Rana Blad mener: Første skritt i en viktig helingsprosess kan være, i alle fall å ta seg tid til, å vurdere det FAU ber om

FAU-representantene Marit Osmo (t.v.) og Merete Jakobsen. Foto: Øyvind Bratt

FAU-representantene Marit Osmo (t.v.) og Merete Jakobsen. Foto: Øyvind Bratt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

FAU på Gruben har ei klok tilnærming, som særlig Ap, H og SV gjør lurt i å lytte nøye til.

DEL

LederSkolestrukturen i Rana skal endres, og arbeidet med å slå sammen fire ungdomsskoler til en er godt i gang. Etter planen skal Rana ungdomsskole tas i bruk høsten 2019. Men allerede til høsten skal elevene fra Gruben flyttes til Mo, og så kommer elevene fra Selfors og Båsmo etter neste høst. At grubenelevene flyttes først, henger sammen med ungdomsskolen der det er tenkt å huse barneskoleelevene mens barneskolen renoveres.

Nå kommer imidlertid FAU på Gruben u-skole på banen og ber om at flyttinga av elevene blir utsatt ett år, sett i lys av at det ikke lenger er snakk om å renovere Gruben b-skole, men å bygge en helt ny skole.

Det har nemlig vist seg at den mest fornuftige løsninga ikke er å renovere det gamle, totalt nedslitte barneskolebygget, men å bygge nytt. Da vedtaket om nybygg ble gjort, ble forutsetninga for framdrifta med å forandre skolestrukturen endra, påpeker FAU. Det gir vi dem helt rett i.

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur Lillian Nærem og rådmann Robert Pettersen sier også i forbindelse med dette FAU-utspillet, at det mest fornuftige som nå kan gjøres, er å gjennomføre ting som planlagt. Det er jo i utgangspunktet ikke bare et logisk resonnement, det er også slik administrasjonen må operere. De skal iverksette det det politiske flertallet bestemmer. Like fullt er det nå slik at forutsetningene har forandra seg. Da er det en idé for politikerne å ta opp stoppskiltet, hvis ikke rulles planene de selv har vedtatt ut fra administrasjonens side.

FAU på Gruben u-skole legger ikke opp til noen omkamp om skolevedtaket, de ber ganske enkelt om at muligheten for å la elevene gå på skolen ett år utover det som er planlagt, vurderes. Ønsket om ei slik vurdering bør etterkommes, og det må selvsagt også sees i lys av det omfattende reguleringsplanarbeidet som er i gang på Gruben.

Ved Gruben barneskole tas det til ordet for at den nye barneskolen bør bygges på tomta til dagens ungdomsskole. Blir det resultatet, slipper barneskoleelevene å flytte i en byggeperiode.

Det har vært mye bråk rundt skolesaken, og både foreldre, lærere og politikere med et annet syn på saken, har engasjert seg kraftig.

Når FAU på Gruben u-skole slår fast at flytting til Rana ungdomsskole er greit og at de aktivt vil bidra til at resultatet i den forbindelse skal bli best mulig, så er dette kloke og gode signaler og forsikringer, som særlig Arbeiderpartiet, SV og Høyre bør spisse ører og lytte nøye til.

Skolesaken har vært opprivende og har skapt dype sår. Første skritt i en viktig helingsprosess kan være, i alle fall å ta seg tid til, å vurdere det FAU ber om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags