Ny flyplass betyr ikke bare at det blir enklere for oss å komme oss til Oslo, London og Paris. Det blir også enklere for verden å komme seg hit til Helgeland

 Ole M. Kolstad. Foto: Viktor Leeds Høgseth

Ole M. Kolstad. Foto: Viktor Leeds Høgseth

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Etter litt over tre måneder på Mo føler jeg meg trygg på at overgangen fra Bodø er riktig. Positive folk, en industri og et næringsliv med visjoner og klare mål om grønn industri i verdensklasse, i kombinasjon med ambisjoner om eksport, gjør at Rana og Helgeland vil videreutvikle seg med flere arbeidsplasser og i en retning som setter oss ytterligere på kartet, skriver administrerende direktør i Rana Utviklingsselskap, Ole M. Kolstad, i Helgetanker.

DEL

HelgetankerTirsdag denne uken var det god stemning på Mo. Samferdselsminister Jon Georg Dale gav endelig tommel opp for at Polarsirkelen Lufthavnutvikling kan lyse ut en anbudskonkurranse om bygging av ny stor flyplass her på Helgeland. En viktig milepel ble passert og jeg opplevde at mange i regionen uttrykte glede og begeistring. Dette kunne vi se i diverse medier, men også på gata, i butikker og saken var nok tema rundt mange middagsbord og på arbeidsplassene. Jeg tror det er viktige å feire slike milepeler og det er viktig å glede seg over hva man har oppnådd. Men allerede nå begynner en ny fase, og det ligger mye spennende arbeid foran oss. Mange vil nok bli bedt om å bidra. Rana Utviklingsselskap (RU) hvor undertegnede har sitt daglige virke sammen med dyktige kolleger, er blant disse. Vi har vært involvert i prosessen over flere år og vi har et sterkt ønske om å bidra videre.

Som relativ sylfersk helgelending er det svært inspirerende å komme fra Bodø og til Mo. Rana er et kraftsenter for industri og utvikling. Den positivitet som er i kommunen og næringslivet med tanke på alle de store prosjektene som ligger foran oss gjør at det rett og slett er morsomt å gå på jobb hver eneste dag. Jeg hadde ikke vært mange dagene på jobb før jeg ble introdusert for begrepet «samskaping», som er et helt sentralt begrep i Rana kommune sin kommuneplan for 2017-2027. Dette innebærer at kommunen, innbyggere, frivillige og næringsliv skal løse viktige oppgaver gjennom samarbeid. Dette er Rana kommune sin metode for å oppnå målene i kommuneplanen. For noen er kanskje dette en selvfølge, men poenget er at dette både forplikter og utfordrer.

RU er Rana kommune sin næringsetat og visjonen vår er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling. Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende. Rana kommune har en vekstvisjon, som sier at Mo i Rana skal være en motor for regional vekst og utvikling, og at dette skal oppfylles gjennom nyetablering og tilflytting til Helgeland. Den sikreste veien til vekst, er flere arbeidsplasser.

Vi i RU er involvert i flere strategisk viktige prosjekter for regionen. Noen oppgaver er viktigere enn andre og jeg har lyst å redegjøre litt om hva vi nå jobber med.

RU bistår Rana kommune med arbeidet knyttet til ny sykehusstruktur på Helgeland. Vår strategi er å bistå med faktabaserte innspill. Vi jobber for en balansert sykehus- og beredskapsstruktur for hele Helgeland. Vi mener den beste løsningen vil være et stort akuttsykehus i Mo i Rana, et akuttsykehus i Sandnessjøen, og distriktsmedisinske senter i Mosjøen og Brønnøysund. Dersom det konkluderes med at Helgeland i fremtiden bare skal ha ett stort akuttsykehus, er jeg selvsagt enig med den eksterne ressursgruppen om at dette må legges til Mo i Rana, den klart største og mest tilgjengelige kommunen på Helgeland. Fram til 1. mars skal vi nå bistå Rana kommune med et godt høringsinnspill.

Så vil jeg minne om at selv om vi Rana ligger godt an etter første omgang, så skal hele kampen fullføres før vi kan sette to strek under svaret. RU bruker store ressurser på dette og bistår nå slik at Rana kommune kan levere et solid høringssvar.

Et annet større prosjekt med svært store ringvirkninger for regionen er etablering av ny dypvannskai. Veksten over dagens kaianlegg vil kunne føre til kapasitetsproblemer om noen få år. Vi har allerede sett eksempler på at bedrifter taper prosjekter fordi havnen i dag ikke har kapasitet til å ta mot større fartøy. Det har medført at virksomhet ikke bare er flyttet ut av landsdelen, men ut av landet. Dette må vi gjøre noe med. Få steder er forholdene lagt bedre til rette for med forholdsvis små investeringer å skape vekst og bidra til å få mer gods over fra vei til sjø. Ringvirkningene av oppgraderingene vi jobber for i Mo i Rana havn vil utløse investeringer i næringslivet for anslagsvis kr 5,0 mrd. Samtidig er vi kjent med at regjeringen er interessert i å forsterke sin nordområdesatsing. Et av våre innspill i denne sammenheng er å legge til rette for at vi fra Mo skal kunne eksportere enda flere varer og tjenester. Dette bidrar til å trygge velferdsstaten Norge.

Utover våren skal RU kjøre en prosess for å revidere kommunen sin strategiske næringsplan. Vi har flere ulike konsepter som vi ønsker å utfordre både politikere og næringsliv på, men vi er helt avhengig av gode innspill på hva som skal prioriteres og ikke minst hvordan vi i samarbeid skal kunne gjennomføre vedtatte mål og strategier.

Denne uken var kommunalminister Monica Mæland på Mo. Vi som fulgte henne under besøket la merke til en engasjert og svært positiv statsråd som lot seg inspirere av besøket hos Nasjonalbiblioteket og i møtene med gründerne Elise Bratteng Rønning og Marius Martinsen i Utskarpen. Eksportbedriften Heymat representert ved Thoralf Lian viste også på en utmerket måte hvilken utviklingskraft som ligger her i byen og hvordan de stadig vinner nye markeder. RU har et sterkt fokus på å bistå grundere og etablerere og vi håper mange flere vil ta kontakt slik at vi kan gi råd og veiledning om hvordan man etablerer egen bedrift.

Etter litt over tre måneder på Mo føler jeg meg trygg på at overgangen fra Bodø er riktig. Positive folk, en industri og et næringsliv med visjoner og klare mål om grønn industri i verdensklasse, i kombinasjon med ambisjoner om eksport, gjør at Rana og Helgeland vil videreutvikle seg med flere arbeidsplasser og i en retning som setter oss ytterligere på kartet. I sum vil dette bidra til at vi blir flere helgelendinger. Vi skal også huske på at ny flyplass ikke bare betyr at det blir enklere for oss å komme oss til Oslo, London og Paris. Det blir også enklere for verden å komme seg hit til Helgeland.

Ha en fortreffelig helg!

Ole M. Kolstad

Adm.dir Rana Utviklingsselskap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags