Avinor hadde forutsatt at flyplassen i Mosjøen skulle legges ned hvis Hauan ble bygd, men i vedtaket har Stortinget heldigvis slått fast at flyplassen skal bestå

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LESERBREVRødt mener at det kreves en radikal omlegging av samferdselspolitikken for å få et tilbud som er i samsvar med både det som folk, godstransporten og klimaet trenger. På kort sikt må vi få raskere og mer miljøvennlig transport gjennom å utbedre Nordlandsbanen. Skinnegangen må rettes ut, det må bygges kryssingsspor og parallellspor flere steder, og vi må undersøke muligheten for utprøving av hydrogendrevne lokomotiv.

Med en slik jernbanesatsing vil enda flere reise med tog, og mye av godstransporten kan flyttes fra vei til jernbane, noe som er et uttalt mål i Nasjonal Transportplan (NTP). Dette vil bedre både trafikksikkerheten, redusere utslippene av klimagasser og redusere flytrafikken. Vi må også så snart som mulig få bygging av Nord-Norgebanen inn i NTP. Det er positivt at jernbaneutredning i nord nå skal oppdateres etter at det ble satt av to millioner kroner i NTP. Men bare vedtak om byggestart og bevilgninger teller.

Rødt mener at flytrafikk av dagens omfang i Norge ikke er miljømessig bærekraftig på lang sikt. Men i veldig mange år framover vil distrikts-Norge være avhengig av gode flyforbindelser. Derfor er vi glad for at Stortinget har slått fast i Nasjonal Transportplan at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen skal bestå når det bygges en stor flyplass på Hauan i Rana.

Avinor hadde forutsatt at flyplassen i Mosjøen skulle legges ned hvis flyplassen på Hauan ble bygd, men i vedtaket av Avinor-meldinga har Stortinget heldigvis slått fast at flyplassen skal bestå. Dette er svært viktig fordi nedlegginga av akuttkirurgien i Mosjøen i 2006 har gjort at flyplassen der har vært spesielt viktig. Alle vet at ved alvorlige ulykker og akutt sykdom er tidsfaktoren avgjørende for om pasienter skal overleve. Opp mot 200 ambulanseflyginger i året fra flyplassen i Mosjøen til større sykehus viser hvor viktig flyplassen har vært og er.

På vegne av Rødt Nordland

Synne H. Bjørbæk, 1.kandidat for Rødt i stortingsvalget

Ingeborg Steinholt, 3. kandidat i stortingsvalget og gruppeleder i fylkestinget

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags