Det sitter dessverre fortsatt litt i samfunnets vegger at man «bare har fagbrev» og dermed ikke kan måle seg med de som har høyere utdannelse

FAGFOLK: Vi er mange arbeidsgivere som trenger dyktige fagfolk fremover og vi har gode videregående opplæringssteder. Men vi har en jobb å gjøre om vi skal sikre fremtidens rekruttering, skriver Kathrine Næss.FOTO: Øyvind Bratt

FAGFOLK: Vi er mange arbeidsgivere som trenger dyktige fagfolk fremover og vi har gode videregående opplæringssteder. Men vi har en jobb å gjøre om vi skal sikre fremtidens rekruttering, skriver Kathrine Næss.FOTO: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Helgetanker

«Jeg tok meg selv i å si at jeg «bare er en lærling» og at jeg «bare skulle bli elektriker». Enn at jeg, som alltid hadde vært så ekstremt stolt over veien jeg tok, snakka meg selv ned på den måten!» Dette var innledningen til et meget godt debattinnlegg i VG på lørdag 7. april av Sandra Åberg Kristiansen, 21 år, elektriker og hovedtillitsvalgt. Sandra har et meget godt poeng: Flere unge mennesker bør være stolte over sine veivalg. Men det er vi som voksne og bedrifter som må støtte ungdommen og gi dem mulighet til å ta kunnskapen sin i bruk.

Det sitter dessverre fortsatt litt i samfunnets vegger at man «bare har fagbrev» og dermed ikke kan måle seg med de som har høyere utdannelse. Jeg husker godt det ene møtet jeg fikk med rådgiveren på min ungdomsskole. Når du må «bestemme deg for hva du vil bli når du blir stor», så er det viktig å ha gode rådgivere rundt seg. For egen del, ble det et meget kort møte, med tydelig beskjed: «hvis du vil noe her i livet så må du gå allmennfag».

Sludder og pølsevev! Hele verden ligger åpen for deg om du tar fagbrev, men rådgiverens forståelse av hva yrkesfag kan gi av muligheter, var dessverre meget snever. Og det farget min oppfattelse av hva som var det «riktige» skolevalget. Faktisk måtte jeg selv begynne å jobbe i industrien, før jeg virkelig fikk øynene opp for verdien av yrkesfag. Det er trist, men heldigvis er verden i endring.

Det er en økende anerkjennelse i samfunnet av praktisk videregående opplæring. En artikkel i Dagens Næringsliv 28.02.17 listet opp fem gode grunner for å gjøre et slikt valg. De er verdt å repetere:

Dersom du står foran et valg til neste år, så oppfordrer jeg deg til å snakke med din rådgiver allerede nå

1. Du vil få mer bruk for utdannelse. Arbeidsmarkedet blir tøffere og kravene til formell utdannelse øker. Skaff deg en god grunnutdannelse og du vil kunne møte fremtidens arbeidsliv på en robust måte.

2. Det blir gode muligheter for jobb. Det ventes økt sysselsetting i årene fremover og fagbrev er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.

3. Det er flere måter å ta utdannelse på. I yrkesfaglig opplæring får du flere måter å gjennomføre utdanningen på. Du kan f.eks. få hjelp til å legge opp et alternativt studieløp dersom du er mer praktisk anlagt enn teoretisk.

4. Fagbrev gir mange karrieremuligheter. Når fagbrevet er i boks, ligger det utrolig mange muligheter videre – fra mesterbrev eller fagskole til høyere utdannelse (eks. y-veisingeniør).

5. Det er «aldri» for sent. Selv om du har droppet ut fra videregående skole som ungdom betyr det ikke at det er for sent å ta fagbrev. Som voksen kan du f.eks. ta fagbrev gjennom din arbeidsplass, slik vi i Alcoa Mosjøen tilbyr våre ansatte muligheten til å bli fagoperatører. NHO melder at så mange som 170.000 voksne tok fagbrev på sin arbeidsplass mellom 1998 og 2016.

Og flere muligheter blir det. Ifølge NHOs kompetansebarometer for 2017 svarer seks av ti bedrifter at de trenger personer med yrkesfaglig utdanning, mens kun en av tre etterspør en mastergrad. Særlig elektro-, bygg- og industrifag er høyt etterspurt. Dette er gode nyheter for oss på Helgeland og i Nordland hvor vi har netto utflytting. Vi er mange arbeidsgivere som trenger dyktige fagfolk fremover og vi har gode videregående opplæringssteder. Men vi har en jobb å gjøre om vi skal sikre fremtidens rekruttering.

Fagbrev gir mange karrieremuligheter. Når fagbrevet er i boks, ligger det utrolig mange muligheter videre

Antall søkere til bl.a. kjemi- og prosessfag var siste år lavere enn tidligere. Samtidig vet vi at det er mange ungdommer som ender opp uten lærlingeplass og dermed ikke får tatt sitt fagbrev. Her må både det offentlige og det private ta sitt ansvar på alvor, og sørge for at det er tilstrekkelig med lærlingeplasser i regionen.

Vi som bedrifter må også sørge for å samarbeide bedre med de videregående skolene, slik at det faglige innholdet i utdanningsløpet er aktuelt og tilpasset industriens kompetansebehov. Alcoa Mosjøen og Bilfinger har i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland og Mosjøen videregående skole, gått sammen om å utvikle fagopplæringen – et prosjekt vi har kalt «Fremtidens fagoperatør». På bakgrunn av dette samarbeidet har Mosjøen videregående skole nå fått innvilget støtte fra Nordland Fylkeskommune til etablering av et opplæringsrom for robotteknologi.

Opplæringsrommet skal tilrettelegges slik at det er mulig å simulere ulike arbeidsoperasjoner ved bruk av robot. Dette er midt i blinken for oss, som nå satser stort på automatisering og robotisering. Og det er helt nødvendig, for dette med roboter og sånn, det skal jeg gladelig innrømme at vi ikke kan nok om og trenger påfyll av kompetanse på.

Samfunnet som helhet har også et ansvar for å sikre rekruttering til yrkesfag. Vi må stimulere den naturlige nysgjerrigheten fra tidlig barnsben av. Den nysgjerrigheten som til slutt ender i at en jente eller gutt velger en praktisk eller teoretisk yrkesfag- eller realfagsopplæring.

Forskerfabrikkens sommerskole for 5. til 7. klassinger og arbeidet de har gjort i lokale barnehager i Vefsn, gir begge en fantastisk flott introduksjon til naturfag. Og det på en leken og lystbetont måte. (Det arrangeres sommerskoler i både Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen, så foreldre, kjenn deres besøkelsestid.)

Vi som bedrifter må også sørge for å samarbeide bedre med de videregående skolene, slik at det faglige innholdet i utdanningsløpet er aktuelt og tilpasset industriens kompetansebehov

Vi som bedrifter må også sørge for at vi inspirerer ungdomsskoleelever til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Ved Alcoa Mosjøen inviterer vi hvert år alle klasser inn i bedriften og gir dem omvisning, samt anledning til å møte de dyktige (og ofte unge og kule) lærlingene, operatørene og ingeniørene vi har.

Det er også svært viktig at vi har opplyste lærere og rådgivere i skolene. Derfor inviterer vi også disse inn i vår bedrift for å informere dem om hvilke jobber vi har å tilby. Vi som bedrifter må bidra til at dagens og fremtidens ungdomsskoleelever skal slippe å møte en slik utdatert holdning til yrkesfag som jeg selv ble møtt med på midten av 90-tallet. Så sitter du der og tenker at det var lenge siden du hadde en prat med rådgiveren på den lokale skolen, ja, da anbefaler jeg deg å ta opp telefonen med én gang.

Så avslutningsvis noen ord til dere som er unge og usikre på hva dere skal gjøre fremover. Fristen for å søke videregående utdanning har gått ut for i år. Dersom du alt har søkt videregående opplæring, så håper jeg du har hatt gode rådgivere rundt deg og har gjort et valg basert på hva du selv har lyst til.

Dersom du står foran et valg til neste år, så oppfordrer jeg deg til å snakke med din rådgiver allerede nå. Dagens rådgivere er heldigvis mer innforstått med industriens behov og vet at yrkesfag også gir muligheter for å lykkes. Men støter dere på utdaterte holdninger om at allmennfag er den eneste veien til gull og grønne skoger, så kan dere hilse fra meg og si at de tar feil. Det er lov med litt motsatt voksenopplæring også.

Hvor vil jeg med dette? Jeg ønsker meg en strøm av søkere til yrkesfagene, for Norge har sterkt behov for denne type kompetanse i årene som kommer. Og kanskje er ønsker et for mildt ord, for er det noe jeg ikke er i tvil om, så er det at vi trenger dere. Jeg kan for egen del også love at vi fortsatt skal være en god lærlingbedrift, og at døra vil stå på vidt gap når dere kommer til oss på første arbeidsdag.

Velkommen til oss - og lykke til med studievalget.

Kathrine Næss

Verksdirektør i Alcoa

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags