Vi ser at ressursgruppas sammensetning gjør at man ikke fanger opp slike selvfølgeligheter som vi beskriver

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDen eksterne ressursgruppa til Helgelandssykehuset – dens synsing om flyforhold og fagmiljø.

Ressursgruppa ble opprettet av tidligere styreleder/direktør og deler av nåværende/daværende administrasjon i Helgelandssykehuset (HSYK), i Mosjøen 3. desember 2018 la de fram sin «foreløpig rapport», en anbefaling/konklusjon om hvordan framtidig sykehusstruktur på Helgeland skal være, denne rapport kommer som resultat av fem fellesmøter og interne møter med utvalgte personer fra Helgelandssykehuset (HSYK).

Vi ser på påstanden i rapporten hvor ressursgruppen rangerer Sandnessjøen foran Mosjøen som alternativt sted. For personer som har et spesielt hjerte for Sandnessjøen, så minner vi på at formålet her er å vise hvor svakt faglig fundament rapporten er bygd på, ikke å foreta en rangering mellom Mosjøen og Sandnessjøen, de fleste burde nå vite at vi ser for oss ett nytt sykehus mellom Sandnessjøen og Mosjøen og ikke i ett av stedene.

Faktasjekk av flyforhold og faglige ressurser i ressursgruppas rapport:

Påstanden er som følger på side 45 og referanse 76:

«Flyforholdene er bedre i Sandnessjøen. Ressursgruppen har imidlertid valgt å legge avgjørende vekt på fordelene ved etablering nært det største og bredeste fagmiljøet (76), både i forhold til sårbarhet i interimsperioden fram til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter»

Vi kan ikke se at det er innhentet noen statistikk som dokumenterer flyforholdene, så denne påstanden er også udokumentert av ressursgruppa. Statistikk om punktlighet finner man på hver flyplass og blir rapportert av Avinor. Ved Mosjøen flyplass var det i 2018 registrert 3457 ankomster og avganger og en regularitet på 97,8 %. Ved Sandnessjøen var det registrert 3301 ankomster og avganger, 156 færre enn i Mosjøen, Sandnessjøen hadde en regularitet på 97,9 %. 

I disse tallene ligger også kanselleringer av flytekniske årsaker samt mannskapsmangel, dermed vet vi at kanselleringer pga. værforhold er enda mindre enn det nesten 98 % regularitet gir inntrykk av. Som eksempel kan vi nevne at hvis Mosjøen hadde hatt 6 færre kanselleringer på grunn av feil på fly eller manglende mannskap så hadde tallene i prosent vært like for disse to flyplassene, vi kan ikke se at man kan argumentere for bedre regularitet i Sandnessjøen med bakgrunn i dette. Vi mener derfor at vi med denne statistikken kan si at prosjektgruppens påstand er gal

Mener ressursgruppa med flyforhold tilgang til ambulansehelikopter så finnes det ikke noen dokumentert statistikk på dette, vi har likevel et internt notat fra Helgelandssykehuset som sier noe om dette. Notatet er utarbeidet den 24.05.2018 av Tommy Waldemar, som er kaptein og basesjef ved luftambulansen i Brønnøysund. Mottaker er Bjørn Haug, som er sjef for prehospitalene tjenester ved Helgelandssykehuset. 

Av notatet framkommer følgende:

«Vindforhold, i dag har vi de største utfordringer knyttet til vindforhold ved Sandnessjøen sykehus, vind fra østlig retning kan være svært krevende (og farlig)».

Med bakgrunn i dette kan vi si at påstanden fra ressursgruppen «flyforholdene er bedre i Sandnessjøen» er direkte gale, når det gjelder fly og helikopter og tilgjengelighet.

Det som er den største svakheten med rapporten er at man stiller tilgjengeligheten på Mosjøen og Sandnessjøen lufthavn mot hverandre, alle vet at ved utfordrende «innlands vær» eller «kyst vær», er alltid den andre flyplassen åpen. Ved plassering at nytt sykehus i Rana har man ikke denne sikkerheten. Man unngår bevist eller ubevisst å framheve at disse to flyplassene Mosjøen/Sandnessjøen utfyller hverandre perfekt og gir 100 % tilgjengelighet for ambulansefly/redningshelikopter/ambulansehelikopter for ett sykehus som er lokalisert mellom dem

Med bakgrunn i opplysninger gitt av helikopterbasen i Brønnøysund, så vil f.eks. Holandsvika som ligger mellom Sandnessjøen og Mosjøen oppfylle disse kriteriene til god tilgjengelighet, ifølge samme notat fra luftambulansen kommer følgende uttalelse:

«Flyging i og rundt Holandsvika er ikke spesielt vindutsatt og ligger litt mer skjermet enn Sandnessjøen»

Konklusjon; I forhold til de flyoperative forhold som Luftambulansen er begrenset av vil en sykehusplassering av Ett nytt sykehus i Holandsvika, gi minst begrensninger i levering av pasienter og den vil gi flest alternativer for ruting inn og ut fra sykehuset med ambulanse helikopter.

Påstand fra ressursgruppen: «avgjørende vekt på fordelene ved etablering nært det største og bredeste fagmiljøet».   Sandnessjøen Sykehus er isolert sett definitivt større i antall ansatte enn sykehuset i Mosjøen og Sandnessjøen sykehus har ett bredere fagmiljø. I denne sammenhengen mener vi likevel at det er mer relevant å se på hvor de ansatte som jobber på sykehusene bor. Det forteller oss at avdelingene Sandnessjøen og Mosjøen til sammen har det største fagmiljøet i Helgelands Sykehuset. For å hjelpe oss med å belyse det har vi brukt statistikk fra SSB som viser bosted til de som jobber i Statlig Helse og sosialtjenester, i praksis er dette stort sett bare Sykehus ansatte.

Statistikk viser at det bare er små forskjeller mellom Alstahaug og Vefsn, Forskjellen er på bare 15 personer. Det jobber 398 stk. i Alstahaug kommune, mens det er 384 stk. i Vefsn kommune ifølge tabellen. Ansatte som bor i Leirfjord og Hemnes vil mulig få en kortere reisevei med ETT sentralt plassert sykehus midt på Helgeland, i disse to kommuner jobber det nær 100 personer i Statlig Helse og sosialtjenester. 

Dermed har vi også på dette punkt vist at ressursgruppas rapport er forutinntatt og faglig svak.

Ressursgruppa gjør samme feilen som den gjør mht. tilgjengelighet med fly/ambulansefly, det vil være bortkastet å se på sykehusene hver for seg. Man må se på sykehusene samlet, ny sykehuset for Østfold som er plassert på Kalnes, og som ble tatt i bruk senhøst 2015 viser at faren for oppsmuldring av fagmiljø er minimale. Fagmiljøene forblir intakte, selv etter en flytting. Om man reiser kollektivt fra Fredrikstad som tidligere hadde sykehus, og til Kalnes, så sier Google map. at man vil bruke 48 min, de trafikale utfordringer er mer utfordrende vedrørende kø der en her til oss, så med bil og buss kan tiden lett bli sammenlignbare med bil og buss her. Toget fra Mo I Rana til Drevvatn Stasjon bruker 41 min, som er i aksen Mosjøen-Sandnessjøen.

Vi viser her at ressursgruppa nok en gang har kommet med udokumenterte antakelser som ikke stemmer. Vi ser at ressursgruppas sammensetning gjør at man ikke fanger opp slike selvfølgeligheter som vi beskriver her. Man finner ikke den beste lokasjonen for ett nytt sykehus med å sammenligne de eksisterende. Man må evne å tenke framover, eller sagt med andre ord, i aksen mellom Mosjøen – Sandnessjøen, ikke Mosjøen eller Sandnessjøen.

Svein Eirik Forsmo

Jan-Kjetil Grøftrem

For facebookgruppa Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland «NYTT SYKEHUS – NYTT HELGELAND»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags