Å gå i strupen på NHO Nordland er like lite konstruktivt som det er lite smart

Rita Lekang, Per Christian Brennvik Jackobsen og Tore Jakobsen mener NHO-Nordland er en bremsekloss for lærlingplasser i fylket. - Feil, mener styreleder i NHO-Nordland, Espen Haaland.

Rita Lekang, Per Christian Brennvik Jackobsen og Tore Jakobsen mener NHO-Nordland er en bremsekloss for lærlingplasser i fylket. - Feil, mener styreleder i NHO-Nordland, Espen Haaland.

At fylkesrådet og fylkestinget slår fast at læreplassgarantien i Nordland vil bli den første i Norge til å gjelde alle lærlinger, uten å ha hatt en grundig dialog med NHO Nordland rundt dette, er nesten ikke til å forstå, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

DEL

LederÅ love, eller garantere, noe på vegne av andre, er en usikker øvelse. Tidligere i vinter opplyste fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen at fylkeskommunen skal garantere alle i Nordland læreplass etter vg2. Da hun presenterte nyheten var saken ikke behandlet i fylkestinget, og garantien hun kom med således heller ikke spikret. På spørsmål om ikke et slikt løfte er høyt spill, var svaret fra fylkesråden kontant nei.

Dette handler om rettferdighet og likhet. De som velger studiespesialisering får uansett sine tre år, det må være det samme for yrkesfag at de får sine fire, var beskjeden fra fylkesråden.

Allerede da stusset vi litt på hvordan Olsen kunne gå ut med en slik garanti, all den tid saken ikke var behandlet. Nå fikk, sikkert som ventet, Olsen og fylkesrådet full tilslutning fra et enstemmig fylkesting for læreplassgarantien. Likevel stusser vi fortsatt litt. Hvordan denne garantien i praksis skal innfris framstår fortsatt som uklart. Det som derimot er klart, er at det offentlige alene verken kan legge til rette for, eller innfri, en slik garanti. Her må et utstrakt samarbeid med det private næringslivet til.

At fylkesrådet og fylkestinget slår fast at læreplassgarantien i Nordland vil bli den første i Norge til å gjelde alle lærlinger, uten å ha hatt en grundig dialog med NHO Nordland rundt dette, er nesten ikke til å forstå. Det er også vanskelig å forstå at LO Nordland, Fellesforbundet og Fagforbundet i store ord velger å gå ut og kalle NHO Nordland for en bremsekloss for en læreplassgaranti i fylket. Det gjør de etter at Ole Henrik Hjartøy, som er regiondirektør i NHO Nordland, har påpekt at det finnes ei grense for hvor mange lærlinger bedrifter kan ta inn for å kunne gi ei forsvarlig opplæring. Han har også trukket fram at å garantere at absolutt alle får en læreplass er ikke veien å gå.

NHO Nordland gjør seg irrelevant med denne holdninga, er beskjeden fra Fagforbundet. Å gå i strupen på NHO Nordland og dermed det private næringslivet i fylket på denne måten, er like lite konstruktivt som det er lite smart. All den tid at det faktisk er det private næringslivet som sitter på nøkkelen til i det hele tatt å kunne nærme seg noe som ligner en læreplassgaranti.

Det private næringslivet har lange tradisjoner på å ta inn lærlinger, og er mye flinkere til dette enn det offentlige. Tallenes tale er mer enn klare. For eksempel har MBA, med sine 76 ansatte, ti lærlinger, og Haaland, med sine 190 ansatte, har 37 lærlinger. Til sammenligning har Rana kommune med sine 2.200 ansatte 34 lærlinger, og Nordland fylkeskommune med sine 3.300 ansatte, har 97 lærlinger

Espen Haaland, nyvalgt styreleder i NHO Nordland, understreker at NHO ikke er mot en garanti, men påpeker at en garanti blir lite verdt hvis den ikke er gjennomførbar. Det har han helt rett i.

Vi regner med at både LO Nordland, Fellesforbundet, Fagforbundet, fylkespolitikere og NHO ser verdien i å sikre ungdom læreplass. I neste uke møtes NHO Nordland og fylkeskommunen for å diskutere saken. Det formoder vi blir mer konstruktivt enn at fagbevegelsen snakker i så store bokstaver at gode intensjoner drukner.

Marit Ulriksen, sjefredaktør

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags