Lege: Noen må omsider ta «bladet ut av munnen» og si høyt hva som er situasjonen og hvilke verdier i vårt lokalsamfunn planforslaget berører

Ambulanser på vei inn i Silatunnelen.

Ambulanser på vei inn i Silatunnelen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Les allmennlegens åpne brev: Vi har hatt minst 3 tilfeller der liv ville gått tapt hvis ikke det hadde vært ambulanse på Nesna.

DEL

LeserbrevBehandlingen av forslaget til et nytt ambulanseplan for Helgelandssykehuset er blitt utsatt en del ganger, det siste vi vet er at planforslaget skal behandles i Helgelandssykehusets styremøte i slutten av april.

Dette forslaget har skapt mange reaksjoner, og har vært et hett tema i lokalavisene de siste månedene. Kommunestyret i Nesna har i sin høringsuttalelse stilt seg svært kritisk til forslaget, siden det legges opp til en betydelig økning av responstiden for ambulansen for innbyggerne i Nesna kommune.

Vi har fått se en god del innlegg på meningssider og svar på disse. Nylig har bl.a. adm. direktør ved Helgelandssykehuset uttalt seg i avisene, og ansatte i ambulansen har reagert på denne uttalelsen. Jeg ser at det er en tendens i debatten å bruke «fine ord» som henvisninger til statistikk, visjoner for «framtidens sykehus», og mange uttrykk som nesten kan defineres som «tomme fraser», slik som fokus på større enheter, som i følge Helgelandssykehuset vil da nesten automatisk føre til økt kompetansenivå og kvalitet.

Det kan nesten se ut som om man bevisst bruker denne type språk, for å få fokuset bort fra hva økt responstid vil kunne bety for innbyggerne i de berørte plassene (Nesna, Lurøy, Hattfjelldal, Grane). Jeg akter ikke å gå inn på visjons-nivået i dette brevet. Jeg vil peke på noen få og ganske konkrete ting som vil være viktige å ta hensyn til i behandling av planforslaget.

Det kan nesten se ut som om man bevisst bruker denne type språk, for å få fokuset bort fra hva økt responstid vil kunne bety for innbyggerne i de berørte plassene (Nesna, Lurøy, Hattfjelldal, Grane)

Planforslaget er dårlig kvalitetssikret, i hvert fall når det gjelder responstiden for Nesna. Selv under optimale værmessige og trafikale forhold tegner planforslaget et urealistisk bilde av hva responstiden fra Utskarpen til Nesna vil være. Og det er svært sjeldent «optimale forhold» (tørt sommerføre med lite trafikk og ikke noen dyr på veiene) på Helgelandskysten!

Responstiden skisseres å være 25 minutter fra Utskarpen til Nesna tettsted, der 21 minutter er beregnet for kjøring. Dette er ikke realistisk, beregningen er basert på fartsgrensen, og bl.a. på at man kjører 80km/h alle svingene ned Sjonfjellet. Den reelle responstiden blir altså mye lengre enn 25 minutter som beskrives i planforslaget. Og selv om det skulle være sant at responstiden ville være 25 minutter fra Utskarpen, representerer forslaget en uakseptabel forverring i responstiden i Nesna kommune, som nå er under 10 minutter, selv med hjemmevakt.

I planforslagets generelle del, side 3, siteres det fra St. prp. nr. 1 (2002-2003 statsbudsjettet) kap. 732 og kap. 739.21:

«Helsedepartementet understreker at det er viktig at responstidene for ambulanser reduseres, både av hensyn til behandlingsresultatet og for å gi pasientene den nødvendige trygghet.»

Og likevel velges det i planforslaget å gå inn for en drastisk økning av responstiden for beboere i Nesna kommune!

Konsekvenser av planen på bemanningen og rekruttering er ikke heller utredet: ansatte antyder bl.a. i innlegget i Rana Blad den 11. april at det ikke er sikkert at alle av dem ønsker fortsatt å arbeide i ambulansen dersom det blir på vaktrommet i Utskarpen.

Det er mange andre kritikkverdige aspekter i planforslaget og uttalelsene om det, og disse er det skrevet om i flere kommentarer.

Men det viktigste jeg ønsker med dette brevet er å få fram erfaringer fra «grasrotnivået», fra allmennlegetjenesten (både dagtid og legevakt) i Nesna kommune. I motsetning til større byer, er legen på Nesna alene på vakt, uten medhjelpere og må da selvfølgelig, spesielt ved akutte hendelser, støtte seg til hjelpen fra ambulansen. Selv om ambulansen på Nesna har hjemmevakt, er responstiden per i dag betydelig kortere enn det vil være dersom planforslaget blir vedtatt.

Det er helt klart at responstiden er avgjørende når det gjelder overlevelsesmuligheter ved en god del akutte hendelser, både blodpropper, større skader og for eksempel sprukket hovedpulseår. Med økt responstid øker risikoen for dødsfall også.

Jeg har jobbet som allmennlege i Nesna kommune i 19 år nå, og har dermed en god del erfaring og et bilde av virkeligheten som ikke kommer fram i planforslaget. Jeg vet av erfaring at vi har hatt minst 3 tilfeller der man kan si med overveiende sikkerhet at liv ville gått tapt hvis ikke det hadde vært ambulanse på Nesna.

Etter å ha fulgt debatten ser jeg at noen må omsider ta «bladet ut av munnen» og si høyt hva som er situasjonen og hvilke verdier i vårt lokalsamfunn planforslaget berører. For meg er det vesentlig at mine pasienter har en ambulansetjeneste med kortest mulig responstid.

Jeg kan på ingen måte akseptere forslaget om ny ambulanseplan med den forverringen det representerer for innbyggerne i Nesna kommune. Forslaget er helt uforsvarlig for Nesnas del.

Hvis responstiden økes slik det er foreslått, er det overveiende sannsynlig at noen liv vil gå tapt. Kanskje ikke første året, kanskje ikke på noen år, men i løpet av årene framover vil det skje. Og da lover jeg å gjøre mitt beste for at hvert eneste styremedlem som har stemt for forslaget, vil få vite om det og hvem som mistet livet som konsekvens av økning av responstiden (selvfølgelig med samtykke fra de etterlatte).

Hvis responstiden økes slik det er foreslått, er det overveiende sannsynlig at noen liv vil gå tapt

Utenom potensielt tap av liv, vil økt responstid også medføre en betydelig økt sannsynlighet for at akutte sykdomstilstander vil få alvorligere konsekvenser for pasientene. Tid er helt avgjørende for eksempel ved hjerteinfarkt: jo lengre tid som går, jo større skade får pasienten på hjertet sitt.

Det er styret som vedtar ambulanseplanen. Da er det også styret som har ansvaret for konsekvensene av vedtaket.

Jeg utfordrer styremedlemmene ved Helgelandssykehuset til å vise handlekraft og vilje til å følge Helsedepartementets tilråding: send planforslaget tilbake til administrasjonen og be at det utarbeides et nytt forslag der responstidene ikke økes. Ikke øk responstiden, siden det vil kunne ha svært alvorlige konsekvenser, men tilstreb å korte den ned og heller start samtidig en prosess med å få slagambulanser til Helgeland!

Eller hvis dette faktisk talt likevel dreier seg om penger og krav til innsparing, selv om både arbeidsgruppen bak planforslaget og adm. direktør ved Helgelandssykehuset har ved flere anledninger hevdet at det ikke gjør, så vær i det minste ærlige og si til befolkningen:

”Vi har ikke nok penger for å gi dere en ambulansetjeneste med kortest mulig responstid, og velger derfor 'nest beste' løsning, vel vitende at dette innebærer økt risiko for tap av liv og helse.” 

Ilkka Maapalo (fhv Heiskanen)

kommuneoverlege/fastlege, Nesna

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags