6419 kroner. En hel liten formue. I alle fall i reisesammenheng. En kan komme langt for den summen, hvis en ikke bor i Mo i Rana vel å merke. Da kommer en seg akkurat fra Røssvoll til Gardermoen og tilbake. Det er intet mindre enn svindyrt å skulle sette sin fot ombord på et Widerøe-fly for å komme seg ut av regionen og til en storflyplass og videre enten til møter, konferanser eller på ferieturer i mer sentrale deler av landet eller utlandet.

Når en treffer kolleger fra andre steder i forskjellige sammenhenger, reagerer de med vantro når prislappen på en flyreise tur/retur hovedstaden-Mo i Rana blir brakt på bane. De er rimelig raskt ute med å dra sammenligninga mellom den avskrekkende prisen på den nevnte strekninga og andre mer spennende og eksotiske reisemål. Og hva anna kan en da gjøre enn å trekke et samtykkende sukk og gi dem fullstendig rett, for et kjapt søkt på nett viser for eksempel at ei reise tur/retur Oslo-Orlando i januar koster 3.519 kroner. Og uansett hvor mye fint og flott vi har i Rana og på Helgeland, så frister det nok flere å legge tusenlappene sine i utenlandsreiser enn i reiser til vår region.

I svært mange sammenhenger trekkes det fram at reiseliv er en stor vekstsektor i Norge og spesielt i Nord-Norge. På Helgeland, hvor vi naturgitt har minst like gode forutsetninger som Lofoten i å lykkes med å bygge opp en fantastisk reisedestinasjon, er vi dømt til å tape så lenge vi ikke har en storflyplass i regionen vår. Det trengs ikke å gjøres grundige utredninger og legges fram dyptpløyende rapporter i det vide og brede, det holder i massevis å gjøre noen enkle søk på flyselskapenes nettsider så skjønner en hvorfor. Å reise med fly inn til Helgeland koster skjorta og vel så det, så da velges Helgeland bort til fordel for andre reisemål. Hvorfor enkelte i vår region gjennom år aktivt har jobba mot ei etablering av en storflyplass på Hauan, er like bekymringsfullt som det er uforståelig. Her i regionen skal vi altså ikke være fremst i skoene med tanke på å få ta del i den veksten vi vet kommer innafor reiselivssektoren. Forstå det den som kan.

Hvorfor enkelte i vår region gjennom år aktivt har jobba mot ei etablering av en storflyplass på Hauan, er like bekymringsfullt som det er uforståelig

 

I høstens konjunkturbarometer for Nord-Norge, som nylig ble lagt fram, slås det fast at reiselivseksporten i landselen er i kraftig vekst. For vintersesongen ble det rapportert om 15–20 prosent flere overnattinger enn i 2015. Dette handler først og fremst om utenlandske turister på leting etter nordlys og arktiske opplevelser. Også sommermånedene viser betydelig vekst. Reiselivsaktører i Lofoten rapporterer om 20 prosent økning i antall turister sist sommer, men hele landsdelen merker den økte etterspørselen.

Avinors reisevaneundersøkelse for 2015 viser at fritidsreiser i Norge øker mye, mens forretningsreiser, spesielt innenlandske, avtar. I 2015 økte Avinors utenlandstrafikk med 1,5 prosent, til 22,6 millioner passasjerer. Veksten i antall reiser fra utlandet kommer i all hovedsak fra utlendingers fritidsreiser til Norge. Rutene fra Oslo til Nord-Norge preges nå sterkt av den økte interessen for arktiske opplevelser.

Konjunkturbarometeret lages og presenteres av Sparebank1 Nord-Norge, NHO, LO og Agenda Nord-Norge. Hver høst samler Agenda Nord-Norge i overkant av 400 nordnorske beslutningstakere fra privat og offentlig sektor, fra ulike bransjer, fra politikk, akademia og administrasjon og fra ledelse og tillitsvalgtnivå. Så langt har konferansen vært lagt til Tromsø, Bodø og Alta, og neste høst er det Mo i Rana sin tur til å være vertskap.

Byen under Polarsirkelen er valgt fordi vi, som daglig leder i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen, påpeker, har alt å by på. Med unntak av en storflyplass da

 

Byen under Polarsirkelen er valgt fordi vi, som daglig leder i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen, påpeker, har alt å by på. Med unntak av en storflyplass da. Dette innebærer ikke bare at vi ikke klarer å hente ut et mulig vekstpotensial i den viktige reiselivsnæringa eller at både forretningsreisende og andre reisende opplever dagens billettpriser nærmest som et ran. Det innebærer også at det byr på store logistikkmessige utfordringer å få alle Agenda Nord-Norge-deltakerne til Mo. For med fly til Røssvoll går det i alle fall ikke, og ikke bare fordi det ikke er kapasitet til å fly inn så mange samtidig. Agenda Nord-Norge tør heller ikke ta sjansen på grunn den betydelige faren for overflyginger. Hotellinvesteringene på Mo har de siste åra vært formidable. Men før vi får en storflyplass på plass, har vi altså ikke sjanse til å ta en rettmessig del verken av konferanse- eller reiselivskaka.

Våren 2007 skrev vi i Rana Blad for aller første gang om flyplassplanene på Hauan. I nesten ti år har det vært jobba utrettelig for å få disse realisert. Det er bare å ta av seg hatten for Henrik Johansen og Polarsirkelen Lufthavnutvikling som har hatt stayerevne og ork, og tidvis har stått til knes i motgang. Nå er prosjektet på oppløpssida og derfor er det nok mange som merker seg det statsminister Erna Solberg sa om flyplassen da hun gjesta Mo tidligere denne uka. Hun erkjenner at det er viktig med en ny flyplass og bekrefter at det jobbes med å finne en finansieringsmodell hvor lokale bidrag inngår. Forhåpentligvis betyr det at når Agenda Nord-Norge om noen år kommer til Mo for andre gang, så står storflyplassen klar. Forhåpentligvis så betyr det at Helgeland om ikke lenge kan belage seg på å ta sin del av den stadig større reiselivskaka. Og forhåpentligvis betyr det at jeg slipper å betale 6.419 kroner for å en billett tur/retur Mo-Oslo – og for Gud vet hvilken gang, måtte lande i Bodø og ta nattoget hjem.

Sjefredaktør Marit Ulriksen