Det er påfallende og provoserende når Langø har et lettvint og omtrentlig forhold til tall. La oss slå fast en gang for alle. Mo i Rana er det klart største sykehuset på Helgeland

Ordfører Geir Waage.

Ordfører Geir Waage. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevOrdføreren i Alstahaug fremsetter i et leserbrev omtrentlige påstander om at Sandnessjøen er det største sykehuset på Helgeland.

Ordfører Bård Anders Langø innleder med å påpeke (sitat) «at både han selv og Ranas ordfører Geir Waage skal være forsiktige med å vikle seg inn i detaljerte medisinske diskusjoner og argumenter, som lett gjennomskues som mer vikarierende argumenter for mer navlebeskuende ønsker for egen kommune».

Jeg formoder at oppfordringen også gjelder andre ordførere og debattanter?

Etter denne fine innledningen, blir det både påfallende og provoserende når Langø har et så lettvint og omtrentlig forhold til tall. Og i neste omgang bruker tall for pasientopphold ukritisk nettopp som vikarierende argumenter for å framsnakke «sitt» sykehus i Sandnessjøen.

La oss slå fast en gang for alle. Mo i Rana er det klart største sykehuset på Helgeland. Følgende tall, som er offentlig tilgjengelig på Helgelandssykehusets nettside, viser dette.

Helgelandssykehuset har (budsjetterte årsverk 2018):

  • 579 årsverk i Mo i Rana og 430 årsverk i Sandnessjøen.
  • 258 årsverk med leger og sykepleiere ved enhet Mo i Rana. 207 årsverk ved enhet Sandnessjøen.

Den store forskjellen er at Mo i Rana har fullverdig kirurgisk akuttberedskap for lokalsykehus, inkludert ortopedisk beredskap for hele Helgeland, i tillegg til å være lokalsykehus for det største av de tre sykehusområdene på Helgeland.

At Sandnessjøen har flere pasientopphold enn Mo i Rana, kan forklares både ved at sykehuset har ansvar for fag som innebærer mye poliklinikk, kortere elektive inngrep - som gir tallmessig høyt antall kontakter. Audiografen som jobber på Mo er underlagt ØNH i Sandnessjøen organisatorisk. Aktiviteter som fysisk foregår i Mo i Rana innen øre-nese-hals, telles i Sandnessjøen. Ortopedens dagkirurgiske og polikliniske aktivitet i Mosjøen og Sandnessjøen er ikke organisert slik, og telles dermed i sitt lokalsykehus.

Med andre ord er antall registrerte pasientopphold uegnet til å sammenlikne sykehus som gjør til dels forskjellige ting.

Å telle pasientkontakter forteller heller ingen ting om hva som faktisk er utført av behandling. Det kan dreie seg om alt fra å bytte batteri i et høreapparat til å bytte hofteledd – begge deler er en pasientkontakt, men åpenbart ikke det samme.

Det er nettopp derfor helsemyndighetene måler pasientbehandling i DRG (diagnoserelaterte grupper). DRG gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter.

Og pasientbehandlingen målt i DRG viser at pasientaktiviteten er betydelig høyere i Mo i Rana enn i Sandnessjøen (Se tabell).

Pasientaktivitet

DRG-poeng 2017

Somatisk aktivitet  
Mo i Rana

6.920

Sandnessjøen

5.440

Mosjøen

2.990

Kirurgisk aktivitet

Mo i Rana

4.130

Sandnessjøen

2.580

Mosjøen

930

En hovedutfordring for sykehussektoren både nasjonalt og på Helgeland er det store og i mange tilfeller unødvendige forbruket av sykehustjenester. Dette koster dyrt og gir ikke mer pasientbehandling.

I sykehusforbruk ligger sykehuset i Sandnessjøen på toppen i Nord-Norge og ifølge utviklingsplanen for Helse Nord «er dette en variasjon som verken kan forklares med tilfeldigheter eller uttrykk for ulik pasient- og alderssammensetning».

Deloitte skriver i sin bærevneanalyse for Helgelandssykehuset at dersom produktiviteten var like høy i Sandnessjøen og Mosjøen som i Mo i Rana, ville Helgelandssykehuset spart 39 årsverk per år.

Det betyr kort og godt at pasienter som kunne ha vært behandlet i primærhelsetjenesten, beslaglegger sykehuskapasitet og senger samt drar opp tallene for pasientaktivitet i sykehuset.

At Sandnessjøen og Mosjøen samlet er større enn Mo i Rana, er et meningsløst regnestykke. Dagens Helgelandssykehus består av tre enheter. Mo i Rana er størst, Sandnessjøen er nest størst og Mosjøen minst. Sandnessjøen og Mosjøen er ikke en enhet. Og slett ikke et lokaliseringsalternativ.

Det blir like lite interessant som å påpeke at Sandnessjøen er vesentlig mindre enn «aksen Mo i Rana – Mosjøen».

Vårt mål er en balansert sykehus- og beredskapsstruktur som sikrer et best mulig behandlingstilbud og akuttberedskap for pasienter på hele Helgeland. Dette mener vi sikres best med et stort akuttsykehus i Mo i Rana, et akuttsykehus i Sandnessjøen, 2 DMS (Mosjøen og Brønnøysund) og Luftambulanse i Brønnøysund.

Fra vår side vil vi fortsette med å diskutere hva som er den beste løsningen for pasientene på hele Helgeland. Basert på fakta.

Geir Waage,

Ordfører i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags