Det er spesielt at Coop Nordland blander seg inn i Coop Helgeland sine anliggender. Enda mer spesielt er det at Ap og ordfører Geir Waage gjør det

Ordfører Geir Waage (Ap) mener Coop Helgeland er viktig og at det ikke er unaturlig stor oppmerksomhet knyttet til fusjonsplaner.

Ordfører Geir Waage (Ap) mener Coop Helgeland er viktig og at det ikke er unaturlig stor oppmerksomhet knyttet til fusjonsplaner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

At Osen og Ingebrigtsen nå kommer med advarende pekefingre og angivelig velmenende råd, kan vanskelig sees i annen kontekst enn at den egentlige agendaen deres er å styrke Coop Nordland, som risikerer å bli liggende mellom to andre større lag; Coop Midt-Norge og Coop Nord, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

DEL

LederCoop Helgeland har lenge jobbet med å se på mulighetene for en fusjon med Coop Midt-Norge. Dette er allment kjent. Det er også allment kjent at slett ikke alle er like begeistret for dette.

To av dem som sterkest har tatt til ordet mot en slik fusjon er interessant nok Jan Olav Osen, pensjonist og tidligere daglig leder i Coop Sør-Helgeland, og Odd Emil Ingebrigtsen, som er styreleder i Coop Nordland. Nå er det ikke en fusjon i seg selv disse to har problemer med. Det er heller det at Coop Helgeland har vendt blikket sørover til Coop Midt-Norge og ikke nordover til Coop Nordland, som synes å falle disse to tungt for brystet.

Coop Sør-Helgeland ble nemlig en del av Coop Nordland i 2018. I prosessen som muliggjorde dette, var det ei forutsetning at Coop Helgeland ikke skulle kjenne til forhandlingene. Noe som vel må kunne sies å være meget spesielt.

Coop Helgeland legger i alle fall ikke skjul på hvem de vurderer å fusjonere med. Administrerende direktør Per Brochmann og styreleder Toril Valla har full oppbacking med tanke på den mulighetsstudien som nå gjennomføres. Årsmøtet i Coop Helgeland vedtok i desember 2017 å vurdere ulike fusjonsalternativer mot det å fortsette som eget lag. Etter å ha gjort noen sonderinger, ble det konkludert med at et mulighetsstudie med Coop Midt-Norge var rett.

At Osen og Ingebrigtsen nå kommer med advarende pekefingre og angivelig velmenende råd, kan vanskelig sees i annen kontekst enn at den egentlige agendaen deres er å styrke Coop Nordland, som risikerer å bli liggende mellom to andre større lag; Coop Midt-Norge og Coop Nord.

Det er spesielt at Coop Nordland blander seg inn i Coop Helgeland sine anliggender. Enda mer spesielt er det at Arbeiderpartiet og ordfører Geir Waage gjør det. I kommunestyret meldte han seg på Coop-banen, da partifelle Jan Erik Arnøy ville ha svar på om ordføreren vet om en eventuell fusjon vil gå ut over arbeidsplasser i Rana.

Waage har allerede blitt orientert om mulighetsstudien, likevel vil han altså ha et nytt møte med Coop Helgeland og krever ei grundigere orientering. Hvorfor ordføreren er så opptatt av dette, er vanskelig å skjønne. Sett i lys av at Per Waage, samfunnsengasjert tidligere SI-direktør og far til ordføreren, i kommentarfeltet på ranablad.no har valgt å engasjere seg og proklamert at han har tenkt å grave i Coop-saken, framstår Arbeiderpartiets interesse for Coop Helgelands framtidsvalg som uvanlig.

Lokaliseringssaker er alltid godt egnet til å få fram et voldsomt engasjement. Når det framstilles som en eventuell fusjon har som mål å flytte verdier ut av landsdelen, og det uttrykkes frykt for at arbeidsplasser raseres, er det lett å få opinionen, og tydeligvis også Rana Arbeiderparti, med seg.

Coop Helgeland har klargjort at deres motiv for å vurdere en fusjon med Coop Midt-Norge er å få mer konkurransekraft. Dette for å bidra til flere fordeler for kundene og medlemmene sine. Det er også klargjort at en eventuell fusjon vil skje gjennom en virksomhetsoverdragelse, slik at alle ansatte i Coop Helgeland blir ivaretatt.

Det kan synes som om ordføreren og Arbeiderpartiet ikke har fått med seg disse viktige momentene når de forsøker å slå politisk mynt på en strid Coop Nordland utilslørt fyrer opp under. Det er fristende å advare Rana-ordføreren mot å la seg bruke av sterke kapitalistiske krefter i Coop Nordland og Salten, som selvsagt har en egeninteresse i denne saken. En sak hvor bedrifter med milliardomsetning er involvert.

Etter 17. mai legger altså ordføreren opp til å møte Coop Helgeland. Det møtet bør bli kort.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags