Ikke har rådmannen opprettet dialog med UL Daggry, ei heller gjort noe annet for å avklare ting med tanke på avhending av Alteren Skole. Det er ikke klønete, det er ikke akseptabelt

– Vi hadde forventet at rådmannen tok kontakt med oss og innledet en dialog om Alteren skole, etter at kommunestyret vedtok at det skulle gjøres, sa Marion Brun og Ann Marit Flågeng fra UL Daggry før kommuneadministrasjonen til slutt kom dem i møte.

– Vi hadde forventet at rådmannen tok kontakt med oss og innledet en dialog om Alteren skole, etter at kommunestyret vedtok at det skulle gjøres, sa Marion Brun og Ann Marit Flågeng fra UL Daggry før kommuneadministrasjonen til slutt kom dem i møte. Foto:

Et mønster med at administrasjonen ikke følger opp, eller etter eget forgodtbefinnende etterprøver, politiske vedtak, kan verken ordfører Waage eller andre politikere godta, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

DEL

LederFlertallet i kommunestyret i Rana fattet i desember et vedtak som burde være mer enn enkelt både å forstå og å forholde seg til.

I budsjettmøtet ble det bestemt at rådmannen skulle gå i dialog med UL Daggry for å avklare mulighetene for overtakelse av hele eller deler av bygningsmassen slik at det kan etableres et nærmiljøanlegg.

Overskrifta på vedtaket er sågar «Avhending av Alteren skole», som altså burde levne liten eller ingen tvil om hva som er intensjonen bak vedtaket. Like fullt ser det altså ikke ut til at administrasjonen i Rana kommune har fått dette med seg. For ikke har rådmannen opprettet noen dialog med UL Daggry, ei heller gjort noe annet for å avklare ting med tanke på avhending av bygget til ungdomslaget.

Først etter at de i midten av januar selv tok kontakt med kommunen, ble det opprettet en dialog. Og det noe oppsiktsvekkende svaret ungdomslaget har fått er, som vi har fortalt, at rådmannens ledergruppe har vedtatt at administrasjonen vil gå inn for å bruke området hvor tidligere Alteren skole står til boligformål, med et nærmiljøanlegg i tilknytning.

Videre antar ledergruppa at selve skolebygget vil bli revet, med et mulig unntak av gymsalen, dersom denne skal tilhøre nærmiljøanlegget. Byggtekniske og økonomiske forhold vil avgjøre om gymsalen eventuelt kan bestå.

Det er ikke bare ungdomsslaget, men også vi, som er overrasket over ei slik tilbakemelding. For selv med godviljen til stede, er vanskelig å se hvordan dette harmonerer med den klare marsjordren som ble gitt i kommunestyret før jul.

Ordfører Geir Waage (A) kaller formuleringa fra administrasjonen for klønete, og han forsikrer at han selv skal ta grep i saken. Det siste er selvsagt bra, men dessverre er det ikke nok å avfeie formuleringa som klønete. Det er nemlig ikke første gang den siste tida administrasjonen velger ikke å følge opp politiske vedtak. Det er ikke klønete, det er ikke akseptabelt.

Før jul bestemte kommunestyret at varmen både på Moheia og Sagbakken skulle være på i vinter, etter at politikerne fant plass til dette på budsjettet.

Dette hadde i utgangspunktet ikke administrasjonen satt av penger til. Men før varmen faktisk ble skrudd på på Moheia slik politikerne hadde bestemt, forlangte bydriftsavdelinga dokumentasjon på behovet i form av en detaljert treningsplan fra de ulike lagene. Dermed ble oppvarminga av banen forsinket.

Et mønster med at administrasjonen ikke følger opp, eller etter eget forgodtbefinnende etterprøver, politiske vedtak, kan verken ordfører Waage eller andre politikere godta. Administrasjonen skal ikke overprøve kommunestyret, selv om den er aldri så uenig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags