Det er avgjørende at kommunen og industriparken får mulighet til å forskuttere 120 millioner til utbedring av farled i Mo i Rana havn

UTVIKLING: Havnefogd Svein Tore Nordhagen samarbeider med Mo industripark om å utvide havna.

UTVIKLING: Havnefogd Svein Tore Nordhagen samarbeider med Mo industripark om å utvide havna.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arve Ulriksen og Svein Tore Nordhagen skriver om Mo i Rana Havn.

DEL

Kronikk  Mo i Rana havn er blant Norges viktigste og største havner. Den er helt avgjørende for Mo i Ranas posisjon som industrihovedstad i landsdelen og næringslivet i regionene rundt.

For å sikre fremtidig vekst i mange bedrifter, er det et stort behov for investeringer i havna. Stortinget har prioritert en oppgradering av havna i Nasjonal Transportplan, men i siste periode av planperioden. Derfor steg optimismen i Rana da Stortinget bevilget penger som kunne gjøre at noen farledsutberdinger kunne forskutteres etter søknad. Mo i Rana nådde dessverre ikke opp i 2018, Regjeringen har foreslått å videreføre forskutteringsordningen i 2019, og vi har hatt flere gode møter med både Nordlandsbenken på Stortinget og andre relevante politikere fra alle partier.  Med bakgrunn i disse møtene er vi svært optimistiske for at vi skal lykkes i 2019.

I tillegg til store forventninger til at innsatsen fra våre politikere skal gi resultater, skårer Mo i Rana havn meget høyt på de kriteriene Samferdselsdepartementet har satt for å bli prioritert i forskutteringsordningen. De krever at en raskere realisering må ha positiv effekt på utvikling av næringslivet i tilknytning til havna og at lokalt næringsliv er en vesentlig aktør i prosjektet. Videre skriver de at trygg innseiling og nødvendig seilingsdybde i havneområde tillegges ekstra vekt i vurderingen av søknadene.   

Få steder er forholdene lagt bedre til rette for å imøtekomme departementets og markedets krav til havner enn hos oss. Hvis vi kan forskuttere en investering på 120 millioner til utdyping og utbedring av farleden til Mo i Rana havn, utløser det store ringvirkninger. Våre beregninger viser at oppgraderingene kan utløse investeringer i næringslivet til en verdi av 5 milliarder. Slik situasjonen er i dag, har vi dessverre sett eksempler på at bedrifter taper prosjekter fordi havna i dag ikke har kapasitet til å ta mot større fartøy. Det har medført at virksomhet ikke bare er flyttet ut av landsdelen, men ut av landet.

En utdypning vil legge til rette for en større utnyttelsesgrad av de fire terminalene ved Mo i Rana havn. Det vil gjøre driften mer økonomisk og miljømessig optimal.  Mudringen for å få på plass ny dypvannskai vil ha positive miljømessige gevinster for fjorden ved at forurenset masse fjernes og lagres trygt på land. En investering i havna er dermed ikke bare god næringspolitikk, det er også god miljøpolitikk. 

For å lykkes med å styrke konkurransekraften til sjø- og landbasert næringsliv og legge til rette for en grønnere industri, er det avgjørende at kommunen og industriparken får mulighet til å forskuttere 120 millioner kroner til utbedring av farled i Mo i Rana havn. Vi håper virkelig at både politikere i Nordland, og på Stortinget og i regjeringen, ser de enorme positive effektene som kan utløses hvis oppgraderingsprosjektet vårt kan forskutteres.

Arve Ulriksen, Adm. dir. Mo Industripark AS og Svein Tore Nordhagen, Havnefogd, Mo i Rana Havn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags