeides, mens fiskeindustrien blør.

Nå er det klart, for de som har vært i tvil, at Sandberg velger å støtte Røkke og de andre kvotebaronene framfor sine egne og kystbefolkningen. Dagens leveringsplikt for fisk skal oppheves, sier han. Dette er en logisk følge av at FrP er et liberalistisk parti som er for at markedet i størst mulig grad skal styre utviklinga.

Det betyr den sterkestes rett, og dermed storkapitalens rett. Nederst i skjemaet Sandbergs egen statssekretær er fylkesleder i Finnmark Frp, og det er god grunn til å tro at Sandberg fikk denne statsrådposten for å ha kontroll på FrP i Nord-Norge, og få gjennomført liberaliseringa av fiskeripolitikken.

Den tradisjonsrike fiskeribedriften, Klo-bruket, på Myre i Vesterålen la ned den helårige filetproduksjonen fra nyttår. Heretter vil det bare være produksjon i sesongen, og dermed forsvinner en stor del av den faste arbeidsstokken. Dette er et resultat av at den mellomstore kystflåten er blitt borte fordi myndighetene åpnet for kjøp og salg av kvoter. Det er de mindre fartøyene som blir offer når storkapitalen får rå. Når også leveringsplikten til trålerne fjernes, er det kroken på døra for helårig produksjon. Uten tilgang på råstoff er det selvsagt ikke mulig å produsere filet.

I fjor høst var det som nevnt mange uttalelser og i tillegg markeringer mot forslagene. Denne brede alliansen må opprettholdes og styrkes. Med Sandberg som fiskeriminister har FrP i de tre nordligste fylkene en svært viktig rolle, hvis de vil bruke den. De må stå på sine vedtak, og sammen med resten av motstanden må de mobilisere mot regjeringas forslag til katastrofale endringer i fiskerilovgivninga.

Gunnvald Lindset

Leder i Rødt Nordland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken