Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesråd om nytt samferdselskart: Jeg vil være helt tydelig på at vi ikke kan opprettholde samme rutestruktur som før

Artikkelen er over 4 år gammel

Skal vi være i takt med samfunnsutviklingen og tilpasse oss dagens og fremtidens behov må rutekartet gjennomgås, skriver fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Båt- og ferjeruter for framtida

Kysten og nærhet til kysten har vært viktig for levebrødet til folk i Nordland. Og verdiene som skapes her har vært avgjørende for landets inntekter. Slik er det også i dag. Derfor betyr båt- og ferjerutene så mye for innbyggere og næringsliv.

Årsaken til at vi jobber med et nytt rutekart er enkel: Vi vil ha alle fakta på bordet om hva som er viktigst for folk og næringsliv. Derfor er det gjort et grundig administrativt arbeid. Og derfor er alle forslag lagt fram for kommuner, næringsliv og innbyggere i en åpen dialog.

Dette arbeidet skal føre til en ny moderne struktur som skal vare i mange år. Både innbyggere og næringsliv skal være trygge på når og hvor båtene og ferjene går. Og at kvaliteten på det som blir tilbudt er god.

Skal vi være i takt med samfunnsutviklingen og tilpasse oss dagens og fremtidens behov må rutekartet gjennomgås. Dette er viktig om ikke gamle løsninger skal bli en bremsekloss. Gjør vi ikke dette svikter vi oppdraget vårt: Å bidra til utvikling. Det er viktig for meg at det er foretatt en helhetlig utredning - fordi alt henger sammen med alt. Som ellers i samfunnet vil det heller ikke være penger til alt vi har lyst til å gjøre.

LES OGSÅ (+): Kan få 100 millioner mer: – Lytt til befolkningen, og stopp alle kutt

1. juli var høringen om nytt samferdselskart over. Vi har mottatt over 70 svar som jeg leser med stor interesse. I tillegg har flere fått forlenget svarfristen, slik at vi får mer interessant lesestoff i løpet av sommeren. Innspillene er fra kommuner, regionråd, næringslivet, enkeltpersoner og velforeninger. Det vitner om stort engasjement. Nå starter den politiske prosessen, arbeidet med å veie alle hensyn opp mot hverandre. Dette skal gi oss framtidsrettede vedtak i fylkestinget i oktober.

Vi er nødt til å finne løsninger som er bærekraftige. Langsiktige løsninger for både miljø og økonomi. Det sikrer forutsigbarhet for de som skal bruke båtene og ferjene.

Fylkesrådet har ambisjon om at Nordland skal være i front i Norge for å imøtekomme fremtidige null– og lavutslippskrav. Og da er ferje og hurtigbåt det viktigste å ta tak i. Vi har nå satt inn en plug-in hybridferje mellom Tjøtta og Forvik. Den er klargjort for å kunne bli hel-elektrisk.

LES OGSÅ: Våre kommuner har gitt tydelige tilbakemeldinger på at vi fortsatt er avhengige av et godt båt- og fergetilbud

Målene om lave eller ingen utslipp til miljøet er viktige. Og vi vil sørge for at folk og næringsliv får tilgang til gode tjenester. At flere av de som besøker oss reiser kollektivt tjener alle på. Når vi får turistene til å reise med det eksisterende tilbudet, vil inntektene fra turistene bidra til å styrke tilbudet.

Det er forståelig at deler av utredningen har provosert. Samtidig vil jeg være helt tydelig på at vi ikke kan opprettholde samme rutestruktur som før. Først og fremst fordi Nordlandssamfunnet trenger en modernisering av rutetilbudet til sjøs. Nye veiforbindelser og nye reisemuligheter er kommet til uten at ferje og hurtigbåtstilbudet er endret. Men gjennomgangen er også nødvendig fordi sentrale myndigheter over tid har redusert de økonomiske rammene for Nordland fylkeskommune.

LES OGSÅ: Tidligere samferdselssjef om nytt samferdselskart: En villet politisk prosess for å kutte i båtruter

Det er viktig at vi har en offensiv og positiv tilnærming til denne prosessen. Alt kan ikke være som før og vi må se på mulighetene teknologi og økonomi byr oss. Få ned kostnadene gjennom å se på anbudsprosesser og samkjøring av alt fra fly, tog, busser, hurtigbåter og ferjer. Samtidig som vi får til gode løsninger i nært samarbeid med folk og næringsliv der produksjonen foregår. Samfunn, langt fra et sentrum, uten alternative reisemåter, skal fortsatt få et trygt og forutsigbart tilbud.

Det er viktig at vi har en offensiv og positiv tilnærming til denne prosessen. Alt kan ikke være som før og vi må se på mulighetene teknologi og økonomi byr oss

Kart eller ei, må vi gjøre noen valg i år. Vi står ovenfor et teknologiske skifte, målet om en grønnere og smartere transport, og endrede behov gjør at det må gjøres noen valg for fremtiden i år. Jeg vil jobbe for å få en størst mulig politisk tilslutning til den nye strukturen innenfor våre økonomiske rammer og til fordel for Nordlands befolkning. Det vil øke forutsigbarheten og være positivt for verdiskapningen på kysten.

Svein Eggesvik

Fylkesråd for samferdsel

LES OGSÅ (+): Ber fylket om å rydde opp i fergekaoset på Nesna

Kommentarer til denne saken