Norge holder på å gro igjen, og Nordland og Rana er ikke noe unntak. Skog og kratt som hindrer utsikten er i ferd med å bli et stort problem.

En tur på E6 langs Ranfjorden ut mot Finneidfjord sier det mest om tilstanden. Over halve turen stirrer du inn i en skog av trær mot havsiden, ofte bare meter fra selve veibanen.

Og det er ille i flere henseender. For det første skjuler man vår fantastiske natur, og Ranfjorden er faktisk et flott skue. Tenk hvor mye vi skjuler for de mange turistene som kjører nord-sør. Kanskje hadde mange stoppet i Rana dersom de virkelig hadde fått sett hvor fint vi har det.

For det andre er skogen til hinder rent trafikksikkerhetsmessig. Så svingete som mange av hovedveiene er, gjør skogen tidvis sikten framover svært begrenset.

Nå har man de siste årene tatt affære og ryddet et om lag 10 meter bredt belte langs veibanen, like mye for å hindre dyrepåkjørsler, men faktum er at det er altfor lite. Der skogen er som tettest burde den vært fjernet i langt større grad.

Neste år på denne tida har noen av verden beste syklister kanskje syklet langs Ranfjorden når Arctic Race of Norway skal til Helgeland. Det vil være dårlig reklame om de som både sykler og er med på sirkuset i en annen sammenheng, mest skal se inn i bjørk og gran.

Tenk hvor mye vi skjuler for de mange turistene som kjører nord-sør. Kanskje hadde mange stoppet i Rana dersom de virkelig hadde fått sett hvor fint vi har det

 

I et forskningsprosjekt kalt «Cultour» fra 2011 har man nettopp undersøkt hvor omfattende gjengroinga er og hvordan den påvirker turistenes landskapsopplevelser. Både norske og utenlandske turister svarer at et variert og levende kulturlandskap styrker reiselivsopplevelsen.

Resultatene viser at dersom gjengroingen fortsetter som før, vil nærmere 45.000 nye kvadratkilometer utmark gro igjen med skog. Deler av denne skogen vil hindre utsikten fra blant annet veier og hoteller, samtidig som den reduserer landskapets variasjon og begrenser opplevelsen av det autentiske kulturlandskapet i Norge, som det heter.

Konklusjonen er grei: Ingen har med seg gardintrapp når de reiser rundt for å oppleve Helgeland og andre naturperler.

Trond Isaksen

Sportsleder i Rana Blad.