Hadde det nå vært FrP og Rødt som satt i posisjon på fylket ville flyplassen i Mo i Rana vært tatt ut av prioriteringsplanene

Kim Andre Hauga Schei, Iren Beathe og Karl-Hans Rønning

Kim Andre Hauga Schei, Iren Beathe og Karl-Hans Rønning Foto:

Av
DEL

LeserbrevEn god plan for Helgeland

I fylkestinget denne uken ble Nordland fylkeskommunes høringssvar til Nasjonal transportplan behandlet. Dette er en svært viktig sak for Nordland, som forklarer våre myndigheter hvordan vårt behov innenfor er innenfor 12 ulike områder.

For Helgeland er det svært positivt at følgende saker er med i den nevnte høringsuttalelsen: Flyplassen i Rana(8b), Farledsutbedring Brønnøyleden(10a), Mudring Mo i Rana havn(10b), Nordlandsbanen(9b), Nord-Norgebanen (9c), Ferdigstilling av E6 sør(6a), Saltfjellet, E6 sør, transportutredning Mo i Rana(5d) og E12 Umbukta(6h).

Vi ser at hele Nordland, har flere viktige, store prosjekt som trenger realisering for å bygge opp under den verdiskapingen som skjer i fylket. Det er krevende å sette prosjekt opp mot hverandre og gi rangeringer som hele fylkets næringsliv, politikere og befolkning kan stille seg bak. Vi er svært glad for at ingen prosjekt har blitt tatt ut eller har fått endret plassering i forslaget til vedtak, selv om slike forslag ble løftet. – Vedtaket som foreligger ivaretar flere ulike behov gjennom et langstrakt fylke.

E6 sør har stoppet opp, fylkestinget ber nå regjeringen ta tak i dette igjen snarest. Det som gjenstår er to strekninger på 4,1km og 5,6 km. Vi vet at bompengestasjonene er satt opp, og at folk nå betaler bompenger for en veistrekning som ikke er planlagt sluttført.
Problematikk i forhold til vinterregularitet på Saltfjellet er også spilt inn i høringssvaret. Det har vært en tøff vinter værmessig og Saltfjellet har vært stengt eller hatt kolonnekjøring 141 ganger. Statens Vegvesen har foreslått ulike tiltak som tas med videre for å bedre framkommeligheten for næringstransporter – noe som er svært viktig for Nordlands næringsliv.

Hadde det nå vært FrP og Rødt som satt i posisjon på fylket ville altså flyplassen i Mo i Rana vært tatt ut av prioriteringsplanene. Dette er en sak som det har vært kjempet mang en politisk kamp rundt på Helgeland – gjennom en vanskelig lokaliseringsdebatt. Behovet for næringsliv og befolkning har imidlertid ikke endret seg, og vi mener folket har ventet lenge nok! Senterpartiet mener at det er viktig å videreutvikle og sikre kortbanenettet for framtiden, gjerne med satsning på elektrifisering av fly. En slik satsning vil være et godt supplement til en videre satsning på ny storflyplass i Mo i Rana. Nordland er Norges lengste fylke, med færre kollektive reisemåter enn andre fylker, som fordrer flere ulike løsninger både innenfor fly, tog, vei og båt.

At Farledsutbedring Brønnøyleden og Mudring Mo i Rana havn ligger høyt opp under «Større farleds og sikkerhetstiltak» er også godt nytt for Helgeland. – Dette viser at Helgeland har flere områder som trenger prioritet fra våre myndigheter, for å sikre økt effektivisering og samfunnslønnsomhet.

Nordlandsbanen har gjennom mange år vært på kapasitetsgrensen. Lange avstander mellom kryssingsspor av tilstrekkelig lengde, dårlig vedlikehold, vanskelige traseer, ras og flomproblematikk er begrensende for videreutvikling av strekningen. Det er et behov for en revitalisering av Nordlandsbanen. Vi er svært fornøyd med at fylkestingets flertall stilte seg bak forslaget om å gjøre jernbaner i Nord-Norge universelt utformet – slik at hele Nordlands befolkning kan benytte seg av dette tilbudet. Nord-Norgebanen er også prioritert og uttalt som viktig for hele Nordland. Denne vil også gi innbyggerne på Helgeland et bedre kollektivt tilbud når den er realisert.

En overordnet utredning av E6 og transportsystemet i Mo i Rana ligger også inne i NFKs høringssvaret.

E12 Umbukta er en av Helgelands viktige veier inn mot Sverige. Flaskehalser på strekningen må utbedres for å sikre bedre framkommelighet. Dette vil underbygge og forsterke satsningen på god logistikk mot Nordområdene og Arktis. Senterpartiet har spilt inn og vil fortsatt arbeide for problematikken rundt parkering knyttet til friluftsområdene på veistrekningen.

Ellers ser vi at det vil være viktig å sikre en god framførelse av gods fra kyst til marked i hele Nordland, og vi er glade for at flere av prosjektene i denne høringsuttalelsen bygger opp under fylkestingets strategi.

Nå setter vi vår litt til at myndighetene tar alle de gode innspillene til etterretning og at vi får en større satsning i Nordland i årene som kommer!

Kim Haugan Schei, Iren Beathe Teigen og Karl Hans Rønning
Nordland Senterparti


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags