I så måte bør det som nå skjer mellom Mo og Bodø ikke være noe andre byer og kommuner bør føle seg truet av

DEL

LederMo og Bodø er i ferd med å finne sammen. Det er gode nyheter, og disse gode nyhetene er det næringslivet i Nord-Norges andre og tredje største byer som står for. Målet er å få vedtatt en detaljert samarbeidsavtale i løpet av oktober, og i denne avtalen står altså utviklingsmiljøene i begge byene sentralt. Samarbeidspartnere er Rana Utviklingsselskap, Mo Industripark, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og næring-, utvikling- og landbrukskontoret i Bodø.

RU-direktør Ole Kolstad påpeker at han ser stor nytte av et slikt formalisert samarbeid. Det samme gjør Elnar Remi Holmen som er administrerende direktør i BRUS. Ei slik offensiv og positiv holdning er konstruktivt, og dette er et godt eksempel på hva som skjer når gode krefter trekker i samme retning. Det er også et eksempel på hva som skjer når løsningsorienterte og framoverlente mennesker møtes, snakker sammen og bestemmer seg for å få lære av hverandres gode erfaringer på forskjellige områder.

Det er snart ett år siden Kolstad overtok som RU-direktør. Da kom han flyttende fra Bodø og jobb som spesialrådgiver for Nordland fylkeskommune. 1. desember kan Elnar Remi Holmen krysse av for ett år i direktørstolen i BRUS. Den satte han seg i etter å ha vært seniorrådgiver i NHO Nordland. Før det jobbet han i regjeringen Solberg II både som politisk rådgiver og statsekretær for Olje og Energidepartementet.

Da Kolstad satte kursen over Saltfjellet, trakk han på spørsmål fra oss fram at han hadde erfaring fra arbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og at han håpet at erfaringa derfra ville bidra i det strategiske arbeidet til RU. Også at han hadde jobbet mye i krysningspunktet mellom næringsliv og politikk. Det samme har også BRUS-direktør Holmen.

At samarbeidet mellom Mo og Bodø nå formaliseres, kan nok tilskrives at disse to har hatt mer enn ei hånd på rattet. At samarbeidet kommer inn i formaliserte former mens en lurøyfjerding leder Bodøregionens Utviklingsselskap og en bodøværing leder Rana Utviklingsselskap er bare å konstatere. Det sier i alle fall sitt om at det er en god evne å kunne se og anerkjenne forskjellige regioners behov. Det sier også noe om verdien av å ha kjennskap til forskjellige regioners kunnskap og kompetanse. Slikt blir det bra samarbeid og utvikling av.

Mo og Bodø har mange felles interesser. I så måte er det nok å nevne bygging av ny flyplass begge steder, hvor synergieffektene er åpenbare. Byene har vært, og er, de klart sterkeste vekstmotorene i Nord-Norge. Da er det bare naturlig at de finner sammen og kapitaliserer på det. Samtidig er næringslivet fylket vårt satt sammen av mange, men små aktører som bare kan lykkes om de evner å jobbe sammen. I så måte bør det som nå skjer mellom Mo og Bodø ikke være noe andre byer og kommuner bør føle seg truet av. Det bør heller være til inspirasjon for å vokse sammen er bedre enn å vokse hver for seg. Og vekst trenger alle byer i Nordland, ikke bare de to største.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags