Gå til sidens hovedinnhold

Logikken i at det er bedre for pasienter å reise 40 mil sør til St.Olavs Hospital i Trondheim enn cirka åtte mil nord, er ikke akkurat overbevisende

Artikkelen er over 4 år gammel

I Ukeslutt skriver Toril S. Alfsvåg om sykehusdebatten på Helgeland.

UKESLUTT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvem har rett til å definere hva som er en sentral plassering – og for hvem?

Spørsmålet synes betimelig etter at politikere i Vefsn (Helgelendingen 30. august) i et tverrpolitisk utspill advarer mot pasientflukt, og mener befolkningen sør for Korgfjellet i større grad vil velge sykehustilbud i Helse Midt-Norge hvis det nye sykehuset på Helgeland ikke får «en sentral plassering».

For å være tydelig, jeg har ikke tenkt å ta stilling til hvor det eventuelt skal bygges sykehus på Helgeland, men registrerer at styret denne uka har vedtatt at det er byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuelle lokaliseringssteder for sykehusbygg, hvorav Brønnøysund som distriktsmedisinsk senter.

Styret vedtok dessuten at Hemnes sentrum og Leirfjord sentrum også skal utredes som aktuelle lokaliseringer for sykehusbygg. I denne sammenheng vil «byutvikling og by- og tettstedsnært» fravikes som kriterier.

Helseforetakets linje med åpenhet og faglige argumenter som fundament har bidratt, i alle fall tilsynelatende, til å bygge tillit og trygghet

 

Responsen på informasjonsmøtene som Helgelandssykehuset har gjennomført siden oppstarten av prosjektet Helgelandssykehuset 2025 – framtidas sykehus – har vært positiv, også fra øverste politisk hold i kommunene på Helgeland, sør og nord for Korgfjellet. Helseforetakets linje med åpenhet og faglige argumenter som fundament har bidratt, i alle fall tilsynelatende, til å bygge tillit og trygghet.

Så langt, men ikke lenger. Sablene begynte å rasle i forkant av onsdagens styremøte i Helgelandssykehuset. For tre uker siden samlet åtte ordførere på søndre Helgeland seg til et felles krav: «Et nytt akuttsykehus må ligge sør for Korgfjellet».

Ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl uttaler til Helgelendingen 30. august: «Vi opplever at det gjøres forsøk på å få en lokalisering på Mo, til tross for at alle ordførerne sør for Korgfjellet er enige. Det er satt i gang noe man ikke ser følgene av (...) Strategien ser ut til å være ett stort akuttsykehus på Mo med et mindre sykehus i Sandnessjøen mens Mosjøen blir avpist med et distriktsmedisinsk senter. Over tid vil vi bare stå igjen med hovedsykehuset. Det er kjent taktisk spill.»

Så skjedde det som har satt sinnene i kok nord for Korgfjellet; styret i Helgelandssykehuset vedtok med seks mot fem stemmer å forkaste alternativet 2b-1; ett stort og ett mindre akuttsykehus og inntil to distriktsmedisinske sentra, fra den videre utredningen.

Det eneste alternativet som i realiteten da står igjen er ett stort akuttsykehus og inntil tre distriktsmedisinske sentra, i tillegg til nullvisjonen som er videreføring av dagens ordning.

Kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland, er nå vedtatt av styret. Ennå er det ikke avgjort hvor et nytt sykehus skal ligge

 

Det er forunderlig at dette skjer allerede nå, i idéfasen der poenget nettopp er å utrede hva som vil fungere best. Ordfører i Rana, Geir Waage påpeker helt riktig, at Helse Nord i mandatet til Helgelandssykehuset spesifikt har sagt at alternativ 2b-1 skal utredes. Helseminister Bent Høie spilte dessuten inn muligheten for et stort akuttsykehus og akuttsykehus i Nasjonal sykehusplan som han presenterte i august i fjor.

Helgelandssykehuset har lagt opp til et løp med utgangspunkt i objektive kriterier, som skal ligge til grunn for valg av tomt. Disse er tuftet på rammene som lovverk, føringer og retningslinjer setter for lokalisering, tomt og bygging av sykehus - gitt av nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Kriteriene har vært ute på høring, noen innspill er imøtekommet, som å inkludere Hemnes og Leirfjord som lokaliseringssteder i utredningen, andre er forkastet og noen delvis tatt med.

Kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland, er nå vedtatt av styret. Ennå er det ikke avgjort hvor et nytt sykehus skal ligge. Helgelandssykehusets administrerende direktør har vært tydelig på at objektive konsulenter er hentet inn for å vurdere alternativene. Målet er å gi helgelendingene minst like gode spesialisthelsetjenester i 2025, som i dag – nærmest mulig der du og jeg bor. For å lykkes, må regionen vi bor i ikke bare være attraktiv for legespesialister og annet kritisk helsepersonell, men vi må kunne tilby interessante arbeidsmuligheter for partneren.

LES ALT OM SYKEHUSSTRUKTUR HER

Med respekt å melde holder det ikke da å argumentere med at åtte ordførere sør for Korgfjellet «vil ha». Logikken i at det er bedre for pasienter å reise 40 mil sør til St.Olavs Hospital i Trondheim enn cirka åtte mil nord til et eventuelt stort sykehus i Rana, hvis det skulle bli resultatet, er ikke akkurat overbevisende. Dessuten; kommunene sør for Korgfjellet gjør utspill for å få lokalisert sykehuset til seg, men kritiserer Rana for å gjøre det samme? Og som en del av Helgeland, men nord for Korgfjellet er også kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Træna og Rødøy med krav på et tilbud - bare for å nevne det.

Regionsenteret på Helgeland med sine 26.112 innbyggere har såvidt jeg vet ikke brukt karakteristikker som «ytterkant» om andre kommuner på Helgeland

 

I likhet med øvrige kommuner på Nord-Helgeland har Rana slik jeg kjenner det, forholdt seg til spillereglene. Kommunestyrene har sendt inn sine høringsuttalelser, og avventet prosessen. Regionsenteret på Helgeland med sine 26.112 innbyggere har såvidt jeg vet ikke brukt karakteristikker som «ytterkant» om andre kommuner på Helgeland.

Det kunne vært fristende å nevne at noen av disse kommunene har færre eller omtrent like mange innbyggere som Polarsirkelen videregående har elever, men det ville vært ufint, så jeg lar være.

Svaret på «sentralt plassert eller ikke»; vil alltid være relativt og avhenge av hvem du spør. For en finnmarking er Oslo ganske usentralt, som kjent.

Helgelandssykehuset har lagt opp et løp som skal være det beste for pasientene. Det må vi tro dem på, og gi dem rom til å utrede.

Hvilken tomt som velges hvor blir først klart i februar 2018. Det er ikke lokalpoltikerne som skal ta avgjørelsen, men de kan spille en konstruktiv rolle. Da nytter det lite med trusler og advarsler for å få viljen sin. Det hjelper heller ikke Helgeland at vi slåss innad, når vi sammen kan fronte en attraktiv og unik region som er verdt å flytte til og satse på.

På tide å friskne til.

Toril S. Alfsvåg

Nyhetsleder i Rana Blad

 

 

Kommentarer til denne saken