Nei, Per Martin. Du skal snart lose området ditt gjennom den største sykehussentraliseringen i manns minne. Det her var en møkkastart

Endringer: Vi er nødt til å ta strukturelle grep for å sikre en tjeneste som er bærekraftig fram i tid, skriver Per Martin Knutsen. Bildet viser ordførerne i Nesna, Hattfjelldal og Lurøy som møtte opp på Helgelansdssykehusets styremøte for å protester mot endringene i ambulansestrukturen

Endringer: Vi er nødt til å ta strukturelle grep for å sikre en tjeneste som er bærekraftig fram i tid, skriver Per Martin Knutsen. Bildet viser ordførerne i Nesna, Hattfjelldal og Lurøy som møtte opp på Helgelansdssykehusets styremøte for å protester mot endringene i ambulansestrukturen Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Krev i det aller minste at direktøren er ærlig på at dere skal betale prisen for den fremtidsrettet tjenesten han har gjort seg til talsmann for, og ikke la dere lure til å tro at "kvalitet" kan erstatte kvantitet i dette tilfelle, skriver Per ERik Bogen i et leserbrev om ambulanseplanen.

DEL

LeserbrevEtter litt om og men har styret i Helgelandssykehuset denne uken gjort vedtak om ny ambulanseplan som blant annet innebærer at noen ambulansebiler flyttes fra der de er stasjonert i dag.

Et blikk på kartet viser at disse endringene fører til at forholdsvis mange får en betydelig økning i tiden det tar fra en ber om hjelp til at ambulansen er fremme på skadestedet, uten at det i andre enden fører til at en tilsvarende eller større befolkningsmengde får forkortet sin responstid.

Det er vel og bra at Helgelandssykehuset med jevne mellomrom rullerer sin ambulanseplan med tanke på riktig plassering av ressursene, og for utviklingen av en kvalitativt bra ambulansetjeneste. Det er også slik at det finnes gode grunner for å slå sammen små ambulansestasjoner til større enheter.

Baksiden med sentralisering er at tilbudet forringes for den delen av befolkningen som får forlenget sin responstid ved akutt sykdom eller skade slik den nye ambulanseplanen legger opp til for befolkningen i Hattfjelldal, Nesna og Lurøy.

Foretaksdirektøren har i prosessen forsøkt å selge inn denne planen i leserinnlegg til allmuen, og i redegjørelser til sitt eget styre. Endringene er plassert under kvalitetsparaplyen, og begrunnelsen er fremtidige krav og kompetansebygging

Selv om superlativfaktoren er høy, og folk gjerne ønsker å høre at kvaliteten er det aller beste når egen kropp skal under behandling, mangler det en ærlighet i direktørens fremstilling når han på samme tid ikke opplyser om at dette «kvalitetshoppet» er finansiert gjennom en livsforkortende kvalitetsnedgang for den delen av befolkningen som ender opp med lengre responstid.

Selv om superlativfaktoren er høy, og folk gjerne ønsker å høre at kvaliteten er det aller beste når egen kropp skal under behandling, mangler det en ærlighet i direktørens fremstilling

For at det skal være klart. Det finnes ingen relevant forskning som tilsier at det er en kvalitetsforskjell mellom små og store ambulansetjenester i Norge. Det finnes heller ingen spesielt skjerpende krav til kompetanse i de nye forskriftene som ble gjeldende fra i fjor. Det finnes heller ingen medisinsk begrunnelse til å komme drassende med pustehjelp med maske 20 minutter for sent, slik direktøren beskrev det i leserinnlegg.

Det som finnes er en klar og udiskutabel faktor mellom prognose og tidlig adekvat hjelp når folk blir rammet av akutt alvorlig sykdom, og det er nok denne bekjennelsen som begrunner direktørens iver etter å dytte helseforetakets sitt samfunnsoppdrag over på frivillige hjelpemannskaper i de berørte kommuner.

Det følger nemlig et visst ansvar med en slik direktørstilling, og deriblant en sannsynlig risiko for innen svært kort tid måtte avgi forklaring på forsinket hjelp fra ambulanse i et tilfelle med tragisk utgang. I en slik situasjon er det politisk selvmord om en ikke kan peke på at en eller annen ressurs kom tidlig frem og gjorde alt det de kunne. I slike tilfeller blir dessverre kvaliteten på hjelpen ikke så viktig lengre.

Nei, Hattfjelldalinga, Nesnaværinga og Lurøyfjæringa. Krev i det aller miste at direktøren er ærlig på at dere skal betale prisen for den fremtidsrettet tjenesten han har gjort seg til talsmann for, og ikke la dere lure til å tro at "kvalitet" kan erstatte kvantitet i dette tilfelle. Dernest kan det være en god tanke å stille bak bak kommunelegen i Nesna som har lovet å plassere ansvaret på riktig sted i alle tilfeller det han kan peke på at utfallet ble forverret av den økte responstiden.

Det er faktisk slik at Helgelandsregionen gjennom gjeldende sykehusorganisering er av de dårligste i landet når det gjelder tid definitiv behandling av akutt skade og sykdom på grunn av avstanden Universitetssykehuset I Nord- Norge som dekker disse spesialfunksjonene i vår landsdel. En forverring av ambulansetilbudet i distriktene vil forsterke denne skjevheten for de som blir berørt.

Avslutningsvis, og med forbehold om at direktøren er sitert rett i Rana Blad om at ambulansetjenesten skal gå fra å være en transporttjeneste til en akuttmedisinsk tjeneste i fremtiden. Herre min hatt! Det spranget gjorde ambulansetjenesten for 10- 15 år sidene. Etter både å ha jobbet med mannskap fra Helgeland og overtatt pasienter som er behandlet fra ditt område, kan jeg med stor trygghet si at det hoppet allerede er gjort. Nei, Per Martin. Du skal snart lose området ditt gjennom den største sykehussentraliseringen i manns minne. Det her var en møkkastart.

Ha en god helg helgelendinger!

Per Erik Bogen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags