Ingen andre byer i Norge av samme størrelse som Mo i Rana har fått lagt ned sitt lokalsykehus med så lang reisevei til ny lokalitet

Helgelandssykehuset har startet arbeidet med en samfunnsanalyse med ulike tema. I denne kronikken (del 2 av 2) oppsummerer Geir Waage, Ole Kolstad og Jan Erik Furunes et tilsvar på flere av de planlagte temaene i analysen.

Helgelandssykehuset har startet arbeidet med en samfunnsanalyse med ulike tema. I denne kronikken (del 2 av 2) oppsummerer Geir Waage, Ole Kolstad og Jan Erik Furunes et tilsvar på flere av de planlagte temaene i analysen. Foto:

Av

Helgelandssykehuset har startet arbeidet med en samfunnsanalyse med ulike tema. I denne kronikken (del 2 av 2) oppsummerer Geir Waage, Ole Kolstad og Jan Erik Furunes et tilsvar på flere av de planlagte temaene i analysen.

DEL

KronikkIRIS og Menon Economics offentliggjorde i 2016 en omfattende studie av drivkrefter bak vekst i 47 små og mellomstore byer i Norge.

I rapporten understrekes betydningen av sykehus og andre offentlige kompetansearbeidsplasser, for å skape vekst i sysselsettingen og folketallet.

Denne effekten er størst der det også finnes mye privat næringsvirksomhet. Mo i Rana er 1 av 3 eksempler som trekkes fram i sammendraget.

Mo Industripark

De største bedriftene i Mo Industripark, med 2.500 arbeidsplasser, tar opp dette perspektivet i sitt høringssvar til den eksterne ressursgruppa:

«Som representanter for industrien i Rana vil vi peke på betydningen Helgelandssykehuset har for å styrke rekrutteringsmulighetene til våre virksomheter i fremtiden – inkludert «jobb for to». Samtidig vil størrelsen og bredden på fagmiljøer i Mo Industripark være en betydningsfull styrke i rekrutteringen til Helgelandssykehuset.

Ressursgruppa viser til at framtidens sykehus i stadig større grad vil etterspørre ingeniører og andre fagfolk med kompetanse innenfor teknologi, IKT, prosjektstyring, logistikk, digitalisering med mer, kompetanse industribedriftene i Rana besitter mye av.»

Nord Universitet

Det kan også vises til Nord universitet som i høringen om ny studiestedsstruktur omtaler Campus Helgeland i Mo i Rana på denne måten:

«Helgeland er en egen region med et sterkt industrielt miljø og områdets størrelse tilsier en tydelig tilstedeværelse fra Nord universitet. Regionens tredje helseforetak (Helgelandssykehuset) har hovedsete og et forskningsmiljø i Mo i Rana.

Utviklingen av fagmiljøer i Mo i Rana er begrunnet i et godt lokalt forsknings- og industrielt miljø, hvor det er flere områder for faglig samarbeid for Nord universitet. Det vurderes blant annet å være faglig grunnlag for å videreutvikle forskningsfaglig virksomhet i Mo i Rana med en profil innen sirkulær økonomi.

Det er naturlig at Nord universitet utvikler et fagmiljø i tilknytning til dette, som grunnlag for en bachelorutdanning i sykepleie. Studiestedet vil også ha en infrastruktur som gjør det egnet til å lokalisere distribuerte utdanninger.

Helgeland utgjør et område med om lag 80.000 innbyggere, og med stor geografisk avstand til campus i Bodø. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by og det peker seg naturlig ut å videreutvikle Mo i Rana som studiested.»

Konklusjon

Ingen andre byer i Norge av samme størrelse som Mo i Rana har fått lagt ned sitt lokalsykehus med så lang reisevei til ny lokalitet.

En slik beslutning svekker mulighetene for vekst i sysselsetting, verdiskaping og folketall, både for Rana, Helgeland og Nord-Norge.

Det gjør forsørgerbrøken mellom sysselsatte og folk utenfor arbeidsmarkedet, enda dystrere enn prognosene som gjengis av ressursgruppa.

Ranas relative andel av Helgelands befolkning har økt noe, men sammenlignet med Norges befolkning, er den relative nedgangen stor.

Geir Waage

Ordfører Rana kommune

Ole Kolstad

Adm. dir. Rana Utviklingsselskap

Jan Erik Furunes

Tidligere sykehusdirektør 2000-2011

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags