En av forutsetningene for en attraktiv sentrumsutvikling, er at man klarer å legge til rette for en økt publikumstilstrømning

Av
DEL

LeserbrevSentrumsutviklingen i Mo de siste 4 årene har vært et trist skue. Debatten om en utvidelse av sentrumsgrensene var høy og intens under den forrige valgkampen.

Arbeiderpartiet og Høyre med Sv på slep, argumenterte sterkt i mot en utvidelse.

En utvidelse ville legge sentrum død, var deres bastante oppfatning, godt applaudert av

Amfidirektøren som truet med å legge ned hele Amfisenteret. De tre nevnte partiene fikk flertall i K-styret for å beholde grensene slik de var. Vedtaket skulle sikre en god sentrumsutvikling, skape liv og røre, trivsel og økt handel. Etter min mening har man overhode ikke lykkes med dette.

Høyres Anita Sollie var en sterk talskvinne for at bygging av flere sentrumsnære boliger, ville bidra til mere liv og røre, og ikke minst økt handel. Anita Sollie vil i dag neppe hevde at dette har skjedd. I den siste tiden har hun også vist stor entusiasme for realisering av en skøytebane i sentrum til 200.000 kroner. Jeg tviler ikke på at Anita Sollie er bunn ærlig og entusiastisk for en god sentrumsutvikling, men flere leiligheter for folk i satt alder og etablering av en skøytebane, er ikke en særlig virkningsfull medisinering!

En av forutsetningene for en attraktiv sentrumsutvikling, er at man klarer å legge til rette for en økt publikumstilstrømning,  vi må ha mere folk i sentrum. men dagens posisjonspolitikere Ap, H og Sv har med sin politikk bidratt til det stikk motsatte.

Vedtaket om en stor ungdomsskole på Moheia har ført til stenging  av Sørlandsveien i kvartal

48, en viktig adkomstmulighet til sentrum. Omsetningen i varehandelen i sentrum har gått ned med 10%, og i følge uttalelser fra Amfis senterleder har stengingen av adkomsten fra Sørlandsveien vært en klar hovedårsak.

Når man videre skal etablere en såkalt miljøgate i Lars Meyers gate, med sikkert en fartsgrense på 30 kilometer, vil dette være et nytt hinder for en god adkomst til sentrum.

 Det er lett å slå fast, Arbeiderpartiet, Høyre og Sv, har med sin politikk i denne perioden ikke klart å utvikle sentrum i Mo på en positiv måte.

Mest overraskende  i denne saken er at Høyre har fått det for seg at de kan drive næringspolitikk i samarbeid med Sv, det er bare å ønske lykke til med samarbeidet i neste periode.

Avslutningsvis vil jeg bare gi uttrykk for at etter min mening, er det to åpenbare forutsetninger for en god sentrumsutvikling i Mo, det ene er bort med all parkeringsavgift, dette vil blant annet føre til en sterk økning av den regionale handelen, det andre som må til er etablering av et nytt og moderne kjøpesenter.

Dette tror jeg vi får oppleve, ikke minst når hovedflyplassen på Hauan og  den nye sykehusstrukturen på Helgeland med hoved sykehus på Mo er på plass.

Svein Bogen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags