LOs regionkonferanse i Nordland: Stortinget må si nei til ACER

Fra demonstrasjonen mot ACER i Rana.

Fra demonstrasjonen mot ACER i Rana. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel.

DEL

Leserbrev Vannkrafta har vært grunnlaget for utviklinga av Norge som industrinasjon siden tidlig på 1900-talet. Rimelig, rein og fornybar vannkraft har gjennom norsk konsesjonslover vært et industripolitisk virkemiddel for etablering og utvikling av industriarbeidsplasser og industrisamfunn i store deler av landet, også i Nordland.

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Celsa, ELKEM Rana og Glencore Manganese er utgangspunkt og tyngdepunktet i Mo Industripark som er en av Norges største. ALCOA er nøkkelbedriften i Mosjøen. Planene om å finne nye bedrifter til industriparken i Glomfjord bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser.

I Ofoten er det planer om å bygge datalagere med mange gode og svært behøvde arbeidsplasser. Da vil man være avhengig på tilgang av grønn, billig og stabil kraft.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. Ved å gi suverenitet til ACER vil vi avgi regulatorisk myndighet og styringsmuligheter som i dag ligger hos NVE og Statnett.

På denne bakgrunn oppfordrer LOs regionkonferanse i Nordland til at Stortinget skal:

•si nei til norsk deltaking i Energiunionen i EU og å overføre makt til ACER.

•stanse videre bygging av eksportkabler til Sentral-Europa

•norsk kraft skal brukes til å utvikle landet.

•sikre full nasjonal politisk kontroll over vasskrafta - vårt evigvarende arvesølv.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken