Den som stemmer bestemmer!

Av
DEL

LeserbrevValget er rett rundt hjørnet, og Sosialdemokratene i Hemnes har laget et godt program for hele Hemnes kommune. Dersom du er enig med oss håper jeg du stemmer på oss og blir med på å skaffe kommunen et nytt politisk flertall.
Her er noen av hjertesakene mine:

JA – vi vil opprettholde dagens skoletilbud
JA - vi ønsker å innføre reduksjon i foreldrebetalingen for familier med barn både i barnehage og SFO
JA - vi garanterer for et godt barnehagetilbud på alle tettstedene i kommunen
JA – skolehelsetjenesten skal styrkes
JA – helsestasjonene og legekontorene videreføres etter dagens modell
JA - det skal gis dagtilbud ved omsorgssentrene
JA – det skal opprettes områdestyrer ved omsorgssentrene
JA – til at alle barn og unge skal ha et fritidstilbud uavhengig av økonomisk bakgrunn og bosted
JA – vi vil innføre månedlig fakturering av kommunale utgifter
JA – vi vil gi høg prioritet til tiltak som styrker aktiviteter for barn og unge
JA – vi vil bidra til at det etableres ny næringsaktivitet i kommunen
JA – vi skal fremme effektiv og bærekraftig drift av kommunen, redusere investeringene og prioritere nedbetaling av gjeld
JA – driftsutgiftene skal samsvare med kommunens inntekter
JA - vi vil ha fokus på økt bosetting
JA - vi vil prioritere investeringer innen omsorg, helse, barnehage og skole
NEI – vi skal ikke innføre eiendomsskatt
NEI – vi skal ikke «sette bestemor ut på anbud»
NEI – vi skal ikke legge ned kjøkken på omsorgssentrene

Godt valg!
Tone Øvermo Bruun
Sosialdemokratene i Hemnes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags