Rana Blad mener: En kommune av Ranas størrelse burde ha tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringskraft til å få ryddet opp i slike saker

Rana kommune risikerer tvangsmulkt hvis skoleeieren ikke sikrer et trygt og godt skolemiljø for en konkret elev. Det er andre gang på kort tid at Fylkesmannen vil bøtelgge kommunen med 50.000 kroner i engangssum og døgnmulkt på 3.000 kroner, heholdsvis fra 19. august og 2. september, for brudd på opplæringslovens paragraf 9A.

Rana kommune risikerer tvangsmulkt hvis skoleeieren ikke sikrer et trygt og godt skolemiljø for en konkret elev. Det er andre gang på kort tid at Fylkesmannen vil bøtelgge kommunen med 50.000 kroner i engangssum og døgnmulkt på 3.000 kroner, heholdsvis fra 19. august og 2. september, for brudd på opplæringslovens paragraf 9A. Foto:

Dette kan Rana kommune rett og slett ikke være bekjent av, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen om tvangsmulkt-sakene.

DEL

LederRana kommune har for andre gang på kort tid fått varsel om tvangsmulkt fordi den ikke har fulgt opp pålagte skolemiljøtiltak for elever. Det er Fylkesmannen i Nordland som har gitt kommunen to varsler fordi Fylkesmannen mener det foreligger brudd på opplæringslovens paragraf 9A. Denne paragrafen skal sikre elevers rett til et godt og trygt skolemiljø. At Fylkesmannen mener at Rana kommune, som skoleeier, ikke oppfyller opplæringsloven er beklagelig. Og ikke minst er det alvorlig for de elevene som altså ifølge Fylkesmannens vurdering, ikke er sikra et trygt skolemiljø.

Når vi sender barna våre på skolen, må vi kunne være trygge på at de har det bra i et trygt og godt miljø. Fra skoleåret 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skal sikre raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Det er bra. Tidligere i sommer ble det kjent at Rana kommune, som en av de første i landet etter at endringa i opplæringsloven trådte i kraft, ble bøtelagt for lovbrudd. Pålegget om tvangsmulkt til Rana var det første som Nordland fylkesmannsembete fastsatte etter den nye lovgivinga.

Å være først i denne sammenhengen er selvsagt ikke noe å være stolt av. Rana, som den nest største kommunen i Nordland, burde ha vært i stand til å unngå dette. I saken som vi i Rana Blad kunne offentliggjøre mandag, kommer det fram at Fylkesmannen igjen har gitt kommunen et varsel om tvangsmulkt. Det er altså andre gang på kort tid kommunen har fått et slikt varsel med bakgrunn i brudd på opplæringslovens paragraf 9A. Igjen handler det om at kommunen ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes, for å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

Denne gangen dreier det seg om totalt 19 tiltak, hvorav Rana kommune som skoleeier ifølge Fylkesmannens vurdering, kun har gjennomført syv innen fristen. Kommunen og skolen har gitt Fylkesmannen tilbakemelding på alle 19, men Fylkesmannen vurderer altså at 12 av tiltakene «ikke er gjennomført».

Dette er rett og slett ikke godt nok, og særlig med tanke på at kommunen allerede er bøtelagt for tilsvarende forhold. I begge sakene har Rana kommune og den/de aktuelle skolene fått tilstrekkelig tid på seg til å gjennomføre tiltak. Så har ikke skjedd, og det er tydelig at Fylkesmannen ikke er fornøyd med framdrifta i sakene.

Dette kan Rana kommune rett og slett ikke være bekjent av. Først og fremst fordi dette er en alvorlig sak med store konsekvenser for barns trygghet og trivsel på skolen. Deretter fordi en kommune av Ranas størrelse burde ha tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringskraft til å få ryddet opp i slike saker – og ikke minst sørge for at slike lovbrudd i utgangspunktet ikke forekommer.

Marit Ulriksen, sjefredaktør

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags