Løvdahl er ikke snau når han kaller forslaget fra sykehusdirektør Gunnlaugsdóttir totalt uakseptabelt

Sjefredaktør i Rana Blad, Marit Ulriksen, tar for seg sykehusutspillet fra vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl i dagens leder.

Sjefredaktør i Rana Blad, Marit Ulriksen, tar for seg sykehusutspillet fra vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl i dagens leder. Foto:

Å tro at kommuner som har en enorm egeninteresse i sykehussaken, skal kunne bidra konstruktivt i ei referansegruppe, er utopi. Dette er et dårlig skjult forsøk på en omkamp, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen etter det siste sykehusutspillet fra vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl.

DEL

LederVefsnordfører Jann-Arne Løvdahl går, i kjent stil, høyt ut og meddeler at han er alt annet enn imponert over forslaget til samfunnsanalyse som administrasjonen i Helgelandssykehuset legger fram for styret førstkommende tirsdag. Da er det enda godt at det neppe er sykehusadministrasjonens hovedhensikt å imponere Vefsn-ordføreren når den fremmer forslaget.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir foreslår at kommunene på Helgeland skal inviteres til to felles dialogmøter, ett ved oppstart av samfunnsanalysen og ett når arbeidet nærmer seg slutten. Dette er tydeligvis ikke i nærheten av å være tilstrekkelig for å imponere Vefsn-ordføreren, som mener å vite at det beste vil være å involvere kommunene direkte slik at de blir aktive deltakere i prosessen rundt samfunnsanalysen.

At de på denne måten blander seg direkte inn i saksbehandlinga til sykehusstyret er spesielt

Løvdahl er ikke snau når han kaller forslaget fra sykehusdirektør Gunnlaugsdóttir totalt uakseptabelt. Det sykehusdirektøren legger opp til rundt samfunnsanalysen er langt fra uakseptabelt. Det som mange derimot nok oppfatter som totalt uakseptabelt, er at Løvdahl på vegne av de 12 kommunene sør før Korgfjellet, har sendt brev til styret i Helgelandssykehuset fordi de ikke liker innstillinga fra sykehusdirektøren.

At de på denne måten blander seg direkte inn i saksbehandlinga til sykehusstyret er spesielt. De 12 kommunene har på akkurat lik linje med de øvrige kommunene på Helgeland, samt Nordland fylkeskommune, fått komme med innspill på hvilke tema samfunnsanalysen bør inneholde, og hvilke struktur- og lokaliseringsalternativer som bør inngå.

Og igjen, når ikke innstillinger eller konklusjoner passer dem, eller når ikke alt de 12 bringer til torgs blir hensyntatt, ja så er det å forlange nye runder og nye utredninger, komme med påstander om inhabilitet eller å hevde at det ikke går an å ha tillit til den jobben som gjennomføres.

Den referatsaken bør ikke styret bruke mye tid på

Styreleder Dag Hårstad har tatt inn brevet under referatsaker på tirsdagens styremøte. Den referatsaken bør ikke styret bruke mye tid på. Et ikke altfor risikabelt tips å komme med, er at nestleder og vefsningen Tone Hauge i styremøtet vil jobbe for at kommunene må få direkte medvirkning i form av ei referansegruppe. Noe som vil være identisk med det hennes egen ordfører altså har tatt til ordet for.

Å åpne for ei referansegruppe bestående av kommuner som så til de grader har en egeninteresse i denne saken, vil være uansvarlig – eller som Løvdahl uttrykker det – uakseptabelt. Det er for eksempel med god grunn lokalpolitikere og kommuner ikke har vært en del av den eksterne ressursgruppa. De bør heller ikke få noen direkte medvirking når samfunnsanalysen nå skal gjennomføres. Å tro at kommunene vil ha objektive motiver i en sånn prosess, er utopi.

Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 er inne i sitt syvende år, og ved at samfunnsanalysen skal gjennomføres utsettes prosjektet enda en gang. Løvdahl og co benytter ikke overraskende denne muligheten til å forsøke seg på en dårlig skjult omkamp. Dette bør kontant avvises av sykehusstyret. Det er nok en gang grunn til å minne om at ressursgruppa, som det samme sykehusstyret har oppnevnt, i to runder har konkludert med at Mo i Rana faglig er den beste lokaliseringa for ett stort akuttsykehus. Og det er nettopp ettsykehusmodellen de 12 kommunene sør for Korgfjellet over lang tid har argumentert for.

I tillegg dokumenterer Deloitte i sin økonomiske bæreevneanalyse at gjenbruk av dagens bygningsmasse vil være økonomisk fordelaktig, hvor Mo i Rana kommer best ut i alle alternativ.

Det er klart at dette er hardt å svelge for dem som ikke vil godta noen annen plassering av et nytt stort akuttsykehus enn sør for Korgfjellet, eller på den fortsatt udefinebare aksen. En akse som for øvrig ble innført som et begrep i det øyeblikket ressursgruppa landet på Mo i Rana som det beste alternativet.

Rana kommune har pekt på at ved å gjennomføre samfunnsanalysen så inviteres det indirekte til nye omkamper og et høyere støynivå på Helgeland. Det har de helt rett i.  Det siste klare eksempelet på dette er utspillet fra Løvdahl.

Derfor er det viktig at sykehusstyret på tirsdag er tindrende klar på at samfunnsanalysen ikke skal være en omkamp på ressursgruppas rapport og Deloitte-analysen, men et supplement med fokus på samfunnsmessige konsekvenser.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags