Akkurat nå er vi ute i opprørt hav. Da skal vi stoppe opp og minne oss selv på hvorfor vi befinner oss der. Vi skal, i fellesskap, utforme framtidas helsetilbud på Helgeland

Vi står foran ei spennende og krevende tid, uavhengig av 2025-prosessen, skriver Hulda Gunnlaugsdottir

Vi står foran ei spennende og krevende tid, uavhengig av 2025-prosessen, skriver Hulda Gunnlaugsdottir Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Helgetanker Antakelig høres den langt utenfor Helgelands grenser, diskusjonen som har preget regionen vår den siste uka. Over middagsbord, i sykehuskorridorene, på bussen, i aviser og på nett – overalt har sykehussaken blitt diskutert og debattert. På Helgeland startet ikke adventstida på vanlig vis, lun og avdempet, men med sterke meninger og flomlyset på. Slik vil det være hver gang vi runder en bøye i den prosessen vi kaller Helgelandssykehuset 2025.

Ett stort sykehus lokalisert i Mo i Rana er anbefalt som den beste løsninga for å sikre befolkninga på Helgeland gode helsetjenester også i framtida. Da den eksterne ressursgruppa la fram sin foreløpige rapport i Mosjøen mandag ble hele skalaen av følelser satt i sving. Vi merket det på kroppen, vi som var til stede under selve presentasjonen. Det har kommet til uttrykk gjennom direkte tilbakemeldinger, i kommentarfelt og i avisspaltene. Det må vi forvente når det handler om en ting som betyr så mye for så mange.

Vi merket det på kroppen, vi som var til stede under selve presentasjonen. Det har kommet til uttrykk gjennom direkte tilbakemeldinger, i kommentarfelt og i avisspaltene.

Enkelte ble lettet og glade da de hørte ressursgruppas anbefaling, andre ble skuffet og fortvilte. Et budskap mottas med både hjerne og hjerte, og denne dagen banket hjertene ekstra hardt. For meg er det viktig å formidle at dette er en stor milepæl, men ingen endelig beslutning. Vi har ennå en lang vei å gå – styrekollegier skal gjøre sine vurderinger, det skal konsekvensutredes og det skal involveres både i og utenfor sykehuset. To streker under svaret får vi først i 2020.

Akkurat nå er vi ute i opprørt hav. Da skal vi stoppe opp og minne oss selv på hvorfor vi befinner oss der. Vi skal, i fellesskap, utforme framtidas helsetilbud på Helgeland. Vi skal utvikle en moderne, bærekraftig spesialisthelsetjeneste som sikrer at vi som bor her, langt fra sentrum i Norge og de store universitetssykehusene, får rask og god behandling når vi trenger det. Vi skal skape trygghet og forutsigbarhet, vi skal kombinere sentralisering og desentralisering – samle tjenester når det er nødvendig og samtidig være nært der pasienten bor, når det er mulig. Vi skal utforske mulighetene som ligger i ny teknologi, og vi skal utnytte de menneskelige og økonomiske ressursene til beste for pasienten. Klarer vi å nå disse målene står vi foran tidenes helseløft på Helgeland. Da styret vedtok å opprette ei ekstern ressursgruppe var det for å hjelpe oss på veien mot mål. Ressursgruppas oppgave har vært å se de lange linjene, de store sammenhengene mot et bakteppe av lokale forhold og særegenheter som geografi, befolkningsutvikling, vind og vær. Deres vurderinger er gjort ut fra et helsefaglig perspektiv – det er i første rekke de helsefaglige utfordringene, løsningene og konsekvensene de skal mene noe om.

Ressursgruppas oppgave har vært å se de lange linjene, de store sammenhengene mot et bakteppe av lokale forhold og særegenheter som geografi, befolkningsutvikling, vind og vær.

Det er en stor og viktig oppgave de har fått, og jeg mener de har forvaltet oppdraget godt. Det viser også den eksterne kvalitetssikringa som er gjort. Nå er rapporten ut på høring, og alle får muligheten til å komme med sine innspill. Den endelige rapporten kommer til å bli et viktig dokument når jeg skal gjøre min vurdering og skrive min tilrådning til styret i april.

Lange prosesser er ofte utmattende. Jeg ønsker at vi skal ha framdrift, komme i mål. Men mest av alt er jeg opptatt av at vi skal gjøre det som er til beste for pasienten, hele tiden. Det er viktigst for meg, og det er viktigst for alle ansatte i Helgelandssykehuset. Vi har et felles ansvar, sammen med kommunene, for å opprettholde og videreutvikle et godt pasienttilbud i mange år før en ny struktur faller på plass. Det krever vilje og evne til å endre seg i takt med omgivelsene. Vi står foran ei spennende og krevende tid, uavhengig av 2025-prosessen. 2018 har vært et spesielt år for meg, og et spennende år for Helgelandssykehuset. 2019 kommer til å bli minst like spennende. Arbeidet med å styrke tilbudet innen psykisk helse og rus er høyt prioritert og vil fortsette med full kraft inn i det nye året.

Ansatte i sykehuset er vant med hektiske dager, men den siste uka har vært ekstra krevende for oss alle

Helgelandssykehuset er en integrert del av det samfunnet vi betjener. Jeg har tro på et tettere samarbeid mellom oss og andre aktører i lokalsamfunnet, ikke bare kommunene. I løpet av høsten har det blitt opprettet kontakt mellom helseforetaket og videregående skole, Kunnskapsparken Helgeland, Mo Industripark og lokalt næringsliv. Framtida starter ikke først med ny sykehusstruktur, den starter faktisk i morgen. Jeg vil at vi skal møte morgendagen så godt forberedt som vi bare kan gjennom å utdanne våre ungdommer, samle kompetanse, initiere og legge til rette for utvikling og ta i bruk nye verktøy som gjør hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell.

Ansatte i sykehuset er vant med hektiske dager, men den siste uka har vært ekstra krevende for oss alle. Jeg er stolt av måten ansatte og tillitsvalgte i Helgelandssykehuset har håndtert en krevende prosess så langt. Debatten vil fortsette med økende styrke rundt oss, men så lenge vi holder fast ved vårt mål – en best mulig helsetjeneste for alle på Helgeland – klarer vi å stå i det.

Jeg ønsker alle ei fredfull jul og et spennende nytt år!

Hulda Gunnlaugsdottir

Adm.dir Helgelandssykehuset

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken