Gå til sidens hovedinnhold

Sjefredaktør for Helgelendingen med tilsvar om Helgelandssykehuset: Lavmål av Nordlys

Artikkelen er over 2 år gammel

I stedet for å bruke Roger Ingebrigtsen som alibi for konklusjonene, skal vi mer enn gjerne bidra med informasjon slik at Nordlys selv kan gjøre seg opp sin mening og framtidas sykehusstruktur på Helgeland, skriver sjefredaktør Geir Arne Glad i Helgelendingen i et tilsvar til Nordlys' leder.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når utgangspunktet er som galest blir resultatet som originalest, heter det i et munnhell.

Nordlys sin lederskribent tirsdag 4. desember har åpenbart hatt en dårlig dag på jobben! Kommentaren om den framlagte og foreløpige rapporten fra ekspertgruppa som har utredet ny sykehusstruktur på Helgeland, er full av omtrentligheter. Skribenten kan neppe ha lest rapporten. Vedkommende har dårlige til elendige geografikunnskaper. Men det aller verste er nok at lederkommentarens konklusjon henges på den selvutnevnte nordnorgesynseren Roger Ingebrigtsens refleksjoner rundt temaet, refleksjoner som går Nordlys sin lederskribent en høy gang i omtrentligheter. Sant å si hadde jeg faktisk forventet et noe høyere presisjonsnivå på kommentarplass i Nordlys.

Les også

Nordlys: Nytt stort akuttsykehus i Mo i Rana er riktig svar ikke bare for Helgeland, men for hele Nord-Norge

 

Saken er som følger: Ressursgruppa som har vært i arbeid for å utrede framtidas sykehusstruktur på Helgeland anbefaler at det bygges ett felles sykehus på Mo i Rana. Et samlet Helgeland støtter argumentasjonen for ett sykehus, men det blir nokså uforståelig at dette sykehuset skal bygges lengst nord i regionen.

Ressursgruppa redegjorde godt både for metode og vekting av sin egen argumentasjon under framleggelsen i Mosjøen mandag i denne uka. Men rapporten har åpenbare svakheter. Blant annet forutsettes det er storstilt oppbygging av primærhelsetjenesten. En oppbygging som vil være helt avgjørende for at sykehus på Mo i Rana ikke skal gå på liv og helse løs. Den oppgaven kan vise seg å bli vanskeligere og mer problematisk enn ressursgruppa har forestilt seg. Deres forutsetning er en historisk satsing som for en stor del skal finansieres av en allerede sterkt presset kommuneøkonomi.

Les også

Nå starter sykehuskampen: Det er bare å stålsette seg mot det vi vet vil komme av usaklige argumenter sørfra

 

Dernest argumenteres det for distriktsmedisinske senter i Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen som svært viktige faktorer i framtidas sykehustilbud på Helgeland. Samtidig vektlegges rekruttering av fagfolk som en av de viktigste grunnene til at man ønsker ett felles sykehus. Det er fortsatt et ubesvart spørsmål hvordan man tenker seg at det er mulig å rekruttere dyktige fagfolk til distriktsmedisinske sentra når nettopp konkurransen om kompetent fagpersonell løftes fram som et av de viktigste argumentene for å legge ett stort sykehus til Mo i Rana. I tillegg tenker ressursgruppa at de distriktsmedisinske sentrene skal ha et relativt bredt tjenestetilbud, noe som stiller ytterligere krav til kompetent arbeidskraft.

Les også

Bård Anders Langø i Alstahaug: - En eventuell ny flyplass i Rana er verken bygd eller fullfinansiert. Den er en løs tråd

 

Men det aller viktigste, og som hverken ressursgruppa eller toppledelsen i Helgelandssykehuset kan svare på, er hvordan helseforetaket skal kunne leve med at potensielt 12.000 pasienter velger sykehus sør for Helgeland fordi reisetida blir kortere til sykehuset i Namsos eller St. Olavs hospital i Trondheim. For Helgelandssykehuset kan det ligge et mulig tap av inntekter på rundt 200 millioner kroner på grunn av pasientflukt. Det kan hverken Helse Nord eller Helgelandssykehuset leve med.

Det er også illustrerende for ressursgruppas argumentasjon for å velge Mo i Rana foran en mer sentral plassering på Helgeland, at en storflyplass ved Mo vil være positivt for rekrutteringen. Som kjent er storflyplassprosjektet fortsatt heftet med stor usikkerhet. Etter vår oppfatning hadde rapporten stått seg på å ikke trekke fram denne typen eventualiteter i sin argumentasjon. I alle fall når beregninger knyttet til infrastruktur på Midt-Helgeland er gjort på kunnskap man satt med før 2015. Som kjent er veinettet på Midt-Helgeland betydelig utbedret siden den gang.

Les også

– Det beste for Helgeland er ett stort sykehus og det bør ligge i Mo i Rana

 

Ressursgruppa med lederen Helge Torgersen i spissen skal ha ros for at de har lagt sin sjel i arbeidet. Men en så viktig rapport kan ikke skjemmes av løse tråder og flere ubesvarte og viktige spørsmål. Det tror vi vil komme tydelig fram i den forestående høringsrunden.

Så spørs det hvordan ressursgruppa responderer på innspillene. Vi tror ikke hovedkonklusjonen blir endret. Da er det opp til sykehusledelsen og styret hvordan det endelige resultatet vil se ut. Det resultatet vil være klart etter styremøtet 30. april neste år.  

Jeg håper Nordlys merker seg innvendingene og bruker noe mer energi på å sette seg inn i fakta ved neste korsvei. I stedet for å bruke Roger Ingebrigtsen som alibi for konklusjonene, skal vi mer enn gjerne bidra med informasjon slik at Nordlys selv kan gjøre seg opp sin mening om framtidas sykehusstruktur på Helgeland, en sak som betyr svært mye for 78.000 mennesker.

Geir Arne Glad, Sjefredaktør Helgelendingen

Kommentarer til denne saken