Fylkesrådsleder Tomas Norvoll: Vi vet at arbeidslivet i stadig større grad etterspør kompetanse fra andre fag enn yrkesfag. Det gjør vi noe med.

Mo i Rana har mye industri, men fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener det også er behov for flere med studieforberedende fag i tillegg.

Mo i Rana har mye industri, men fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener det også er behov for flere med studieforberedende fag i tillegg. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kronikk Befolkningen i Nordland og Finnmark er i svak tilbakegang. SSB sine siste tall viser at de to fylkene er de eneste i landet med tilbakegang. Denne utviklingen er avgjørende når vi skal bestemme hvor mange klasser vi skal ha på våre videregående skoler i Nordland. Vi teller årskull. De som var født i 2002 blir altså 16 år i 2018. Det er dem vi planlegger for.

De aller fleste som går på videregående skoler er mellom 16 og 18 år. Blir de færre, må vi redusere tilbud. Et eksempel ser vi fra Rana. Her har det det blitt omlag 150 færre 16 til 18-åringer bare de to siste årene.

284 millioner

Fra 2020 vil Nordland fylkeskommune ha 284 millioner mindre for å drive blant annet skoler, veier og samferdsel for hvert eneste år. Færre 16-åringer betyr også mindre inntekter.

I Oslo og Akershus er dette bildet helt annerledes. Her får de mer penger fra staten. Systemet er slik at staten setter av en samlet pott som fylkene må dele på. Fordelingen av pengene fylkene imellom styres av flere faktorer. Dette systemet ble endret i 2014. Det er derfor Nordland taper så mye mer penger.

Så hva gjør vi? Jo, vi må gå igjennom hvordan vi bruker pengene vi har til rådighet. Vi har gjort endringer innen samferdsel og kultur. Akkurat som det gjøres i fylkesadministrasjonen. Nå må vi gjøre det samme innen videregående opplæring.

Nord, sør og midt

I 2014 ble fylkestinget enig om at vi skal se våre videregående tilbud i sammenheng. Vi kan ikke ha de samme tilbudene ved alle skolene. De må utfylle hverandre for å fylle klassene. Nordland ble delt inn i tre regioner. Nord, sør og midt.  

Vårt mandat er derfor å samordne tilbudene vi gir i de tre regionene. Det betyr at de folkevalgte må evne å se helheten. I den helheten ligger både frafall, læreplasser og ulike tilbud på våre 16 videregående skoler.

Det gjør vi på flere måter. Et viktig grep er å innføre en læreplassgaranti. Hvis du er kvalifisert skal du få læreplass. Det er uheldig at ikke NHO støtter oss i dette arbeidet. Vi må aldri glemme at læreplassen er en av de viktigste veiene for tenåringene våre for å komme inn i arbeidslivet.

Så må vi ta ned antall tilbud på de enkelte skolene når det blir færre elever. Vi må jo gjøre dette på en måte som treffer arbeidslivet i Nordland. Gjennom flere år har vi sett at det er for få læreplasser innen elektrofag og innen teknisk industrielle produksjonsfag. Det tyder på at vi har for mange elever som velger disse fagene i forhold til hva arbeidslivet etterspør.

Sykepleiere og lærere

Samtidig som vi systematisk arbeider med å fjerne frafallet innen yrkesfag må vi også ha med oss at Nordland er blant de fylkene som har mest yrkesfag. Vi vet at arbeidslivet i stadig større grad etterspør kompetanse fra andre fag enn yrkesfag. Det gjør vi også noe med.

Vi foreslår en liten økning innen studiespesialiserende- og studieforberedende fag. Nordlandssamfunnet har et sterkt behov for flere lærere, ingeniører og sykepleiere de neste årene.  

Industribyen i nord

Som tidligere nevnt er det 150 færre elevene ved Polarsirkelen videregående skole. Skolen på Mjølan er den skolen som mistet flest søkere i vår.

Polarsirkelen tilbyr tre klasser på første året av teknikk og industriell produksjon i år. Mens skolen har hatt fire ulike tilbud innen de såkalte TIP-fagene på andre året. Det ville bety at de tre klassene som nå går første året skal fordele seg på bilfag, lakk, kjemi- og prosessfag og industriteknologi til neste år.

Det går dessverre ikke opp. Vi foreslår derfor to grep ved Polarsirkelen. For det første foreslår vi å etablere ett bilfag for hele Nordland på Mo. Det betyr at vi legger ned bilfag både i Mosjøen og i Bodø.

Så legges industriteknologi ned. Rana har en stolt industritradisjon. Den må vi videreutvikle. Prosess- og kjemifag er viktig for mange av bedriftene som ligger i Mo Industripark. Læreplasstilgangen er god, her er det faktisk viktig at vi styrker søkningen. Det er rett og slett for få elever i forhold til behovet i arbeidslivet.

Industriteknologi er det faget med størst nedgang i søkertall og med flest som ikke får læreplass i Nordland. Det betyr ikke at vi ikke skal tilby denne kompetansen i Nordland. I region sør vil dette faget bli tilbudt i Mosjøen. Det er en fornuftig arbeidsdeling.

I tillegg er det viktig at Polarsirkelen tilbyr hele ni ulike fagtilbud på andre året for elever som ønsker å jobbe eller ta læreplass i industrien. 

Samtidig har vi også sagt vi vil gå i dialog med næringslivet og skolen om å få på plass et tilbud hvor elevene kan ta første året på Polarsirkelen – og tre år ute i bedrift innen industriteknologi. Jeg ser derfor frem til invitasjonen fra ordføreren til et møte med han og MIP-direktøren om industriens behov allerede i neste uke.

Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken