Om ikke vi klarer å snu den negative trenden, så forblir Helgeland en liten plass som kun vi som bor her kjenner til

Strålende fornøyd: Ruben Nilsen Robertsen smiler for oppholdsvær, bra musikk og god stemning (Foto: Lars Solbakken)

Strålende fornøyd: Ruben Nilsen Robertsen smiler for oppholdsvær, bra musikk og god stemning (Foto: Lars Solbakken)

Av

Jeg vil ikke bo under de omstendigheter vi har nå. Det er uakseptabelt å se en holdning fra politikere som ikke evner å samarbeide. Det er uakseptabelt at det eneste målet er å kjempe for seg og sitt. Det er uakseptabelt at politikere bruker lokalaviser aktivt som en propagandamaskin for å splitte vår region, skriver Ruben Nilsen Robertsen i Helgetanker.

DEL

HelgetankerKjære politikere på Helgeland, kan dere være så snille å samarbeide?

Et nytt år gir tid for refleksjon. Jeg blir skuffet, og tenker for meg selv «ta dere sammen kjære politikere». Året for meg har vært en komedie. Fakta er at vi bor i en region som sliter, antall innbyggere går ned i hele regionen og da er det mer viktig enn noen gang å være attraktiv for tilflyttere. Behovet for arbeidskraft på Helgeland er enormt de neste 5 til 10 årene. Det kan enkelt beskrives som at en flodbølge av utfordringer er på vei inn mot regionen. Vi har faktisk en mulighet å gjøre noe med det. Jeg mener vi skal stå sammen nå, og jobbe mot et felles mål. Det vil forbedre våre sjanse for overlevelse og fremgang. Det jeg opplever som ironi, er at folket sett utenfra får se at deres politikere ikke evner å samarbeide på kryss eller tvers. Det får meg til å tenke, er det noen politikere som klarer å tenke langsiktig eller sette enkelte saker i perspektiv for å se den store sammenhengen? Der er jeg tvilende, fordi inntrykket vi får gjennom media er politikere som drar i hver sin retning.

Jeg mener de drar i hver sin retning på grunn av alt som har skjedd opp gjennom årene og at det preger følelser, handlinger og evnen til å forstå mindre av konsekvensen av egne handlinger. Jeg opplever fra mitt ståsted at fokuset til politikere på Helgeland er i stedet å skape allianser, splitte opp regionen ved hjelp av en akse, et fjell, antall kommuner og samtidig paradoksalt starte setningen med «Det beste for hele Helgeland er…».

Politikere skaper en virkelighet at denne saken eller denne regionen handler om 12 kommuner, en akse på midten og et fjell. Realiteten er at det handler om pasientene, de som bor her og de som jobber på sykehusene. Men vi må ikke glemme at det også finnes et større bilde her, det er sjansen for at Helgeland skal overleve som region og berge våre byer.

Fakta er at alle store byer i Norge vokser, eksempelvis har Tromsø økt sitt innbyggertall med 25% siden år 2000. Om ikke vi klarer å snu den negative trenden, så forblir Helgeland en liten plass som kun vi som bor her kjenner til. Etter 10 år i arbeidslivet over hele Norge kom jeg etterhvert til Mo i Rana som tilflytter på grunn av jobb. Til Helgeland, en region som for meg og mange venner var ukjent. Vi har øst/vest Finnmark, sør/nord Troms, mens sør i Nordland kalles området for Helgeland. Som igjen er delt opp i sør og nord for Korgfjellet. Det beste for alle er at vi legger bort navnet Helgeland, og døper om vårt område til sør-nordland. Vi er en samlet region som igjen er en del av noe større, Nordland fylke.

Vi må slutte å slåss til vi kjenner blodsmaken i kjeften og legge vekk holdningen om at vi er villig til å ofre alt de neste fem årene for å få mest, eller minst mulig. Konsekvensen kan bli at mange flytter fra regionen. For flere tilflyttere er det overaskende at man velger en holdning hvor man er mer opptatt av å representere egne meninger og krige til krampa tar tak, uten omtanke eller forståelse for andre mennesker. Påskudd sitter løst, som at det er til det beste for Helgeland, når man kun snakker på vegne av 12 kommuner, 4 kommuner eller seg selv. Samtidig har mange i frontlinjen null kompetanse på området.

Nå har vi en mulighet å samarbeide om sykehus og flyplass. Vi har en mulighet å skape en fremtid, men det må skje nå! Folket på Helgeland er lei av krangling og uenigheter. Folket krever at våre politikere går sammen og samarbeider. Vi må makte å se forbi alle meninger i kommentarfelt og leserinnlegg som kun provoserer. Vi skal ha fremgang og positivitet!

Jeg vil ikke bo under de omstendigheter vi har nå. Det er uakseptabelt å se en holdning fra politikere som ikke evner å samarbeide. Det er uakseptabelt at det eneste målet er å kjempe for seg og sitt. Det er uakseptabelt at politikere bruker lokalaviser aktivt som en propagandamaskin for å splitte vår region.

Det forventes en holdningsendring nå, fremtiden til Helgeland er avhengig av det!

Fremtiden til Helgeland er avhengig av tilflyttere og innbyggere som ønsker å bo her. Spør deg selv, hvorfor skal jeg akseptere å bo her når jeg vet at de neste fem årene må høre mine «foreldre» krangle kontinuerlig og høylytt?

Det er en stor sannsynlighet for at du flytter ut i protest, fordi du er lei av uenigheter og krangling.

God helg!


Ruben Nilsen Robertsen

Hotellsjef, Scandic Meyergården

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags