«Det store i det lille – og det lille i det store» er et godt uttrykk, men jeg har ikke kommet på det selv. Uttrykket er hentet fra et av de 10.000 svarene SpareBank 1 Nord-Norge fikk på spørsmålet om hvordan vi kan bruke samfunnsutbyttet på å utvikle landsdelen. Innspillet avsluttes med å si at vi må tenke nytt om attraksjonskraften til de nordnorske samfunnene, også utenfor de aller største byene.

En annen av de 10.000 sier at «vår største utfordring er å få de unge tilbake etter utdanning».

Det lille i det store betyr at landsdelens store tall er muligheter for en by som Mo i Rana og lokalsamfunn som Træna: Annenhver student i Oslo sier de kan tenke seg å flytte nordover når de er ferdige med studiene. Da må vi bygge lokalsamfunn som har både tyngdekraft og trekkraft.

Tyngdekraft virker når tilhørigheten, like mye som lokale forretningsmuligheter og innovasjonsmiljø, gjør at vi ikke trenger å bytte adresse for å oppnå det vi ønsker på vegne av oss selv, familien – eller bedriften vi har skapt. Trekkraften virker når dette er så synlig på avstand at vi lokker nye mennesker nordover, eller at vi vender tilbake etter at vi har fylt på kompetanse et annet sted i Norge eller utlandet.

Lokale krefter

For å gjøre landsdelens store tall om til muligheter på steder som Båsmoen og Storforshei, har de 10.000 innspillene blitt til Samfunnsløftet: SpareBank 1 Nord-Norges strategi for bruk av samfunnsutbyttet de neste tre årene. Samfunnsutbyttet er landsdelens andel av utbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge, gjort mulig allerede den gang da lokale krefter i sin tid etablerte sparebanker der overskuddet skulle brukes til «allmennyttige formål» der kundene bodde.

Samfunnsløftet er et resultat av at samfunnet fortsatt er den største eieren og dermed får den største andelen av utbyttet.

Prosjektstøtte

Strategien for samfunnsutbyttet definerer et løft på fem utvalgte områder – og i lag med private bedrifter, offentlige aktører og frivillige krefter. For Nord-Norges framtid er tverrfaglig, og vi trenger derfor at alle sektorer regner seg og sin innsats inn i de felles løftene. En nordlending sier det for eksempel slik i sitt innspill: «Det er svært viktig at lokalt næringsliv tar samfunnsansvar i nærmiljøet de er en del av». Én måte å vise dette samfunnsansvaret på, kan være å søke om støtte til prosjekt som senker terskelen for nytenking og utforsking av ideer, eller som bidrar til innovasjon i det eksisterende næringslivet. Et slik innovasjonsløft er det ene av de fem hovedområdene i Samfunnsløftet.

Vi har stor tro på at også dette realiseres lokalt, og ikke minst at effekten blir lokal.

Unge i egen region

Ungdom som blir eller kommer til regionen, må ha spennende jobber, gjerne den de har skapt for seg selv eller andre. Slik innovasjon avhenger imidlertid av at vi bygger god kunnskap, og ser Nord-Norge i en nasjonal og global kontekst. Innenfor kunnskapsløftet skal vi videreutvikle Konjunkturbarometeret for Nord-Norge til en kunnskapsbase for de som driver med innovasjon og forretningsutvikling i landsdelen. Vi skal også bidra til konferanser eller andre prosjekt som formidler viktig kunnskap for og om Nord-Norge.

Helt lokalt skal vi også ta det tredje løftet. Et av de klare svarene vi har fått fra landsdelen, er at landsdelens tyngdekraft og trekkraft er en finsøm. Lokalt engasjement - i ulike former - er tråden som fester og binder. Lokalsamfunnsløftet er derfor for de små og store prosjektene som springer ut av det lokale engasjementet og er tuftet på dugnadsvilje.

Blant de som søker på støtte innenfor dette løftet vil vi utvilsomt finne mange av de 12.000 lag og foreningene i Nord-Norge. Men uten idrettsanlegg, kulturarenaer og interessante byrom, blir det lite ut av det lokale engasjementet. Derfor inviterer vi til et arenaløft.

Møteplasser

Dette fjerde av Samfunnsløftets fem hovedområder skal bidra til at Nord-Norge har møteplasser som skaper aktivitet og styrker den lokale identiteten, så vel som den nordnorske tilhørigheten.

Sterkest lokal effekt får kanskje ungdomsløftet, fordi det har som mål å bidra i prosjektene som løfter landsdelens unge talent og kompetanse, og som framelsker framtidstro og mestring. Et av innspillene sier dette så enkelt og godt: «Ungdom er framtiden. Det å være en del av noe viktig, betyr noe! Gi ungdommen selvtillit og trygghet slik at de blir trygg på seg selv, og med det kommer både kreativitet og skapervilje!»

Det var lokale krefter som gikk sammen om å lage lokalbank for 182 år siden. Nå har de lokale kreftene staket ut kursen for å bruke sin andel av overskuddet.

Ny black box

Tre måneder etter at strategien ble lansert, ser vi at mange allerede har grepet muligheten til å fylle strategien med lokalt innhold. Derfor blir det black box til Nordland Teaters ungdomssatsing, det nye vitensenteret for hele Nordland får spennende innhold, og flerbrukshallen på Nesna får stoler, bord og nye dusjer.

På vei inn i det nye året ser vi at vår region også i 2019 vil være med på å realisere Samfunnsløftet. Her ligger allerede søknader om spennende prosjekt under Kulturnatta, helt nye kulturarenaer og trimrom  – for å nevne noen.

Tor Magne Aanonli, banksjef SpareBank 1 Nord-Norge