Hva skal næringslivet på Helgeland levere til bordet?

Bærekraft: Helgeland har et unikt utgangspunkt for å ta et betydelig bærekraftansvar. Vi har fornybar kraft og ikke minst nok fornybar kraft til fremtidens industri, rett utenfor stuedøra, skriver Elin Rønning. FOTO:  Arne FOrbord

Bærekraft: Helgeland har et unikt utgangspunkt for å ta et betydelig bærekraftansvar. Vi har fornybar kraft og ikke minst nok fornybar kraft til fremtidens industri, rett utenfor stuedøra, skriver Elin Rønning. FOTO: Arne FOrbord

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg har en visjon. Jeg ønsker å bidra til at Helgeland skal bli verdens grønneste region, skriver Elin Rønning i Helgetanker.

DEL

Helgetanker Verden har kommet med sin bestilling – klimaendringene må stoppes.

Vi har aldri vært redd for å tenke nytt på Helgeland. Utfordringer har blitt sett på som nye muligheter. Bedrifter her drifter på fornybar energi og det er investert i milliardbeløp i industrien de senere år til mer bærekraftige produksjonsprosesser. Prosessindustrien har tradisjon på å bruke sirkulærøkonomi. Det gir oss fortrinn og vi har mye vi allerede kan levere til bordet. Men går det fort nok, deler vi kunnskapen vår og er vi flinke nok til å vise oss frem?

Vi mennesker har forandret mye på planeten. Forandringer, eller utvikling, er ikke alltid til det bedre. Fortsetter vi slik vi gjør nå, vil vi ødelegge fremtiden for både planeten og oss som bor her.

Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker, uten å ødelegge for de som kommer senere. Nå har vi nye samfunnsutfordringer i verden, i Norge og på Helgeland som må løses. Selv om de er globale gir de enorme lokale muligheter.

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene gjelder ikke bare for utviklingsland, men for alle land. Sammen med Parisavtalen, som er en internasjonal avtale, som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene, utgjør de et vendepunkt. Et vendepunkt som kan gi uante markedsmuligheter og konkurransefortrinn for bedrifter som ønsker å ta ansvar.

Mo Industripark har en visjon med et ønske om å bli verdens grønneste industripark. I bedriftene i parken foregår det mange spennende prosjekter med utgangspunkt i bærekraft og sirkulærøkonomi. Også Alcoa i Mosjøen er opptatt av bærekraft og har verdens grønneste aluminiumsproduksjon. Mange andre selskaper på Helgeland jobber med bærekraft i forretningsdriften sin. Bedrifter som vil bidra til at vi oppnår noen av FNs bærekraftmål, vil ha et fortrinn inn i fremtiden.

En undersøkelse som Sintef og NTNU har gjennomført viser at bedrifter som har et strategisk forhold til bærekraft har størst vekst i inntekter og overskudd. Også anerkjente Oxford, Cambrigde og Harvard University viser til at merkevarer som har fokus på bærekraft i sine strategier, opplever en vekst på bunnlinja.

Oljefondet har trukket seg fra 216 selskap på grunn av at selskapene ikke hadde bærekraftige forretningsmodeller. Oljeanalytiker Thina Saltvedt har uttalte til DN at det vil bli vanskeligere og dyrere for bedriftene som ikke tar klima på alvor, å få lån og finansiering.

Generasjonen Milleniums (født etter 1982), ønsker å gjøre en forskjell. I en undersøkelse svarte hele 89 prosent at de har byttet merkevare, fordi de ønsker bærekraftige produkter. Denne generasjonen er stor. Den teller ca 2,5 milliarder på verdensbasis. Tre av fire i denne generasjonen uttrykker at de ønsker å ha en arbeidsgiver som jobber bevisst med bærekraft. Det hersker ingen tvil, markedet etterspør fokus på bærekraftige produkter og tjenester.

For tiden er vi inne i sjette innovasjonsbølge, de fem foregående har hatt sterkt fokus på effektivisering og kostnadsbesparelse. Den bølgen vi er inne i nå, har fokus på bærekraft og økt utnyttelse av ressurser.

Jeg har en visjon. Jeg ønsker å bidra til at Helgeland skal bli verdens grønneste region

Innovasjon Norge mener bærekraft er konkurransekraft, og ønsker å utfordre kundene på området. I vår bærekraftdefinisjon legger vi til grunn miljømessige-, samfunnsmessige- og økonomiske forhold. Dette må våre kunder gjøre rede for når de ønsker at vi skal bidra inn i deres prosjekter.

Vi ønsker å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig framover og mener at en måte å gjøre det på er å sette strengere krav til at løsninger er grønne eller løser sosiale utfordringer.

I Norge er vi kanskje ikke så vant til å tenke at samfunnsutfordringer gir nye muligheter, men det er et av de viktigste skiftene vi står overfor nå.

Over 1,5 milliarder mennesker lever uten elektrisitet – hvilke muligheter kan dette gi for norsk energinæring som er spesialister på fornybar energi? Muligheten er mange for næringslivet i Norge og på Helgeland, blant annet innenfor sirkulærøkonomi i industrien, sirkulær biologisk økonomi, grønne datasentre og smart transport.

Helgeland har et unikt utgangspunkt for å ta et betydelig bærekraftansvar. Vi har fornybar kraft og ikke minst nok fornybar kraft til fremtidens industri, rett utenfor stuedøra. Klimaet på Helgeland gir også muligheter for ny industri som kan løse globale utfordringer.

Det jobbes godt med å få til samarbeid mellom prosessindustri og leverandørene inn til industrien, blant annet gjennom det unike samarbeidet gjennom Arctic cluster team (ACT). Det samarbeides med andre regioner gjennom klyngene Industrial Green Tech og Eyde.

Nyskaping krever initiativrike og hoder, risikovillige og positive ledere og åpne bedriftskulturer som gir rom for nye ideer, forskning og utprøving. Store og små bedrifter kan løfte hverandre, og kunnskap fra næringer som ligger langt fremme kan overføres til nye områder.

Det er nødvendig og viktig for omdømmet at aktører spiller på lag for å utvikle bærekraftige løsninger, slik at det enorme markedspotensialet som ligger i dagens samfunnsutfordringer løses.

Mange aktører på Helgeland har god kompetanse på bærekraft og sirkulærøkonomi. Andre jobber med å skaffe seg mer kompetanse som de kan bruke til å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftmål.

Verden har altså kommet med sin bestilling, sine mål og ønsker. Og arbeidet er påbegynt, også her på Helgeland. Jeg har vært så heldig å bli presentert for mange spennende miljøprosjekter den korte tiden jeg har jobbet med mobilisering av bærekraftige industriprosjekter, i Innovasjon Norge. Næringslivet er i siget.

Leverer vi produkter verden trenger? Og hvor tydelig er det for verden hva vi kan levere? Vet verden at vi produserer våre produkter med fornybar energi? Og skjønner verden hvorfor den trenger oss, vår kompetanse og våre tjenester og produkter? Kanskje er det ikke så tydelig enda, men det er opplagt at vi trenger verden og verdensmarkedet for å skape lokale verdier og gjøre verden til et bedre sted for alle, uten å ødelegge for de som kommer senere.

Jeg har en visjon. Jeg ønsker å bidra til at Helgeland skal bli verdens grønneste region. Hvem blir med på laget? Vi har ingen tid å miste!

Elin Rønning

Spesialrådgiver Innovasjon Norge Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken