Torgersen er fylkesråd i Nordland og ikke lokalpolitiker i Vefsn, noe det ser ut til at han glemmer helt bort

Knut Petter Torgersen, fylkesråd for økonomi.

Knut Petter Torgersen, fylkesråd for økonomi. Foto:

Ei uke før valget, er dette med respekt å melde et av de mer dårlig skjulte forsøkene på å sanke Ap-stemmer på hjemmebane, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen om Knut Petter Torgersens sykehussutspill.

DEL

LederEn grundig samfunnsanalyse er nødvendig. Vi må ha en samfunnsanalyse som vurderer konsekvenser av de ulike løsningsmodellene i et 2050-perspektiv. Utviklingstrekkene på hele Helgeland må belyses. Det gjorde Arbeiderpartiets fylkesrådsleder Tomas Norvoll klart i vår. Utarbeidinga av en slik analyse ble da også vedtatt da styret i Helgelandssykehuset bestemte seg for å utsette fristen for å beslutte ny struktur for Helgelandssykehuset

– En slik analyse utvider beslutningsgrunnlaget vårt, og det vil være klokt, sa styreleder Dag Hårstad. Det støtter vi ham i. Noe som ikke kan sies å være like klokt, er sykehusutspillet fra Knut Petter Torgersen. Han er fylkesråd for økonomi, og følgelig en del av Norvolls fylkesråd. Et fylkesråd som krevde, og ble hørt på, at det skal utarbeides en samfunnsanalyse før ei endelig beslutning om framtidas Helgelandssykehus skal tas. Analysen foreligger ennå ikke, og da framstår det rimelig spesielt at en fra fylkesrådet går ut på denne måten. Forklaringa ligger muligens i at Norvolls Arbeiderparti-kollega i tillegg til å være fylkesråd for økonomi er fra Vefsn. For Torgersen tar nå til ordet for at et nytt stort sykehus må legges langs aksen Mosjøen – Sandnessjøen – og helst i nærheten av Toventunnelen.


Kravet om en samfunnsanalyse, som vi formoder også Torgersen stilte seg bak, skal belyse de samfunnsmessige konsekvensene for regionsentrene ved nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av pasienttilbudet. Dette gjelder særlig for de kommunene som potensielt mister sykehus og arbeidsplasser med de ringvirkninger det får for lokalsamfunnene. Analysen skal også beskrive mulige avbøtende tiltak for de kommunene som eventuelt påføres store negative konsekvenser ved nedleggelse av sykehus. Allerede nå, lenge før analysen er gjennomført og stikk i strid med det den eksterne ressursgruppa har konkludert med to ganger, mener altså fylkesråden for økonomi å vite at å plassere et nytt sykehus ved Toventunnelen er den beste løsninga for pasientene. Ei uke før valget, er dette med respekt å melde et av de mer dårlig skjulte forsøkene på å sanke Ap-stemmer på hjemmebane. Heldigvis er både fylkesrådsleder Tomas Norvoll og ranaordfører Geir Waage raskt ute og «arresterer» sin partifelle.

– Vi har bestemt oss for ikke å gjøre noe vedtak før alle faglige utredninger ligger på bordet, deriblant samfunnsanalysen, er beskjeden fra Norvoll. Det er en helt betimelig beskjed. Det samme er beskjeden fra Waage om at skal det bare bli ett sykehus så skal det ligge i Rana. At Waage fronter dette, er helt på sin plass. Han er ordfører i Rana. Torgersen er fylkesråd i Nordland og ikke lokalpolitiker i Vefsn, noe det ser ut til at han glemmer helt bort. Da er det på sin plass å minne ham på det. Særlig et par dager før valget.


Sjefredaktør Marit Ulriksen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags